Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS
DET SKA MYCKET TILL, avsnitt II

DET SKA MYCKET TILL, avsnitt II


Länsstyrelsen versus Tore Larsson, 87.

För nån månad sedan funderade jag i en insändare över hur i herrans namn någon beslutsfattare kunde få den befängda idén att ålägga alla som äger en gammal damm att 1) spränga bort denna och återställa området till ursprungligt skick eller 2) bredvid dammen för hundratusentals kronor anlägga en laxtrappa eller liknande för att fisk åter ska kunna leka i de bäckar och vatten den varit utestängd från i sekler. Dammägaren skulle dessutom bli skyldig till skadestånd för skador det nya vattenflödet eventuellt komme att orsaka.

Jag hade svårt att tro mina öron. Då. Och NU, efter att ha övervarit en på fullaste allvar genomförd rättegång med domare, bisittare, protokollförare och jurister, anordnad av Mark- och Miljödomstolen, Vänersborg.
Rättegångslokal: Missionshuset i Sanda. Antal åhörare: 7.

SAKFRÅGAN
Det finns inga beslut, inga papper alltså, på att Tore Larssons far, Anders, hade rätt att 1945 modernisera en äldre dammbyggnad, en som möjligen kan ha sitt ursprung redan på 1700-talet. Han litade på att muntliga godkännanden och stöd, även ekonomiskt sådant, från Värmlands Företagarförening, räckte.

Att Länsstyrelsen inte var ovetande och absolut inte avvisande kan man vara helt förvissad om. Till invigningen 1945 kom nämligen en manstark uppsättning högre tjänstemän med landshövdingen i spetsen i festlig kortege och flaggprydda bilar. Landshövdingen (om det var Ivar Vennerström eller Axel Westling minns jag inte) höll ett vackert tal, där han i alla tonarter lovprisade Larssons insatser för Åsebyn och bygden i övrigt. Kraftstationen gav nämligen elström inte bara till omkringboende utan drev också maskinerna i en mekanisk verkstad, där ett stort antal arbetare fick sin utkomst.

För mig som totalt okunnig i juridikens irrgångar är det ytterst osannolikt att Länsstyrelsens chef, vår ansedde landshövding, vem av dem det nu var, skulle stå där och hylla ett svartbygge.

TRÅNGT VID DAMMEN
Tore stöder sig på sin rullator när han för Mark- och miljödomstolens folk o Länsstyrelsens jurist visar sin dammanläggning och sitt kraftverk i Åsebyn. Några engagerade ortsbor följer med intresse diskussionen.

Länsstyrelsen menar nu att gammal hävd inte kan åberopas i ett sådant här fall. ”Det måste finnas handlingar som styrker dammens rättsliga uppförande”.


Tore Larsson och, tippar jag, alla vi andra som inte är juridiskt skolade, menar däremot att gammal hävd måste kunna gälla.

Dom i målet faller tidigast i augusti månad. Blir då Larsson ålagd att spränga sin damm, försvinner ett mindre kraftverk, ett sådant som jag förmodar att alla miljövänner önskar det skulle finnas många. Därtill ersätts den vattenspegel som kringboende och förbipasserande säkerligen uppskattar, av en gyttjepöl. De pigga laxarna i Järnsjön som vill hitta nya lekplatser uppåt Furuvattnet, blir också besvikna när de i Åsebyn möter ett naturligt hinder i form av en tre meter hög bergvägg. Här har aldrig någonsin en lax lyckats sprattla sig upp. I det påståendet åberopar jag – utan att ha papper på det - urminnes hävd.

B. H. Nilsson, miljövän från Ränken


Fotnot. Skulle Larsson trilskas och inte efterkomma en fällande dom, kommer ett vite på 100.000 kronor att utkrävas var 6:e månad. I evinnerlig tid? På den frågan hade Länsstyrelsens jurist inget svar.


FÄRDIGSPEGLAT?
Den här vattenspegeln får du allt passa på att njuta av så länge du har den. Om Länsstyrelsen vinner matchen mot musiklärare Tore Larsson, så lär utsikten bytas mot en dypöl.

 


 

Text: Bengt Kroken Nilsson
7 juni 2015
Skriv kommentar

Ser här att Per Persson Eckerström som kallar sig själv Halvtokig Älvräddare i andra inlägg. Ser sig som rättskaffens man och utger sig för att veta att alla småskaliga vattenkraftverk ger stora pengar i inkomst för ägarna. Han nämner Elcertifikat men vet inte att långt i från alla småskaliga vattenkraftverk har rätt till Elcertifikat. detta är system tillkommet enbart för stora bolag ej Småskalig vattenkraft, Ni måste lära er att skilja på små mindre, medelstora och stora kraftverk och kraftverks ägare. Jag tror att jag pratar för samtliga ägare av småskalig elkraftverk att vi ser oss som ytterst miljömedvetna, och ser de investeringar vi stadigt gör i våra verk som satsning på framtiden och på en ren miljö.

