Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Tiden efter valet

Efter några turer omkring vilket styre som kommunen ska ha så är nu det mesta på plats vad gäller våra förtroendevalda och vilka roller respektive innehar. Det senaste blev klart på kommunfullmäktigemötet 17/12 och innebär att Thore Danielsson kommer att vara revisor i kommunen och dess bolag, en post som ska tillhöra oppositionen.

Kommunen styrs av en allians mellan de fyra partierna S, KD, FP och M, vilket innebär att Centerpartiet innehar positionen som största oppositionsparti. Som sådant har vi inte så stort inflytande över vad som beslutas eftersom det mesta av våra yrkanden och förslag kan röstas ner av den styrande alliansen. Det enda vi då kan göra som opposition är att reservera oss.

De senaste besluten från den styrande alliansen som vi reserverat oss mot är tillsättandet av ett extra kommunalråd och att medel motsvarande en halvtidstjänst avsätts för som det heter ”strategiska insatser” i kommunstyrelsen. Vi är också mycket kritiska till hur de styrande skött hanteringen av vägbelysningarnas vara eller icke vara. Att inte följa upp beslutet att spara in på kostnaden med en konsekvensbeskrivning och en ingående dialog med Trafikverket är inte acceptabelt. Det håller inte att enbart skylla på Trafikverket som nu görs. När vi i Centerpartiet styrde i kommunen hade vi en mycket god dialog med trafikverket och lyckades få loss mycket pengar till underhåll av vägar bl.a. Den goda dialogen äventyras nu i och med de styrandes agerande.


I Centerpartiet lovar vi våra väljare att vi inför det nya året ska fortsätta kämpa för Årjängs kommuns framtid och vill med detta önska alla en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!
 

21 december 2014

Skriv kommentar
Dela med andra!