Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Vi tar fighten för kommunens, regionens och landets bästa


I Centerpartiet tog vi fighten, trots hårt motstånd från KD, M och L, för att ge kommunens alla barn och unga en skola som lever upp till kraven i skollagen. Vi tog också fighten för bygget av en ny simhall. Efter satsningen på kommunens hög-mellan- och lågstadieskolor samt förskolor vill vi nu gå vidare och satsa på Holmedals och Svensbyns skolor som är i stort behov av renovering. Vi vill också satsa på att barn och unga ska hitta det roliga med att läsa för att öka läsförmågan.

Centerpartiet är det parti som alltid tar fighten för landsbygdens bästa både på riksplanet, regionalt och lokalt. En del vill påskina att Centerpartiet övergett landsbygden men på frågan om hur kan de inte ge några svar.

KD är väl det parti som främst odlar myten om att vi skulle ha övergett landsbygden och i sin iver att övertala väljarna att så är fallet startat ett ”bondeförbund”. Sent ska ”syndarn” vakna för i sin höstbudget lyckades inte KD, SD och M klämma fram en enda krona i stöd till landets hårt pressade bönder eller andra landsbygdsatsningar.

Då satte sig Centerpartiet vid förhandlingsbordet och lyckades få fram en nödmiljard till bönderna. Det verkar onekligen som att Socialdemokraterna har större förståelse för att vi behöver mat för dagen än partierna långt ut på högerkanten. Centerpartiet föreslår också sänkt skatt på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten samt fördubblad dieselnedsättning för jordbruket. Enbart dessa satsningar uppgår till 3,5 miljarder kronor och är viktiga för att se till att landets bönder ska kunna producera mat till en rimlig kostnad. Med det osäkra läge som råder i vår omvärld måste landets bönder också producera mer mat än idag då Sverige i princip bara är självförsörjande på fyra livsmedel: morötter, lök, mjöl och ägg.
Att ha mat för dagen och kunna äta sig mätta är en mänsklig rättighet som inte bara ska gynna de med stor plånbok som riskerar bli fallet om vi inte stöttar landets bönder.

Centerpartiet har också förhandlat fram en ny lagstiftning om stärkt äganderätt med regeringen. MP ville inte se denna lagstiftning men eftersom det var en uppgörelse i Januariöverenskommelsen så stod S upp för den. Denna lagstiftning släppte KD, M och SD igenom eftersom man inte vågade gå emot skogsnäringens uttryckliga önskan om att detta måste genomföras.

Strandskyddslagstiftningen var likadan även om vi gärna hade velat se ännu mer långtgående lättnader i strandskyddet så var det ändå ett steg i rätt riktning. Centerpartiet försökte få ledamöterna i utskottet att rösta för det som de tyckte var bra och stryka det de inte tyckte om. I stället gjorde KD, M och SD upp med V och röstade ner lättnader i strandskyddet. Det är nog så att
det kom för nära valet och då blir politisk taktik viktigare än vad som är bäst för landsbygden.

Vår riksdagsledamot Daniel Bäckström och hans partikamrater har kämpat hårt för landets och landsbygdens bästa, inte minst när det gäller rovdjurspolitiken, äganderätten, skogen och jordbruket. Att då höra Ebba Bush stå i TV och säga att C och MP under åtta år motarbetat skogsägare känns minst sagt ledsamt. I Centerpartiet vet vi att landsbygdsfrågorna kräver hårt arbete mer än att visa upp sig på bild i fina kläder med brutet gevär över axeln. I Centerpartiet är vi inga populister utan hårt arbetande politiker som tänker längre, ser verklighetens utmaningar och möjligheter och hellre sätter oss vid förhandlingsbordet för att få till en utveckling som är bäst för hela landet, regionen och kommunen.

Anette Eriksson, Thord Andersson
Centerpartiet i Årjäng
   

9 september 2022


Skriv kommentar

110 år av landsbygdspolitik

Centerpartiet har varit en avgörande röst för landsbygden i över 110 år. Landsbygden med världens mest klimatsmarta jordbruk ger oss vårt dagliga bröd. Landsbygdens skogar, som täcker cirka 70 procent av Sveriges landyta, kommer att spela en viktig roll i att fasa ut det fossila. Dessa näringar måste få långsiktiga och bästa tänkbara förutsättningar att fortsätta verka.

Klimatomställningen kommer efterfråga att landsbygden levererar mer klimatsmarta varor och tjänster till Sverige och övriga världen. Det gäller inte minst jord- och skogsbruket. Landsbygden kan till stor del bli lösningen i klimatomställningen. Landets hundratusentals privata skogsägare gör i dag stora insatser för att vårda och bruka skogen ansvarsfullt. Med rätt politik kan vi använda klimatomställningen som en hävstång för tillväxt, innovationer och nya jobb i alla delar av landet. Miljö och tillväxt går hand i hand.