Att sedan påstå att kraftverksägare inte kan regler och förordningar, är rent ut sagt påhopp de som byggt och ägt dammarna under 250-300 års tid har under alla dessa år sett till att dammar och utrustning har följt lagar och bestämmelser. Dämningsrätt medgav att damm kunde byggas och reglera vattendraget. Men efter 2008 krävdes det tillstånd för att inneha damm vilket inte tidigare har krävts. Nu börjar Älvräddare och aktivister se detta som en möjlighet att ge sig på en liten skara individer och driva dem till konkursens rand.

Felet i hela detta handlande är först dammar som har funnits 250-300 år har skapat idag välmående vattennära växter och djur -liv och en stabil biotop då vattnet regleras och nivåerna hålls på acceptabla nivåer. Dessa skall nu söka tillstånd efter den nya lagen så som det ej finns någon damm. Oavsett hur stor eller liten fördämning det gäller är jobbet detsamma med konsulter, tillstånds avgifter mm vilket gör att detta ej är ekonomiskt genomförbart. Tänk på detta käre Per när dammen försvinner så kommer också älven att ligga torrlaggd stora delar av året vilket gör att allt vattenlevande både växter och djur dör. Ditt fiskevatten som du värnar om i andra inlägg försvann därmed både i älven efter kraftverket nedströms men även det fina insjöfisket som tidigare fanns i sjön uppströms som då bara kommer att vara en stinkande lervälling innan det har bildats en blötmosse av allting.

Postat av Morgan Svensson den 14 maj 2017

Att tolka Eu direktivet som Sverige gör är att låta F..n läsa bibeln. När Kammarkollegiets sakkunnig i dessa frågor står på Älvräddarnas möten på kvällarna och sedan på dagarna är rådgivande till politiker och tjänstemän, då har objektiviteten tagit en ensidig vändning. Om nu dammar skall rivas ut och små kraftverk läggas ner, Finns det en mycket mer allvarlig bakomliggande risk. Och det är Grundvattnet, när dammar försvinner så sänks sjöar och vattendrag och med det också vattentrycket på grundvattnet vilket gör att boende runt dessa vattendrag som nu har försvunnit kommer att sakna vatten i sina brunnar ! Vilka tar ansvaret för detta skall även detta falla på damm / Markägaren som blivit tvingad att riva ut dammen. Förnybar energi skriker alla om men här skall vi riva ut ? Rimmar dåligt . Att bygga vindkraft är som att stå i kallduschen och riva tusenlappar. Att inte dessa människor som står och skriker på utrivning inser att det ena förtar inte det andra Vindkraften / solenergin behöver en magasinerande kraft och balansera mot och i dagsläget finns vattenkraft och Kärnkraft vad man än tycker om det. Hoppas på att beslutande politiker tar sitt förnuft till fånga och stämmer i bäcken innan det är försent.

Postat av Morgan Svensson den 14 maj 2017

Man kan tycka mycket om dessa prövningar som enl svensk lag skall genomföras, men man hör inte så ofta någon belysa det faktum att ägaren av ett vattenkraftverk trots allt är skyldig att veta vad som gäller. Det allra mest mystiska är att de aldrig visat på svårigheter med att läsa på reglerna när det handlar om att TJÄNA pengar (elcertifikat) men däremot eventuella skyldigheter kommer alltid som en chock.

Postat av Per Persson Eckerström den 17 juni 2016

Det är oerhört allvarligt hur myndigheter behandlar markägare och att de angriper vattenkraften från fler håll. Vi behöver förnyelsebar energi, inte ta bort den.

Postat av Katarina Johannesson den 11 juni 2015

Bra Bengt, det måste nog till en folkstorm för att ledande politiker, både lokalt, regionalt och på riks ska förstå hur allvarligt detta är. Den svenska tolkningen och förslag till åtgärder av EU:s vattendirektiv är så stolligt så man tror inte det är sant.

Postat av Lisbeth Karlsson den 10 juni 2015
Dela med andra!

Sommarvik

För ett par, tre år sedan fick Sommarvik AB köpa fastigheten Strand 1:81, som tidigare kallades
för Torpet.

Läs vidare ...

Visste du att bygga bostäder är den bästa affären för tillväxt i Årjängs kommun?

Att det finns tillgång till lediga bostäder har alltid varit en nyckel för att en kommun ska växa och må bra. Inte minst för inflyttning från andra kommuner, utan även för att utveckla befintligt n&a...

Läs vidare ...

Centerpartiet ser framåt för långsiktighet

Mandatperioden går mot sitt slut och vi i Centerpartiet har arbetat med att driva vår politik och vi ser nu att den styrande majoriteten tagit till sig av våra prioriteringar och närmat sig vårt förslag till budge...

Läs vidare ...

Skolsatsningar

Efter att våra ledamöter har besökt Nordmarkens skola F-6 och Töcksfors skola för att informera oss om situationen vid de bägge skolorna har vi gjort följande bedömning:

Läs vidare ...

DET SKA MYCKET TILL, avsnitt II

Länsstyrelsen versus Tore Larsson, 87. För nån månad sedan funderade jag i en insändare över hur i herrans namn någon beslutsfattare kunde få den befängda idén att ålägga alla ...

Läs vidare ...

MYCKET SKA DET TILL

Arg insändare från Ränken Mycket ska det till, innan jag börjar skära tänder. Men nu händer det. Jag läser i lokalpressen att EU har bestämt att våra vattendrag skall återställas t...

Läs vidare ...