Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Centerpartiet tar ansvar och levererar

Satsningar den senaste mandatperioden:

Centerpartiet har arbetat hårt den senaste mandatperioden för att få ordning på ekonomin. Det har varit nödvändigt och en förutsättning för att genomföra dessa och fortsatta satsningar:

* Utbyggnad av snabbt bredband, Fibersatsningen!
* Förskola Töcksfors som innebar frigörande av lägenheter
* Om och tillbyggnad idrottsplatsen Hagavallen i Töcksfors
* Reningsverk Töcksfors
* Förskola Sillerud
* Gång- o cykelväg Sandaholm-Svensbyn
* Räddningsstation i Årjäng
* Beslutat om renovering av gym och räddningsstationen i Töcksfors
* Ombyggnad av äldreboendet Kvarnåsen i Årjäng, en investering som betalar sig på sex år i jämförelse med extern hyra
* Öppnat en demensavdelning på Solgården i Töcksfors
* Årjängs nya torg
* Beslut och byggstart av nya högstadiet
* Beslut och byggstart av ny förskola i Årjäng som dessutom frigör lägenheter
* Medverkan till drivmedelsförsörjning i Lennartsfors
* Vi har medverkat till nya industrietableringar
* Vi har avvecklat olönsamma industrihus i kommunal ägo. Detta har inneburit förutsättningar för en privat fastighetsmarknad och upphörande med osund konkurrens.
* Rättelse av den ekonomiska redovisningen gällande drift/underhåll kontra investeringar.
* Det har skett en modernisering av kommunens politiska organisation och förvaltning.
* Ny serverpark för kommunens datorer.
* Årsredovisningen 2013 visar på ett tydligt trendbrott med att klara budget.

Centerpartiet har levererat. Vårt uppdrag är att ta ansvar och fatta de beslut som är nödvändiga för en långsiktigt hållbar utveckling av vår kommun.

Centerpartiet följer den inslagna vägen och det gäller att hålla i ekonomin för att fullfölja den offensiva satsning vi påbörjat för att göra en bra kommun bättre.

I höstens val är det upp till er kommuninvånare att avgöra vilken väg kommunen ska gå. En röst på Centerpartiets är en röst på den inslagna vägen där Centerpartiet fortsatt kommer att arbeta för en god ekonomisk hushållning för en långsiktigt hållbar utveckling av Årjängs kommun.  

8 juli 2014

Skriv kommentar
Dela med andra!