Tack vare Centerpartiet har vi i budgeten för 2022 förhandlat fram helt avgörande stödmiljarder till det svenska lantbruket. Sedan 1 juli finns det mycket efterlängtade krisstödet på plats, som innebär mer pengar till landets bönder och en maxad dieselnedsättning enligt vad EU tillåter. Dieselnedsättningen återbetalas retroaktivt från 1 januari i år och gäller i 1,5 år framåt. Samtidigt läggs nu mer pengar i stöd för animalieproduktion. Det här är helt nödvändiga miljarder för att inte livskraftiga lantbruk ska slås ut.

Vi vet att landets bönder har små marginaler. När priserna skenar behövs handlingskraft och beslut – inte populistiska slagord eller Instagraminlägg om ”hjärtlandet”.

Faktum är att Centerpartiet har varit den starkaste rösten för att stärka gles- och landsbygdens näringar under hela mandatperioden. Vi har tagit ansvar för företagens ekonomi under pandemin och fått på plats stora satsningar på bredband, vägar och järnvägar. Vi har sett till att stärka äganderätten för landets skogsägare. Vi förhandlade fram ett lagförslag om lättnader i strandskyddslagstiftningen som kunde ha förändrat strandskyddet i grunden om inte M, KD och SD velat annorlunda. Lagförslaget innehöll inte allt det som vi i Centerpartiet ville men var ändå ett steg i rätt riktning. Nu är vi tillbaka på ruta ett.

Kraften från våra jord- och skogsbrukare är helt avgörande för ekonomin, den regionala utvecklingen och klimatet. Vi måste se till att ge dem de bästa tänkbara förutsättningarna att fortsätta bygga Sverige starkare och grönare. Även nästa mandatperiod är Centerpartiet den enda garanten för att fortsätta stärka Sveriges gröna motor – landsbygden och de gröna näringarna. En röst på Centerpartiet är en röst för landsbygdens och de gröna näringarnas bästa.

Anette Eriksson (C)
Thord Andersson (C)
   

22 augusti 2022


Skriv kommentar

Svar till artikel i Nordmarksbygden 5/5


När partitaktik blev viktigare än landsbygden.

Den senaste tiden har olika partier försökt iklä sig rollen att vara landsbygdens företrädare.
Det är en debatt vi gärna tar, men det landsbygden behöver, det är mer handling – och mindre politiskt rävspel.

Beskrivningen av förslagen kring strandskyddet är ett sådant exempel.
För några veckor sedan lade regeringen fram den av centerpartiet framförhandlade Strandskyddspropositionen.
Reformen är mycket efterlängtad och skulle innebära flera steg i rätt riktning.

Bland annat krymps strandskyddet runt små sjöar och vattendrag, men framförallt införs nya, generösa dispensskäl för de som vill utveckla boende eller företagande längs strandlinjen på landsbygden.

Dessa områden kan vara hur stora och hur många som helst och det innebär större möjligheter till enklare och friare liv på landsbygden, där människor i högre utsträckning kan utveckla sina verksamheter och förverkliga sina drömmar. Eftersom det finns enormt mycket strand och vatten – inte minst i Årjäng – så finns det inte heller någon risk att allemansrätt eller naturvärden tar skada. Tvärtom – genom ett enklare strandskydd blir det möjligt för fler att komma ut till besöksmål i naturen.

Tyvärr har M, KD, SD och V har meddelat att de kommer att avslå proppen i sin helhet. De är dock inte överens om anledningen.
Vänsterpartiet tycker reformen är för omfattande, medan de övriga tycker den är för tam.

Vi är medvetna om att det finns mer att göra och hade gärna gått lite längre. Men det är tveklöst så att reformen innehåller flera viktiga delar som skulle ha fått stor betydelse för våra bygder i Värmland och Årjäng.

Vi vet att det är många som gått och väntat på lättnader, men när klubban faller i riksdagen så står det klart att alla har väntat förgäves.
När frågan kommer upp på den politiska dagordningen igen, det är en fråga som nu ska ställas till företrädare för moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna.

Varför offrade ni förbättringar för landsbygden av partitaktiska skäl?

Erik Evestam (C)
Kandidat till Region Värmland, Värmland

Anette Eriksson (C)
Kommunstyrelsen vice ordförande Årjäng
 

24 maj 2022


Skriv kommentar

STÄRKT ÄGANDERÄTT FÖR KLIMATETS SKULL!


Den värmländska skogen ger jobb, tillväxt och rekreation. Den är ständigt förnybar, så länge den växer binder den koldioxid och när den avverkas blir den produkter som minskar behovet av fossil energi och material. Skogen är därför nyckeln i omställningen till ett hållbart samhälle!

