Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Centerpartiet ser framåt för långsiktighet

Mandatperioden går mot sitt slut och vi i Centerpartiet har arbetat med att driva vår politik och vi ser nu att den styrande majoriteten tagit till sig av våra prioriteringar och närmat sig vårt förslag till budget. Vi kan sammanfatta de senaste fyra åren och konstatera att vi i Centerpartiet fått gehör för några av våra frågor, bl.a:

• Prioriteringarna vid nybyggnation och renovering av Nordmarkens och Töcksfors låg- och mellanstadier.
• Säkerställa omfattningen av tjänster inom hemtjänsten.
• Säkerställa att maten som serveras i kommunens kök följer de svenska djurskyddskraven vilket innebär att köttet numera levereras från gårdar i Värmland och Dalsland.
• Centerpartiet har lämnat in en motion om renoveringsbehoven och framtiden för simhallen i Årjäng. En utredning har tillsatts för att kartlägga behoven och kostnader.
• En viktig fråga för oss är äganderätten och myndigheters agerande vid ingrepp i den. Därför arbetade Centerpartiet fram ett yttrande över länsstyrelsens remiss med åtgärder för miljökvalitetsmålen för Värmlands län och om Vattendirektivets påverkan för landsbygden.

Vi har dessutom lämnat in motioner om att öka trafiksäkerheten bl.a. att göra gång- och cykelväg på gamla järnvägen mellan Årjäng och Blomskog och att säkerställa gång- och cykelväg längs sträckan E:18 vid industriområdet i Töcksfors. Det saknas en sträcka som innebär att man hänvisas att gå längs E:18 vilket är mycket farligt med all trafik. Dessa förslag har vi tyvärr ännu inte fått gehör för men vår ambition är att fortsätta arbeta med frågorna för ett genomförande.

Vi står nu inför den stora investeringen av låg- och mellanstadier i Töcksfors och Årjäng. Vid stora byggprojekt är det vanligt att kommuner köper in den kompetens som behövs för att säkerställa att projektet genomförs tillfredsställande. Det är ett grannlaga arbete och orimligt, i all synnerhet för små kommuner, att tillhandahålla all den kompetens som krävs för att driva stora byggprojekt. Det som oroar oss nu är den styrande majoritetens hantering av genomförande och säkerställande av det stora skolbygget. Utan den tillsatta projektgruppens kännedom togs den upphandlade projektledaren bort från uppdraget.

I Centerpartiet går vi framåt med budskapet att det behövs ett nytt ledarskap för Sverige och vi i Årjängskretsen går in för att det behövs ett nytt ledarskap för Årjängs kommun. Ett ledarskap som bygger på långsiktighet, sunt ekonomiskt tänkande och framtidstro.

För Centerpartiet
Anette Eriksson, Kent Norman, Katarina Johannesson, Thord Andersson, Lise-Lotte Wignell, Esbjörn Andersson, Rolf Emanuelsson, Lisbeth Karlsson.
 

Text: C Årjäng
17 augusti 2018
Skriv kommentar

Centerns lefling med sosserna efter valet i 2014 visade sig väl klart efter valet i 2018 då partiet misstade nästan en tredel av väljarstödet.

Och nu efter valet i 2018 har altså Centern igen svikat Alliansen i Årjäng och i stället gått till sängd med sosserna. Och tydeligen enbart för att säkra några av ers tillitsvalde högt betalda ordförandeposter i kommunen(?)

Själv klarar jag inte tro att denna hästhandel var värd lika mycket som de 40 guldmynten Judas fick da han förrådde Jesus. Och därför tror jag att dette nya sviket ovenför allianspartnerna kommer att kosta Centern dyrt vid nästa val i 2022.

Postat av Jon Reina den 3 december 2018
Dela med andra!

Sommarvik

För ett par, tre år sedan fick Sommarvik AB köpa fastigheten Strand 1:81, som tidigare kallades
för Torpet.

Läs vidare ...

Visste du att bygga bostäder är den bästa affären för tillväxt i Årjängs kommun?

Att det finns tillgång till lediga bostäder har alltid varit en nyckel för att en kommun ska växa och må bra. Inte minst för inflyttning från andra kommuner, utan även för att utveckla befintligt n&a...

Läs vidare ...

Centerpartiet ser framåt för långsiktighet

Mandatperioden går mot sitt slut och vi i Centerpartiet har arbetat med att driva vår politik och vi ser nu att den styrande majoriteten tagit till sig av våra prioriteringar och närmat sig vårt förslag till budge...

Läs vidare ...

Skolsatsningar

Efter att våra ledamöter har besökt Nordmarkens skola F-6 och Töcksfors skola för att informera oss om situationen vid de bägge skolorna har vi gjort följande bedömning:

Läs vidare ...

DET SKA MYCKET TILL, avsnitt II

Länsstyrelsen versus Tore Larsson, 87. För nån månad sedan funderade jag i en insändare över hur i herrans namn någon beslutsfattare kunde få den befängda idén att ålägga alla ...

Läs vidare ...

MYCKET SKA DET TILL

Arg insändare från Ränken Mycket ska det till, innan jag börjar skära tänder. Men nu händer det. Jag läser i lokalpressen att EU har bestämt att våra vattendrag skall återställas t...

Läs vidare ...