Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

julfika

Kallelse till månadsmöte för medlemmar i Centerpartiet i Årjängs kommunkrets med ”Julfika”.


Måndagen den 10 december 2018 kl. 18.30.
Plats: IOGT/NTO, Årjäng. Välkomna!” 

26 november 2018


Skriv kommentar

Medlemsmöte

Medlemmar i Centerpartiet kallas till medlemsmöte för nomineringar till styrelser och nämnder i Årjängs kommun för Centerpartiet.

Datum och tid: onsdagen den 21 november 2018 kl. 18.30.
Plats: Vuxenskolan i Årjäng, Sveavägen 27, Årjäng”
 

19 november 2018


Skriv kommentar

Förhandlingarna klara

Nu har en uppgörelse gjorts mellan S, MP och C i Årjängs kommun för mandatperioden 2018-2022. Överenskommelsen innebär en majoritet på tillsammans 19 av 35 mandat i kommunfullmäktige.

Anette Eriksson, C, som förhandlat med partierna, ser fram emot den nya mandatperioden.

- Jag är jätteglad att Centerpartiet åter är med i majoriteten så vi kan få genomslag för vår politik. Vi tycker det är viktigt att politiken styrs av de behov som finns och att vi ser kommunen som en helhet säger Anette Eriksson. 

3 november 2018


Skriv kommentar

Månadsmöte okt

Medlemmar i Centerpartiet, Årjängskretsen, hälsas välkomna till månadsmöte, tisdagen den 16 oktober kl 18.30, Kommunhuset, Silen.

Välkomna! Ordf.

13 oktober 2018


Skriv kommentar

Månadsmöte

Centerpartiets kommunkrets bjuder in medlemmar till månadsmöte torsdagen den 20 september kl 18.30 i Hämnäs Bygdegård.
Välkomna!

Ordförande 

18 september 2018


Skriv kommentar

Strandnära!

 

 

 

3 september 2018


Skriv kommentar

Vi vill ha kvar stenbyggnaden vid Nordmarkens skola

När budgeten för skolbygge och renoveringar togs på kommunfullmäktiges möte i juni så var det ett enhälligt beslut om budgeten för satsningen. Vi i Centerpartiet yrkade på att man i den fortsatta planeringen av nybygget vid Nordmarkens skola beaktar möjligheten att utveckla och se över om det går att använda den äldsta skolbyggnaden till någon annan verksamhet.

Den gamla stenbyggnaden, där mellanstadieskolan idag huserar, är av hög kvalitét och det kan vara klokt att tänka först och inte bara riva. Vi fick inget gehör för vårt yrkande hos något av de andra partierna.
Vårt yrkande gjorde också kommunalrådet Schützer väldigt upprörd och han ansåg att Centerpartiet var ”sig likt”. En märklig reaktion över att ett parti lägger ett förslag i kommunens högsta demokratiska beslutsorgan.
Vårt uppdrag i Kommunfullmäktige är inte att hålla Daniel Schützer på gott humör utan att driva en politik som för Årjängs kommun framåt.

För Centerpartiet
Thord Andersson, Anette Eriksson, Kent Norman
 

17 augusti 2018


Skriv kommentar

Centerpartiets syn på äldreomsorgen

Äldreomsorgen är en av våra största utmaningar inför framtiden.

Det är viktigt att påpeka att en följd av den kommunala upphandling som gjorts av äldreomsorgen är att vi numera har ett fungerande kvalitetssystem.
Efter turerna kring avtalet med Förenade Care, där befintligt avtal, trots vårt påpekande i Stöd- och omsorgsnämnden, inte sas upp i tid för att det skulle kunna ses över och ev. göras en ny upphandling. Socialdemokraterna innehar ordförandeposten och därmed ansvar för att frågor lyfts i tid. När väl frågan kom upp i nämnden så var endast 1 av 4 socialdemokratiska ledamöter närvarande.
Centerpartiet har i en motion begärt att det ska göras en översyn och långsiktig planering av framtidens äldreomsorg. En av frågorna i denna översyn är att noga undersöka och överväga om vi ska ha privat eller kommunal drift av våra äldreboenden. En annan stor fråga är hur vi ska rekrytera personal, för oavsett om det är privat eller kommunal drift så har vi samma arbetsmarknad att rekrytera ifrån.
Det absolut viktigaste för oss i Centerpartiet är att vi har den bästa äldreomsorgen oavsett om det är i privat eller kommunal regi.

Centerpartiets ledamöter i Stöd- och omsorgsnämnden

Rolf Emanuelsson, Lise-Lott Wignell, Esbjörn Andersson, Allan Spets
 

17 augusti 2018


Skriv kommentar

Centerpartiet ser framåt för långsiktighet

Centerpartiet ser framåt för långsiktighet

Mandatperioden går mot sitt slut och vi i Centerpartiet har arbetat med att driva vår politik och vi ser nu att den styrande majoriteten tagit till sig av våra prioriteringar och närmat sig vårt förslag till budget. Vi kan sammanfatta de senaste fyra åren och konstatera att vi i Centerpartiet fått gehör för några av våra frågor, bl.a:

• Prioriteringarna vid nybyggnation och renovering av Nordmarkens och Töcksfors låg- och mellanstadier.
• Säkerställa omfattningen av tjänster inom hemtjänsten.
• Säkerställa att maten som serveras i kommunens kök följer de svenska djurskyddskraven vilket innebär att köttet numera levereras från gårdar i Värmland och Dalsland.
• Centerpartiet har lämnat in en motion om renoveringsbehoven och framtiden för simhallen i Årjäng. En utredning har tillsatts för att kartlägga behoven och kostnader.
• En viktig fråga för oss är äganderätten och myndigheters agerande vid ingrepp i den. Därför arbetade Centerpartiet fram ett yttrande över länsstyrelsens remiss med åtgärder för miljökvalitetsmålen för Värmlands län och om Vattendirektivets påverkan för landsbygden.

Vi har dessutom lämnat in motioner om att öka trafiksäkerheten bl.a. att göra gång- och cykelväg på gamla järnvägen mellan Årjäng och Blomskog och att säkerställa gång- och cykelväg längs sträckan E:18 vid industriområdet i Töcksfors. Det saknas en sträcka som innebär att man hänvisas att gå längs E:18 vilket är mycket farligt med all trafik. Dessa förslag har vi tyvärr ännu inte fått gehör för men vår ambition är att fortsätta arbeta med frågorna för ett genomförande.

Vi står nu inför den stora investeringen av låg- och mellanstadier i Töcksfors och Årjäng. Vid stora byggprojekt är det vanligt att kommuner köper in den kompetens som behövs för att säkerställa att projektet genomförs tillfredsställande. Det är ett grannlaga arbete och orimligt, i all synnerhet för små kommuner, att tillhandahålla all den kompetens som krävs för att driva stora byggprojekt. Det som oroar oss nu är den styrande majoritetens hantering av genomförande och säkerställande av det stora skolbygget. Utan den tillsatta projektgruppens kännedom togs den upphandlade projektledaren bort från uppdraget.

I Centerpartiet går vi framåt med budskapet att det behövs ett nytt ledarskap för Sverige och vi i Årjängskretsen går in för att det behövs ett nytt ledarskap för Årjängs kommun. Ett ledarskap som bygger på långsiktighet, sunt ekonomiskt tänkande och framtidstro.

För Centerpartiet
Anette Eriksson, Kent Norman, Katarina Johannesson, Thord Andersson, Lise-Lotte Wignell, Esbjörn Andersson, Rolf Emanuelsson, Lisbeth Karlsson.
 

17 augusti 2018


Skriv kommentar


Dela med andra!