Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Svar till artikel i Nordmarksbygden 5/5


När partitaktik blev viktigare än landsbygden.

Den senaste tiden har olika partier försökt iklä sig rollen att vara landsbygdens företrädare.
Det är en debatt vi gärna tar, men det landsbygden behöver, det är mer handling – och mindre politiskt rävspel.

Beskrivningen av förslagen kring strandskyddet är ett sådant exempel.
För några veckor sedan lade regeringen fram den av centerpartiet framförhandlade Strandskyddspropositionen.
Reformen är mycket efterlängtad och skulle innebära flera steg i rätt riktning.

Bland annat krymps strandskyddet runt små sjöar och vattendrag, men framförallt införs nya, generösa dispensskäl för de som vill utveckla boende eller företagande längs strandlinjen på landsbygden.

Dessa områden kan vara hur stora och hur många som helst och det innebär större möjligheter till enklare och friare liv på landsbygden, där människor i högre utsträckning kan utveckla sina verksamheter och förverkliga sina drömmar. Eftersom det finns enormt mycket strand och vatten – inte minst i Årjäng – så finns det inte heller någon risk att allemansrätt eller naturvärden tar skada. Tvärtom – genom ett enklare strandskydd blir det möjligt för fler att komma ut till besöksmål i naturen.

Tyvärr har M, KD, SD och V har meddelat att de kommer att avslå proppen i sin helhet. De är dock inte överens om anledningen.
Vänsterpartiet tycker reformen är för omfattande, medan de övriga tycker den är för tam.

Vi är medvetna om att det finns mer att göra och hade gärna gått lite längre. Men det är tveklöst så att reformen innehåller flera viktiga delar som skulle ha fått stor betydelse för våra bygder i Värmland och Årjäng.

Vi vet att det är många som gått och väntat på lättnader, men när klubban faller i riksdagen så står det klart att alla har väntat förgäves.
När frågan kommer upp på den politiska dagordningen igen, det är en fråga som nu ska ställas till företrädare för moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna.

Varför offrade ni förbättringar för landsbygden av partitaktiska skäl?

Erik Evestam (C)
Kandidat till Region Värmland, Värmland

Anette Eriksson (C)
Kommunstyrelsen vice ordförande Årjäng
 

24 maj 2022


Skriv kommentar

STÄRKT ÄGANDERÄTT FÖR KLIMATETS SKULL!


Den värmländska skogen ger jobb, tillväxt och rekreation. Den är ständigt förnybar, så länge den växer binder den koldioxid och när den avverkas blir den produkter som minskar behovet av fossil energi och material. Skogen är därför nyckeln i omställningen till ett hållbart samhälle!

Men skogen erbjuder mer än så. Här kan naturnära besöksnäring utvecklas som ger jobb i hela länet. Och i skogen kan du ta en avkopplande promenad, plocka svamp eller jaga.För oss är äganderätten en grundläggande framgångsfaktor i skogen.
Det du äger – det vårdar du – och de över 300 000 privata skogsägarna måste känna trygghet i att skogsbruket kan fortsätta bedrivas med frihet under ansvar. Miljö och produktion är två jämställda mål som utvecklassida vid sida.

Äganderätten är en del i tryggheten för företagare på landsbygden.
Men det finns mer: Du ska inte bli utsatt för inbrott eller skadegörelse och din lagliga verksamhet ska inte hotas av militanta skogs- och djurrättsaktivister. Rovdjursstammen måste anpassas så att du som djurhållande lantbrukare jägare och privatperson kan bo och verka i rovdjurstäta områden.

Dessutom måste du ha rätt att försvara dig och din egendom vid rovdjursangrepp.
Då får vi en tryggare landsbygd med fler och växande företag.

Centerpartiet i Årjängs Kommun 

11 november 2021


Skriv kommentar

Två år kvar till valet

Nu är det i det närmaste två år kvar till val i Sverige, då vi ska rösta till kommun, region och riksdag. Redan nästa år ska vi gå till valurnorna, då är det kyrkoval.

När valet hade varit 2018 så blev det långdragna förhandlingar på riksdagsnivå och även här på kommunnivå tog det tid innan partierna hade förhandlat färdigt med varandra. Resultat för kommunen blev att Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet skapade en majoritet som vi benämner Mittensamarbetet.

