Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Budgeten och framtiden


Under 2017 presenterade Centerpartiet en budget för prioriteringar och satsningar på renoveringarna av våra låg- och mellanstadieskolor i Årjäng och Töcksfors. Vi ville också satsa extra på hemtjänsten. Den styrande alliansen kritiserade då vårt budgetförslag men till vår glädje kan vi nu se att dessa i sin budget har anammat stora delar av våra förslag och prioriteringar.
Bättre sent än aldrig.

I Centerpartiet ser vi dessutom stora behov av att kommunen med större kraft tar itu med barn- och hälsofrågor, jämställdhet och integration.
I vår budget vad gäller förskolan, så tycker inte vi att man ska öppna en ny avdelning för de handfull barn det gäller. Detta borde gå att lösa inom befintlig verksamhet. Att öppna en ny avdelning kostar 1,8 miljoner. Om det visar sig att antalet barn i kö blir större så får vi naturligtvis öppna en ny avdelning för att undvika kö i barnomsorgen.

Köket på Nordmarkens skola byggdes ut för att tillgodose behovet hos samtliga förskolor i tätorten. Att då investera i ytterligare kök är inte ekonomiskt försvarbart med tanke på de stora skolinvesteringar vi står inför.

Vision för Årjängs kommun 2030 – av aktiva politiker anser vi att det krävs en vision om vilket samhälle vi vill ha i framtiden. En vision som sträcker sig längre än till perioden mellan valen och som kan ligga till grund för målsättningar och konkreta insatser. Vår vision är att vi vill skapa ett långsiktigt hållbart samhälle som vi med stolthet kan lämna över till våra barn och barnbarn. Vi vill ha ett tryggt och inkluderande samhälle där alla oavsett bakgrund bidrar till kommunens utveckling och vår välfärd.

För Centerpartiet i Årjäng

Kent Norman

Anette Eriksson
 

22 juni 2018


Skriv kommentar

Centerpartiets kandidater 10 t o m 15

Centerpartiets kandidater 10 t o m 15 på listan till kommunvalet 9 september 2018

10. Esbjörn Andersson – golfintresserad före detta ICA-handlare. Ett aktivt föreningsliv är av stor betydelse för människors hälsa och livskvalitet. Vill att det tas fram en långsiktig plan för hur framtidens äldreomsorg ska se ut.

11. Peter Ring – kött- och skogsbonde som vill se en stärkt ägande/brukanderätt. Vill också ha en realistisk rovdjurspolitik, regelförenklingar för alla företagare och lättnader i strandskyddet. Sunt bondförnuft och frihet under ansvar ger ett starkt och hållbart samhälle.

12. Matts Wignell – motorintresserad fritidsledare som tycker att det är viktigt att barn och ungdomar får en trygg uppväxt med vuxna som tar ansvar och bryr sig. Att vi är observanta på ungdomars livsvillkor och lyhörda för deras behov i en snabbt föränderlig värld.

13. Märta Svensson – gick ut gymnasiet 2017 och jobbar som lärarvikarie och sommartid på familjens campingföretag. Trivs bra i skolans värld och vill i framtiden utbilda sig till lärare. Viktigt att alla elever blir sedda och ges möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar.

14. Bengt-Åke Karlsson – skogsbrukare som tidigare jobbat med och har lång erfarenhet av energieffektiviseringar i offentliga fastigheter. För landsbygdens överlevnad är det viktigt att jord- och skogsbruket kompenseras för den klimatnytta de levererar.

15. Cathrin Sköld - trädgårdsintresserad projektledare med intresse för de samhällstekniska frågorna såsom att säkra vårt dricksvatten och värna miljön. Jämställdhet är viktigt inom både offentlig och privat verksamhet för att vi ska få ett hållbart samhälle.


Framåt för Årjäng med ett tryggt ledarskap!
 

30 maj 2018


Skriv kommentar

Centerpartiets ”Topp 4” på listan till kommunvalet 9 september 2018

Centerpartiets ”Topp 4” på listan till kommunvalet 9 september 2018

1. Anette Eriksson – partiets ”Flitiga Lisa”, pålitlig, plikttrogen och ordningsam. Vill göra kommunen attraktivare för att få den kompetens vi behöver, öka invånarantalet och ökad etablering av företagande. En del av detta är att ha en god infrastruktur med bra vägar, bra inpendlingsmöjligheter och goda datakommunikationsmöjligheter.

2. Kent Norman – ”Räknenissen” som med sin bakgrund som revisor alltid har koll på plus och minus och vill ha ordning och reda i kommunkassan. Vill att kommun och näringsliv tillsammans skapar förutsättningar för att utveckla befintligt näringsliv, underlätta entreprenörskap och nyföretagande samt attrahera nyetableringar.

3. Katarina Johannesson – ”Städtanten” som under förra mandatperioden jobbade hårt för att få kontroll och ordning på kommunens ekonomi. Tycker det är viktigt att maten som serveras i kommunens verksamheter ska vara av god kvalité och närproducerad. Det är bra för oss, miljön, vårt öppna landskap och för att vi har en god djurhållning i Sverige.


4. Rolf Emanuelsson – Entreprenör och egenföretagare med lång erfarenhet av stöd- och omsorgsfrågor. Med en befolkning som blir äldre och aktivare så kommer det att ställas högre förväntningar på aktiviteter som passar dom. Det hanterar vi med en politik som ser dom i vårt samhälle. En av många frågor som vi har att hitta bra lösningar på framöver.

