Start

Under helgen som gick var det Centerpartiets partistämma i Karlstad

Under helgen som gick var det Centerpartiets partistämma i Karlstad. Undertecknad och Kent Norman från Årjäng var på plats. Jag representerade Årjängs kretsen och Kent Norman Centerpartiet Värmland.

Centerpartister från hela Sverige var på plats och 700st motioner gicks igenom.
Det diskuterades enskilda vägar, vägbelysning vid statliga vägar, järnvägar, avskrivning av studieskulder vid flytt till landsbygd. Borttagning av slutavverkningsålder. Små förlossningsenheter med enbart barnmorskor, omskärelse av pojkar. Natofrågan och dödshjälp fanns också med på agendan och mycket annat.

Kent hade lämnat in en motion om järnvägen om hur viktigt det är att den befintliga rustas upp så att hela Sverige har möjlighet att åka tåg och inte endast om man bor vid stambanorna. Flera ombud från Värmland var uppe och förordade detta och pratade även gott om sträckan Stockholm-Oslo. Ombud från Värmland och andra var uppe och motiverade att vi inte ska ta bort lägsta slutavverkningsålder, men det gick inte igenom. Jag själv var i talarstolen och talade om vikten av att staten tar ansvar för alla vägar i hela Sverige där de enskilda vägarna är en del. Det är viktigt att våra samhällsfunktioner tar sig fram.

Jag var också upp och pratade om att det finns beslut om att Trafikverket kan ta över den kommunala belysningen vid statliga vägar och att om det krävs byte av belysning för att klara kraven så ska inte den kostnaden belasta kommunen utan även här ska Trafikverket ta sitt ansvar. Belysningen befinner sig trots allt vid den statliga vägen.

En jättebra helg med massor av centerpolitik och glada centerpartister.

Anette Eriksson (C )
 

6 oktober 2019


Skriv kommentar

Riksdagsman Daniel Bäckström på besök

Under måndagen hade vi riksdagsmannen Daniel Bäckström på besök. Vi började på Hanza Mechanics där berättade Dag Furtemark berättade om Hanza koncernen och Ola Svensson om Mechanics. Fick en intressant visning i fabriken.

Efter lunch på Travmuseet bar det iväg till Lennartsfors AB. Michael Swartz berättade historien runt bolaget och järnhästen. Innan vårt tredje företagsbesök var vi till Karlanda och uppvaktade Rolf och Rustan med Guldklöver för deras långa engagemang i Centerpartiet. 

Avslutade på Nordmarkens Destilleri i Holmedal. Morgan berättade och visade hur det går till att göra whiskey. Nordmarkens destilleri fick Centerpartiets guldklöver för bland annat deras satsning på landsbygd. Här hade vi också vår sommaravslutning med en trevlig middag.

Tack alla som kom och tack till er som vi fick besöka under dagen. Tack Daniel för att du var med under dagen. Trevlig sommar till er alla!

 

Anette Eriksson (C) Kommunstyrelsens vice ordf.

25 juni 2019


Skriv kommentar

EU-val 26 maj


Ni vet väl om att det är val till EU-parlamentet den 26 maj. Nu har vi möjlighet att göra vår röst hörd gällande frågor vi tycker är viktiga och vill ska behandlas i parlamentet. Det spelar roll vem som representerar oss i Europa. Det är mycket som står på spel. Därför är just din röst viktigare än på väldigt länge. Vill du utveckla Europa i en grönare, demokratiskare och frihetligare riktning, då måste du använda din röst rätt. Klimatet, miljön, sund och säker mat, och att vi ska ha ett bra djurskydd, det är de frågor Centerpartiet fokuserar på. Liksom att vi är det parti som tydligast tar kampen för medmänsklighet och mot högerpopulismen.

För min del tänker jag mycket på sund mat och god djurskyddshållning. I Sverige lever bönderna under hårdare krav än sina konkurrenter i andra EU-länder, därför behöver man höja kvalitetskraven inom hela EU, detta skulle medföra mindre risk för antibiotikaresistens och göra konkurrensen mer rättvis. Här handlar det mycket om märkning av ursprung, ingredienser och produktionsmetoder samt regelförenklingar.