Vad har då vi i Centerpartiet drivit för frågor och vad har vi fått igenom. Vi hade ett antal motioner som vi skrev när vi var i opposition som det nu arbetas med. Vi skrev en motion om simhallen redan 2016 där vi yrkade på att det skulle utredas i vilket skick den var. Utifrån den besiktningen konstaterades att den inte var i gott skick och fick stängas 2019 för att man inte kunde garantera besökarnas säkerhet. Nu arbetas det för en ny simhall på samma plats.

Vi skrev en motion om cykelväg på järnvägen till Blomskog/Gustavsfors, den jobbas det vidare med. 2018 skrevs det en motion om möjligheten för unga jägare att arrendera mark från kommunen. Den har nu gått igenom Kommunstyrelsens arbetsutskott och ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut innan frågan kan arbetas med mer konkret.

Utifrån att Smolmarks skola upphörde med sin verksamhet så ville vi i Centerpartiet att kommunen skulle se över skolskjutsarna och upptagningsområden i det aktuella området så det skulle bli så bra som möjligt för barnen. Centerpartiets ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden jobbade hårt med den frågan och fick till slut gehör från de andra partierna.

På Centerpartiets initiativ har det också gjorts en extern skolutredning av Barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Detta var några av de frågor som vi jobbat med hittills under mandatperioden.

Nu blickar vi framåt och fortsätter arbeta för en bra utveckling av vår kommun.

Vi ses vid valurnorna 2021 och 2022

Anette Eriksson
Centerpartiet
 

1 september 2020


Skriv kommentar

Under helgen som gick var det Centerpartiets partistämma i Karlstad

Under helgen som gick var det Centerpartiets partistämma i Karlstad. Undertecknad och Kent Norman från Årjäng var på plats. Jag representerade Årjängs kretsen och Kent Norman Centerpartiet Värmland.

Centerpartister från hela Sverige var på plats och 700st motioner gicks igenom.
Det diskuterades enskilda vägar, vägbelysning vid statliga vägar, järnvägar, avskrivning av studieskulder vid flytt till landsbygd. Borttagning av slutavverkningsålder. Små förlossningsenheter med enbart barnmorskor, omskärelse av pojkar. Natofrågan och dödshjälp fanns också med på agendan och mycket annat.

Kent hade lämnat in en motion om järnvägen om hur viktigt det är att den befintliga rustas upp så att hela Sverige har möjlighet att åka tåg och inte endast om man bor vid stambanorna. Flera ombud från Värmland var uppe och förordade detta och pratade även gott om sträckan Stockholm-Oslo. Ombud från Värmland och andra var uppe och motiverade att vi inte ska ta bort lägsta slutavverkningsålder, men det gick inte igenom. Jag själv var i talarstolen och talade om vikten av att staten tar ansvar för alla vägar i hela Sverige där de enskilda vägarna är en del. Det är viktigt att våra samhällsfunktioner tar sig fram.

Jag var också upp och pratade om att det finns beslut om att Trafikverket kan ta över den kommunala belysningen vid statliga vägar och att om det krävs byte av belysning för att klara kraven så ska inte den kostnaden belasta kommunen utan även här ska Trafikverket ta sitt ansvar. Belysningen befinner sig trots allt vid den statliga vägen.

En jättebra helg med massor av centerpolitik och glada centerpartister.

Anette Eriksson (C )
 

6 oktober 2019


Skriv kommentar

Riksdagsman Daniel Bäckström på besök

Under måndagen hade vi riksdagsmannen Daniel Bäckström på besök. Vi började på Hanza Mechanics där berättade Dag Furtemark berättade om Hanza koncernen och Ola Svensson om Mechanics. Fick en intressant visning i fabriken.

Efter lunch på Travmuseet bar det iväg till Lennartsfors AB. Michael Swartz berättade historien runt bolaget och järnhästen. Innan vårt tredje företagsbesök var vi till Karlanda och uppvaktade Rolf och Rustan med Guldklöver för deras långa engagemang i Centerpartiet. 

