Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Skolsatsningar


Efter att våra ledamöter har besökt Nordmarkens skola F-6 och Töcksfors skola för att informera oss om situationen vid de bägge skolorna har vi gjort följande bedömning:

Nordmarkens skola - är i störst behov av investeringar. Vi föreslår därför i vår budget att 100 Mkr avsätts till en helt ny skolbyggnad som inrymmer alla F-6 elever. De gamla lokalerna rivs förutom den gamla stenbyggnaden som utreds vad den kan användas till.

Töcksfors skola - om- och tillbyggnader har skett vid ett flertal olika tidpunkter vilket skapat en osammanhängande skolmiljö med en otydlig logistik så där behövs en total översyn av hela skolmiljön. Där föreslår vi att 10Mkr avsätts för att åtgärda akuta behov av uppfräschning och lokalanpassning samt för att ta fram en långsiktigt hållbar investeringsplan.

Centerpartiet i Årjäng
 

Text: Centerpartiet i Årjäng
18 juni 2017
Skriv kommentar
Dela med andra!

DET SKA MYCKET TILL, avsnitt II

Länsstyrelsen versus Tore Larsson, 87. För nån månad sedan funderade jag i en insändare över hur i herrans namn någon beslutsfattare kunde få den befängda idén att ålägga alla ...

Läs vidare ...

MYCKET SKA DET TILL

Arg insändare från Ränken Mycket ska det till, innan jag börjar skära tänder. Men nu händer det. Jag läser i lokalpressen att EU har bestämt att våra vattendrag skall återställas t...

Läs vidare ...

Politiska majoriteten, skolan och belysningen

Vi har läst ditt långa inlägg och vill upplysningsvis nämna följande:

Läs vidare ...

Tack för ert intresse

Tack för ert intresse trots att ni tydligen inte tagit hänsyn till hur stora konsekvenserna av ert förslag blir.

Läs vidare ...

Hur tänkte ni när ni släckte ner vägbelysningen?

Vår fråga till er i den politiska majoriteten som styr kommunen var och är: Hur tänkte ni när ni släckte ner vägbelysningen? 

Läs vidare ...