Sedan har vi miljön och klimatet, i Sverige arbetas det för att det ska bli bättre, men vi kan inte göra det själva, därför bör EU vara ledande i klimatarbetet. Hela EU behöver hjälpas åt med minskning av utsläpp i transportsektorn, flyg och sjötransporter. Detta bör EU driva på genom forskning och styrmedel. Det som påverkar oss närmast i vardagen är all plast och kemikalier. Tänk på all plast som är i haven. Detta måste bli mindre och kraven som ställs på varor som tillverkas inom EU måste också ställas på importerade varor som kommer från länder utanför EU.

Medmänsklighet och jämställdhet är också viktigt för den enskilde individen. Det är därför viktigt att vi i EU-valet står emot odemokratiska krafter och att vi står upp för medmänskligheten. Det måste inom EU finnas samma rättigheter och skyldigheter när det gäller migrations- och asylpolitik. Ur jämställdhetsynpunkt så går dom högerpopulistiska rörelserna emot kvinnors rättigheter och vill tex se inskränkningar i aborträtten.
Tycker ni som jag, rösta på Centerpartiet.

Från och med den 8 maj kan du rösta i valet till Europaparlamentet. Gör det och ta oss framåt mot ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa!
Erik Evestam är Värmlands representant på Centerpartiets EU-lista.

Vill Ni veta mera vad Centerpartiet tycker så gå in på Centerpartiet.se /eu-valet-2019

Anette Eriksson (C ) vice ordf kommunstyrelsen
 

12 maj 2019


Skriv kommentar

Nu är den på gång!


I december 2017 lämnade centerpartiet in en motion som gällde en förlängning av cykelbana fram till Källhultsvägen i Töcksfors.

Detta för att gång- och cykeltrafikanter inte ska behöva vistas på E-18 i den mest intensiva trafiken, det är högst olämplig och trafikfarligt.
Nu är finansiering och planering klar så det ska bli byggstart under våren 2019.

Detta ser vi verkligen framemot.

Anette Eriksson (C) Kommunstyrelsens vice ordf.
 

3 mars 2019


Skriv kommentar

Nu är spadtaget avklarat för den nya tullstationen.

Nu är spadtaget avklarat för den nya tullstationen.

Äntligen en tullstation vid E18 och nya lokaler för tulltjänstemännen efter alla år av väntan.

https://www.facebook.com/centerpartietarjang/

17 januari 2019


Skriv kommentar

Gott Nytt År!

Önskar alla en God Jul och Gott Nytt År!

26 december 2018


Skriv kommentar

julfika

Kallelse till månadsmöte för medlemmar i Centerpartiet i Årjängs kommunkrets med ”Julfika”.


Måndagen den 10 december 2018 kl. 18.30.
Plats: IOGT/NTO, Årjäng. Välkomna!” 

26 november 2018


Skriv kommentar

Medlemsmöte

Medlemmar i Centerpartiet kallas till medlemsmöte för nomineringar till styrelser och nämnder i Årjängs kommun för Centerpartiet.

Datum och tid: onsdagen den 21 november 2018 kl. 18.30.
Plats: Vuxenskolan i Årjäng, Sveavägen 27, Årjäng”
 

19 november 2018


Skriv kommentar

Förhandlingarna klara

Nu har en uppgörelse gjorts mellan S, MP och C i Årjängs kommun för mandatperioden 2018-2022. Överenskommelsen innebär en majoritet på tillsammans 19 av 35 mandat i kommunfullmäktige.

Anette Eriksson, C, som förhandlat med partierna, ser fram emot den nya mandatperioden.

- Jag är jätteglad att Centerpartiet åter är med i majoriteten så vi kan få genomslag för vår politik. Vi tycker det är viktigt att politiken styrs av de behov som finns och att vi ser kommunen som en helhet säger Anette Eriksson. 

3 november 2018


Skriv kommentar


Dela med andra!