Men skogen erbjuder mer än så. Här kan naturnära besöksnäring utvecklas som ger jobb i hela länet. Och i skogen kan du ta en avkopplande promenad, plocka svamp eller jaga.För oss är äganderätten en grundläggande framgångsfaktor i skogen.
Det du äger – det vårdar du – och de över 300 000 privata skogsägarna måste känna trygghet i att skogsbruket kan fortsätta bedrivas med frihet under ansvar. Miljö och produktion är två jämställda mål som utvecklassida vid sida.

Äganderätten är en del i tryggheten för företagare på landsbygden.
Men det finns mer: Du ska inte bli utsatt för inbrott eller skadegörelse och din lagliga verksamhet ska inte hotas av militanta skogs- och djurrättsaktivister. Rovdjursstammen måste anpassas så att du som djurhållande lantbrukare jägare och privatperson kan bo och verka i rovdjurstäta områden.

Dessutom måste du ha rätt att försvara dig och din egendom vid rovdjursangrepp.
Då får vi en tryggare landsbygd med fler och växande företag.

Centerpartiet i Årjängs Kommun 

11 november 2021


Skriv kommentar

Två år kvar till valet

Nu är det i det närmaste två år kvar till val i Sverige, då vi ska rösta till kommun, region och riksdag. Redan nästa år ska vi gå till valurnorna, då är det kyrkoval.

När valet hade varit 2018 så blev det långdragna förhandlingar på riksdagsnivå och även här på kommunnivå tog det tid innan partierna hade förhandlat färdigt med varandra. Resultat för kommunen blev att Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet skapade en majoritet som vi benämner Mittensamarbetet.

Vad har då vi i Centerpartiet drivit för frågor och vad har vi fått igenom. Vi hade ett antal motioner som vi skrev när vi var i opposition som det nu arbetas med. Vi skrev en motion om simhallen redan 2016 där vi yrkade på att det skulle utredas i vilket skick den var. Utifrån den besiktningen konstaterades att den inte var i gott skick och fick stängas 2019 för att man inte kunde garantera besökarnas säkerhet. Nu arbetas det för en ny simhall på samma plats.

Vi skrev en motion om cykelväg på järnvägen till Blomskog/Gustavsfors, den jobbas det vidare med. 2018 skrevs det en motion om möjligheten för unga jägare att arrendera mark från kommunen. Den har nu gått igenom Kommunstyrelsens arbetsutskott och ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut innan frågan kan arbetas med mer konkret.

Utifrån att Smolmarks skola upphörde med sin verksamhet så ville vi i Centerpartiet att kommunen skulle se över skolskjutsarna och upptagningsområden i det aktuella området så det skulle bli så bra som möjligt för barnen. Centerpartiets ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden jobbade hårt med den frågan och fick till slut gehör från de andra partierna.

På Centerpartiets initiativ har det också gjorts en extern skolutredning av Barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Detta var några av de frågor som vi jobbat med hittills under mandatperioden.

Nu blickar vi framåt och fortsätter arbeta för en bra utveckling av vår kommun.

Vi ses vid valurnorna 2021 och 2022

Anette Eriksson
Centerpartiet
 

1 september 2020


Skriv kommentar

Under helgen som gick var det Centerpartiets partistämma i Karlstad

Under helgen som gick var det Centerpartiets partistämma i Karlstad. Undertecknad och Kent Norman från Årjäng var på plats. Jag representerade Årjängs kretsen och Kent Norman Centerpartiet Värmland.

Centerpartister från hela Sverige var på plats och 700st motioner gicks igenom.
Det diskuterades enskilda vägar, vägbelysning vid statliga vägar, järnvägar, avskrivning av studieskulder vid flytt till landsbygd. Borttagning av slutavverkningsålder. Små förlossningsenheter med enbart barnmorskor, omskärelse av pojkar. Natofrågan och dödshjälp fanns också med på agendan och mycket annat.

Kent hade lämnat in en motion om järnvägen om hur viktigt det är att den befintliga rustas upp så att hela Sverige har möjlighet att åka tåg och inte endast om man bor vid stambanorna. Flera ombud från Värmland var uppe och förordade detta och pratade även gott om sträckan Stockholm-Oslo. Ombud från Värmland och andra var uppe och motiverade att vi inte ska ta bort lägsta slutavverkningsålder, men det gick inte igenom. Jag själv var i talarstolen och talade om vikten av att staten tar ansvar för alla vägar i hela Sverige där de enskilda vägarna är en del. Det är viktigt att våra samhällsfunktioner tar sig fram.

Jag var också upp och pratade om att det finns beslut om att Trafikverket kan ta över den kommunala belysningen vid statliga vägar och att om det krävs byte av belysning för att klara kraven så ska inte den kostnaden belasta kommunen utan även här ska Trafikverket ta sitt ansvar. Belysningen befinner sig trots allt vid den statliga vägen.

