Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Gott Nytt År!

Önskar alla en God Jul och Gott Nytt År!

26 december 2018


Skriv kommentar

julfika

Kallelse till månadsmöte för medlemmar i Centerpartiet i Årjängs kommunkrets med ”Julfika”.


Måndagen den 10 december 2018 kl. 18.30.
Plats: IOGT/NTO, Årjäng. Välkomna!” 

26 november 2018


Skriv kommentar

Medlemsmöte

Medlemmar i Centerpartiet kallas till medlemsmöte för nomineringar till styrelser och nämnder i Årjängs kommun för Centerpartiet.

Datum och tid: onsdagen den 21 november 2018 kl. 18.30.
Plats: Vuxenskolan i Årjäng, Sveavägen 27, Årjäng”
 

19 november 2018


Skriv kommentar

Förhandlingarna klara

Nu har en uppgörelse gjorts mellan S, MP och C i Årjängs kommun för mandatperioden 2018-2022. Överenskommelsen innebär en majoritet på tillsammans 19 av 35 mandat i kommunfullmäktige.

Anette Eriksson, C, som förhandlat med partierna, ser fram emot den nya mandatperioden.

- Jag är jätteglad att Centerpartiet åter är med i majoriteten så vi kan få genomslag för vår politik. Vi tycker det är viktigt att politiken styrs av de behov som finns och att vi ser kommunen som en helhet säger Anette Eriksson. 

3 november 2018


Skriv kommentar

Månadsmöte okt

Medlemmar i Centerpartiet, Årjängskretsen, hälsas välkomna till månadsmöte, tisdagen den 16 oktober kl 18.30, Kommunhuset, Silen.

Välkomna! Ordf.

13 oktober 2018


Skriv kommentar

Månadsmöte

Centerpartiets kommunkrets bjuder in medlemmar till månadsmöte torsdagen den 20 september kl 18.30 i Hämnäs Bygdegård.
Välkomna!

Ordförande 

18 september 2018


Skriv kommentar

Strandnära!

 

 

 

3 september 2018


Skriv kommentar

Vi vill ha kvar stenbyggnaden vid Nordmarkens skola

När budgeten för skolbygge och renoveringar togs på kommunfullmäktiges möte i juni så var det ett enhälligt beslut om budgeten för satsningen. Vi i Centerpartiet yrkade på att man i den fortsatta planeringen av nybygget vid Nordmarkens skola beaktar möjligheten att utveckla och se över om det går att använda den äldsta skolbyggnaden till någon annan verksamhet.

Den gamla stenbyggnaden, där mellanstadieskolan idag huserar, är av hög kvalitét och det kan vara klokt att tänka först och inte bara riva. Vi fick inget gehör för vårt yrkande hos något av de andra partierna.
Vårt yrkande gjorde också kommunalrådet Schützer väldigt upprörd och han ansåg att Centerpartiet var ”sig likt”. En märklig reaktion över att ett parti lägger ett förslag i kommunens högsta demokratiska beslutsorgan.
Vårt uppdrag i Kommunfullmäktige är inte att hålla Daniel Schützer på gott humör utan att driva en politik som för Årjängs kommun framåt.

För Centerpartiet
Thord Andersson, Anette Eriksson, Kent Norman
 

17 augusti 2018


Skriv kommentar

Centerpartiets syn på äldreomsorgen

Äldreomsorgen är en av våra största utmaningar inför framtiden.

Det är viktigt att påpeka att en följd av den kommunala upphandling som gjorts av äldreomsorgen är att vi numera har ett fungerande kvalitetssystem.
Efter turerna kring avtalet med Förenade Care, där befintligt avtal, trots vårt påpekande i Stöd- och omsorgsnämnden, inte sas upp i tid för att det skulle kunna ses över och ev. göras en ny upphandling. Socialdemokraterna innehar ordförandeposten och därmed ansvar för att frågor lyfts i tid. När väl frågan kom upp i nämnden så var endast 1 av 4 socialdemokratiska ledamöter närvarande.
Centerpartiet har i en motion begärt att det ska göras en översyn och långsiktig planering av framtidens äldreomsorg. En av frågorna i denna översyn är att noga undersöka och överväga om vi ska ha privat eller kommunal drift av våra äldreboenden. En annan stor fråga är hur vi ska rekrytera personal, för oavsett om det är privat eller kommunal drift så har vi samma arbetsmarknad att rekrytera ifrån.
Det absolut viktigaste för oss i Centerpartiet är att vi har den bästa äldreomsorgen oavsett om det är i privat eller kommunal regi.

Centerpartiets ledamöter i Stöd- och omsorgsnämnden

Rolf Emanuelsson, Lise-Lott Wignell, Esbjörn Andersson, Allan Spets
 

17 augusti 2018


Skriv kommentar


Dela med andra!