Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Budgetramar i balans

I delårsbokslutet för Årjängs kommun visar prognosen för 2013 års resultat på att nämnderna i stort sett följer de tilldelade budgetramarna, ett tydligt trendbrott i kommunens ekonomi. Bakom det positiva trendbrottet ligger ett medvetet och hårt arbete från nämnder och inte minst ekonomiförvaltningen. Ekonomiförvaltningen har utvecklat och förbättrat verktyg och rutiner för att genom uppföljningar och avstämningar styra och kontrollera kostnader.

Den historiska avsaknaden av ramefterlevnad från nämnderna har varit kommunens största problem för att få en stabil ekonomi. Det är först när man får ett resultat i bokslutet som det ges utrymme till satsningar. Som vi alla vet så är vårt investeringsbehov mycket stort de närmaste åren. Satsningen på en ny högstadieskola i kommunen har startats och sedan följer planering och åtgärder för låg- och mellanstadieskolorna i tätorterna.

Förutom de stora investeringsbehoven måste vi se till att vi har råd att fylla våra verksamheter med ett bra innehåll. Då behövs ett starkt resultat för att kunna satsa när behoven finns.

Det finns all anledning att ”hålla i” ramefterlevnaden för att säkerställa så att vi kan ha en långsiktigt hållbar ekonomi.  

19 oktober 2013

Skriv kommentar
Dela med andra!