En jättebra helg med massor av centerpolitik och glada centerpartister.

Anette Eriksson (C )
 

6 oktober 2019


Skriv kommentar

Riksdagsman Daniel Bäckström på besök

Under måndagen hade vi riksdagsmannen Daniel Bäckström på besök. Vi började på Hanza Mechanics där berättade Dag Furtemark berättade om Hanza koncernen och Ola Svensson om Mechanics. Fick en intressant visning i fabriken.

Efter lunch på Travmuseet bar det iväg till Lennartsfors AB. Michael Swartz berättade historien runt bolaget och järnhästen. Innan vårt tredje företagsbesök var vi till Karlanda och uppvaktade Rolf och Rustan med Guldklöver för deras långa engagemang i Centerpartiet. 

Avslutade på Nordmarkens Destilleri i Holmedal. Morgan berättade och visade hur det går till att göra whiskey. Nordmarkens destilleri fick Centerpartiets guldklöver för bland annat deras satsning på landsbygd. Här hade vi också vår sommaravslutning med en trevlig middag.

Tack alla som kom och tack till er som vi fick besöka under dagen. Tack Daniel för att du var med under dagen. Trevlig sommar till er alla!

 

Anette Eriksson (C) Kommunstyrelsens vice ordf.

25 juni 2019


Skriv kommentar

EU-val 26 maj


Ni vet väl om att det är val till EU-parlamentet den 26 maj. Nu har vi möjlighet att göra vår röst hörd gällande frågor vi tycker är viktiga och vill ska behandlas i parlamentet. Det spelar roll vem som representerar oss i Europa. Det är mycket som står på spel. Därför är just din röst viktigare än på väldigt länge. Vill du utveckla Europa i en grönare, demokratiskare och frihetligare riktning, då måste du använda din röst rätt. Klimatet, miljön, sund och säker mat, och att vi ska ha ett bra djurskydd, det är de frågor Centerpartiet fokuserar på. Liksom att vi är det parti som tydligast tar kampen för medmänsklighet och mot högerpopulismen.

För min del tänker jag mycket på sund mat och god djurskyddshållning. I Sverige lever bönderna under hårdare krav än sina konkurrenter i andra EU-länder, därför behöver man höja kvalitetskraven inom hela EU, detta skulle medföra mindre risk för antibiotikaresistens och göra konkurrensen mer rättvis. Här handlar det mycket om märkning av ursprung, ingredienser och produktionsmetoder samt regelförenklingar.

Sedan har vi miljön och klimatet, i Sverige arbetas det för att det ska bli bättre, men vi kan inte göra det själva, därför bör EU vara ledande i klimatarbetet. Hela EU behöver hjälpas åt med minskning av utsläpp i transportsektorn, flyg och sjötransporter. Detta bör EU driva på genom forskning och styrmedel. Det som påverkar oss närmast i vardagen är all plast och kemikalier. Tänk på all plast som är i haven. Detta måste bli mindre och kraven som ställs på varor som tillverkas inom EU måste också ställas på importerade varor som kommer från länder utanför EU.

Medmänsklighet och jämställdhet är också viktigt för den enskilde individen. Det är därför viktigt att vi i EU-valet står emot odemokratiska krafter och att vi står upp för medmänskligheten. Det måste inom EU finnas samma rättigheter och skyldigheter när det gäller migrations- och asylpolitik. Ur jämställdhetsynpunkt så går dom högerpopulistiska rörelserna emot kvinnors rättigheter och vill tex se inskränkningar i aborträtten.
Tycker ni som jag, rösta på Centerpartiet.

Från och med den 8 maj kan du rösta i valet till Europaparlamentet. Gör det och ta oss framåt mot ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa!
Erik Evestam är Värmlands representant på Centerpartiets EU-lista.

Vill Ni veta mera vad Centerpartiet tycker så gå in på Centerpartiet.se /eu-valet-2019

Anette Eriksson (C ) vice ordf kommunstyrelsen
 

12 maj 2019


Skriv kommentar

Nu är den på gång!


I december 2017 lämnade centerpartiet in en motion som gällde en förlängning av cykelbana fram till Källhultsvägen i Töcksfors.

Detta för att gång- och cykeltrafikanter inte ska behöva vistas på E-18 i den mest intensiva trafiken, det är högst olämplig och trafikfarligt.
Nu är finansiering och planering klar så det ska bli byggstart under våren 2019.

Detta ser vi verkligen framemot.

Anette Eriksson (C) Kommunstyrelsens vice ordf.
 

3 mars 2019


Skriv kommentar

julfika

Läs hela inlägget ...

26 november 2018


Dela med andra!