Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Budgetdags igen

Budgetdags igen
Så är det vår igen och därmed startar diskussionerna om 2013 års budget. Det kan tyckas ”att vi är ute i väldigt god tid”; men att verkställa beslut har jag lärt mig tar tid och då är det viktigt att se till att den finns.

En del förändringar går snabbt andra tar längre tid. Ett mål som jag tidigt satte upp när jag tillträdde uppdraget som kommunalråd var att föra kommunen in i 2010-talet. Nu har det gått drygt 3 år och vi har fortfarande mycket kvar, men en del har ändå hänt. För att kommunens verksamheter ska utvecklas är det viktigt med ett ledarskap som tillåter medarbetare att växa och här har det gjorts stora framsteg. Detta arbete syns kanske inte alltid utåt men är nödvändigt för att vi ska kunna ge våra kommuninnevånare en bra service.

En annan viktig faktor är att den politiska ledningen samarbetar och sätter hela kommunens bästa i centrum. Att föra ”en ansvarsfull ekonomisk politik” innebär att man inte kan vara ”populist” i alla beslut. Jag förstår att det är smärtsamt för de som tror att utveckling inte kräver förändring. Men det är inte alltid så att de som ropar högst har helheten klar för sig.

Som sagt, budgetprocessen är viktig för att vi politiker ska kunna göra rätt prioriteringar. Och vi har som jag tidigare nämnt en bit kvar innan vi är i fas med 2010-talet. De mest påtagliga exemplen på eftersläpningar är Silbodalskolan, där investeringar borde gjorts för många år sedan. Här arbetas nu med förslag på nybyggnation och planändringar för området är på gång.

Även kommunens arbetsformer behöver moderniseras. Som ett exempel har vår IT-miljö varit gravt eftersatt och servrar, fiber och maskinpark byts successivt ut och säkerhetsaspekter och verktyg som behövs för att kommunicera och fungera i ett modernt samhälle kräver fortsatta investeringar.
Ett annat exempel där vi är tillbaka på 70-talet är räddningsstationen i Töcksfors. Där startas nu i dagarna en utredning som skall genomlysa och ta fram förslag på vilka åtgärder som krävs för att få räddningsstationen godkänd ur arbetsmiljösynpunkt och kunna serva den stora expansion som sker bland företagen.
Det är inga små ”kliv” som måste tas men ”bollen” är i rullning och vi kommer så småningom ikapp med tiden.
Katarina Johannesson ( C )

30 april 2012

Skriv kommentar
Dela med andra!