Framåt för Årjäng med ett tryggt ledarskap!

 

Centerpartiets kandidater 5 t o m 9 på listan till kommunvalet 9 september 2018


5. Lise-lott Wignell - Mjukis-mamma, mys-mormor och omsorgs- Lotta.
Har flyttat från samhället ut på landet. Brinner för de mjuka frågorna.
När det vi inte vill händer, då behövs stöd och omsorg. Ensam är INTE stark!

6. Thord Andersson – Busschauffören som vill köra kommunen tryggt in i framtiden. Frispråkig person som säger sånt som vi andra inte ens vågar tänka. Som kommunpolitiker är det viktigt att se till helheten i kommunen, inte bara bevaka sin lilla vrå av världen. 

7. Lisbeth Karlsson – Skribent med visst intresse för drama och komedi. Skogsägare och före detta mjölkbonde som vill öka förståelsen för hur viktiga de gröna näringarna är för vår överlevnad. Utan mat svälter vi ihjäl och utan skog skulle landet Sverige och vår kommun vara mycket fattiga.

8. Allan Spets – tidigare rektor och vägledare. Det ska vara tryggt och utvecklande att ha barn i förskolan. Alla grund- och gymnasielever ska nå ett slutbetyg som ger möjlighet till vidare studier eller arbete. Komvux behövs för den som behöver komplettera tidigare studier för att bli anställningsbar eller läsa vidare.

9. Bernt Christoffersson – idrottsintresserad projektledare i elbranchen med stort intresse för församlings- och föreningsliv. Jobb och företag är A och O för att vi ska kunna utveckla och ha en långsiktigt hållbar och levande kommun där fler människor vill och kan bo.

Framåt för Årjäng med ett tryggt ledarskap!

 

7 maj 2018


Skriv kommentar

Öppet hus

18 april 2018


Skriv kommentar

Medlemsmöte

På kvällens medlemsmöte fick vi intressant information av näringslivsstrateg Elisabeth Dammyr om näringslivsarbetet i kommunen. Därefter berättade Marie Persson, Centerpartiet i Värmland, om årets valarbete, inspirerande och givande, nu kör vi framåt!

12 april 2018


Skriv kommentar

Värmlandscenterns distriktsstämma


Daniel Bäckström, Anette Eriksson , Ole Andre Myrhvold
 

På Värmlandscenterns distriktsstämma i helgen på Lundsbergs bygdegård i Koppom deltog över 100 centerpartister. Vi antog valprogrammen för landsting/region och riksdag som föregicks av intressanta och viktiga diskussioner om bl.a. nära sjukvård äganderätt, gränshandel, företagande och svenskproducerad mat.

 

Två företagare från Eda kommun berättade om sina verksamheter att driva mjölkproduktion och näthandel. Vi hade också besök av Stortingsledamoten Ole Andre Myrvold från norska Centerpartiet och riksdagsmannen Peter Helander från Dalarna. 

 

 

Vi tackar Centerpartiet i Eda för en väl arrangerad och genomförd stämma, nu arbetar vi vidare till valet 2018.
 

8 april 2018


Skriv kommentar

Motion från Centerpartiet

MOTION

Datum: 2018-02-23

MOTION FRÅN CENTERPARTIET ÅRJÄNG ANGÅENDE
UNGOMARS MÖJLIGHET TILL JAKT

YRKANDE
Centerpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutaratt kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att se över möjligheten för Årjängskommun att arrendera ut jaktmark till ungdomar.

MOTIVERING TILL MOTIONEN: Idag ser man en ökning av jaktintresset och intresset för jägarexamen bland ungdomarna. Det finns även en medvetenhet om närproducerade livsmedel. Jaktintresset främjar även friluftslivet och folkhälsan.

Idag har ungdomar svårt att få tillgång till jaktmark på grund av att man i de flesta jaktvårdsområden har regeln om påbörjat 50ha för ytterligare en jakträtt i familjen. Tänker man sen på familjer som inte äger mark så finns det ingen möjlighet för de ungdomarna att få jaga och det kan också vara en ekonomisk fråga.

Därför ställer Centerpartiet frågan om det finns möjlighet för Årjängs kommun att via eget eller stiftelsernas markinnehav arrendera ut jaktmark till ungdomar som har svårt få jaktmark. Detta för att öka Årjängs kommuns attraktivitet gentemot ungdomar och deras jaktintresse.

 

 

 

Anette Eriksson gm Centerpartiets
fullmäktigegrupp
    

27 mars 2018


Skriv kommentar

Öppet Hus

23 mars 2018


Skriv kommentar

Månadsmöte med studiebesök

Mars månads medlemsmöte var förlagt till Flexit i Töcksfors, ett mycket framgångsrikt företag i ventilationsbranschen som håller på att lansera en ny produkt som beräknas klara 90% energiåtervinning. 

Platschefen Ulf Jonsson berättade om företaget som är verksamt på båda sidor gränsen med ca 100 anställda i Töcksfors och 100 i Örje.
Företaget har byggt ut i omgångar och den senaste tioårsperioden har omsättningen fördubblats. Ulf visade oss också runt i de ljusa och fräscha lokalerna.

Efter studiebesöket fick vi information från Allan Spets och Thord Andersson om skolgruppens arbete som via studiebesök på skolorna identifierat vilka utmaningar vi står inför vad gäller bland annat bristen på behöriga lärare, löner och arbetsvillkor.

15 mars 2018


Skriv kommentar


Dela med andra!