Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Reflektioner från senaste kommunfullmäktige


Så var då hotellaffären beslutad med röstsiffrorna 19 mot 10. S, L, M och KD röstade igenom att Årjängs Bostads AB köper hotellbolagets fastigheter för 62 miljoner. C, MP och SD röstade för kravet på omförhandling och reserverade sig mot majoritetens beslut. Det blev alltså långt ifrån den politiska enighet om beslutet som tidigare sas vara önskvärd.

När hotellet byggdes var förutsättningen för finansiering att kommunhuset såldes till hotellbolaget. Nu när hotellrörelsen inte visar sig vara någon lysande affärsverksamhet är det återigen dags för kommunen att tvingas till nästa affär. Nämligen hotet från majoritetsägarna att om inte kommunen köper fastigheterna och subventionerar hotelldriften så görs det om till asylboende. Vid närmare eftertanke så är hotet om asylboende mest troligt majoritetsägarnas sista chans att få kommunen att överta ansvaret och undvika konkurs. Det är inte lätt för politiker att förhandla med slipade affärsmän som hotellbolagets majoritetsägare, i all synnerhet som en av kommunens förhandlare dessutom haft en långvarig arbetsrelation med en av majoritetsägarna. Samtidigt som L uttalar att man ”säkrat hotellet”, vilket troligtvis innebär att man säkrat att kommunen får framtida kostnader, anser vi i Centerpartiet att nu när affären är beslutad så gäller det att hitta en långsiktig strategi för att inte ännu mer av skattebetalarnas pengar, som en konsekvens av affärsuppgörelsen, ska behöva skjutas till.


Det går också att läsa i protokollet från senaste Kommunfullmäktige att nya alliansen övergett sin skolpolitik. Det enda de lämnar efter sig i denna långa och smärtsamma skoldebatt är en protokollsanteckning där de slutligen kommit till insikt om att deras skolpolitik inte hade det breda folkliga stöd de förväntade sig i valet. Från Centerpartiets sida hoppas vi nu att skoldebatten slutligen är begravd och att alla partier inklusive L, M och KD nu kan fokusera på det som hela tiden varit Centerpartiets mål att ge alla barn en utbildning som lever upp till dagens krav och framtidens utmaningar.

För Centerpartiets fullmäktigegrupp
Kent Norman
 

11 april 2016

Skriv kommentar
Dela med andra!