Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Centerpartiets syn på äldreomsorgen

Äldreomsorgen är en av våra största utmaningar inför framtiden.

Det är viktigt att påpeka att en följd av den kommunala upphandling som gjorts av äldreomsorgen är att vi numera har ett fungerande kvalitetssystem.
Efter turerna kring avtalet med Förenade Care, där befintligt avtal, trots vårt påpekande i Stöd- och omsorgsnämnden, inte sas upp i tid för att det skulle kunna ses över och ev. göras en ny upphandling. Socialdemokraterna innehar ordförandeposten och därmed ansvar för att frågor lyfts i tid. När väl frågan kom upp i nämnden så var endast 1 av 4 socialdemokratiska ledamöter närvarande.
Centerpartiet har i en motion begärt att det ska göras en översyn och långsiktig planering av framtidens äldreomsorg. En av frågorna i denna översyn är att noga undersöka och överväga om vi ska ha privat eller kommunal drift av våra äldreboenden. En annan stor fråga är hur vi ska rekrytera personal, för oavsett om det är privat eller kommunal drift så har vi samma arbetsmarknad att rekrytera ifrån.
Det absolut viktigaste för oss i Centerpartiet är att vi har den bästa äldreomsorgen oavsett om det är i privat eller kommunal regi.

Centerpartiets ledamöter i Stöd- och omsorgsnämnden

Rolf Emanuelsson, Lise-Lott Wignell, Esbjörn Andersson, Allan Spets
 

17 augusti 2018

Skriv kommentar
Dela med andra!