Avslutade på Nordmarkens Destilleri i Holmedal. Morgan berättade och visade hur det går till att göra whiskey. Nordmarkens destilleri fick Centerpartiets guldklöver för bland annat deras satsning på landsbygd. Här hade vi också vår sommaravslutning med en trevlig middag.

Tack alla som kom och tack till er som vi fick besöka under dagen. Tack Daniel för att du var med under dagen. Trevlig sommar till er alla!

 

Anette Eriksson (C) Kommunstyrelsens vice ordf.

25 juni 2019


Skriv kommentar

EU-val 26 maj


Ni vet väl om att det är val till EU-parlamentet den 26 maj. Nu har vi möjlighet att göra vår röst hörd gällande frågor vi tycker är viktiga och vill ska behandlas i parlamentet. Det spelar roll vem som representerar oss i Europa. Det är mycket som står på spel. Därför är just din röst viktigare än på väldigt länge. Vill du utveckla Europa i en grönare, demokratiskare och frihetligare riktning, då måste du använda din röst rätt. Klimatet, miljön, sund och säker mat, och att vi ska ha ett bra djurskydd, det är de frågor Centerpartiet fokuserar på. Liksom att vi är det parti som tydligast tar kampen för medmänsklighet och mot högerpopulismen.

För min del tänker jag mycket på sund mat och god djurskyddshållning. I Sverige lever bönderna under hårdare krav än sina konkurrenter i andra EU-länder, därför behöver man höja kvalitetskraven inom hela EU, detta skulle medföra mindre risk för antibiotikaresistens och göra konkurrensen mer rättvis. Här handlar det mycket om märkning av ursprung, ingredienser och produktionsmetoder samt regelförenklingar.

Sedan har vi miljön och klimatet, i Sverige arbetas det för att det ska bli bättre, men vi kan inte göra det själva, därför bör EU vara ledande i klimatarbetet. Hela EU behöver hjälpas åt med minskning av utsläpp i transportsektorn, flyg och sjötransporter. Detta bör EU driva på genom forskning och styrmedel. Det som påverkar oss närmast i vardagen är all plast och kemikalier. Tänk på all plast som är i haven. Detta måste bli mindre och kraven som ställs på varor som tillverkas inom EU måste också ställas på importerade varor som kommer från länder utanför EU.

Medmänsklighet och jämställdhet är också viktigt för den enskilde individen. Det är därför viktigt att vi i EU-valet står emot odemokratiska krafter och att vi står upp för medmänskligheten. Det måste inom EU finnas samma rättigheter och skyldigheter när det gäller migrations- och asylpolitik. Ur jämställdhetsynpunkt så går dom högerpopulistiska rörelserna emot kvinnors rättigheter och vill tex se inskränkningar i aborträtten.
Tycker ni som jag, rösta på Centerpartiet.

Från och med den 8 maj kan du rösta i valet till Europaparlamentet. Gör det och ta oss framåt mot ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa!
Erik Evestam är Värmlands representant på Centerpartiets EU-lista.

Vill Ni veta mera vad Centerpartiet tycker så gå in på Centerpartiet.se /eu-valet-2019

Anette Eriksson (C ) vice ordf kommunstyrelsen
 

12 maj 2019


Skriv kommentar

Nu är den på gång!


I december 2017 lämnade centerpartiet in en motion som gällde en förlängning av cykelbana fram till Källhultsvägen i Töcksfors.

Detta för att gång- och cykeltrafikanter inte ska behöva vistas på E-18 i den mest intensiva trafiken, det är högst olämplig och trafikfarligt.
Nu är finansiering och planering klar så det ska bli byggstart under våren 2019.

Detta ser vi verkligen framemot.

Anette Eriksson (C) Kommunstyrelsens vice ordf.
 

3 mars 2019


Skriv kommentar

Nu är spadtaget avklarat för den nya tullstationen.

Nu är spadtaget avklarat för den nya tullstationen.

Äntligen en tullstation vid E18 och nya lokaler för tulltjänstemännen efter alla år av väntan.

https://www.facebook.com/centerpartietarjang/

17 januari 2019


Skriv kommentar

Gott Nytt År!

Önskar alla en God Jul och Gott Nytt År!

26 december 2018


Skriv kommentar

julfika

Läs hela inlägget ...

26 november 2018


Dela med andra!