Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Centerpartiet ser framåt för långsiktighet

Centerpartiet ser framåt för långsiktighet

Mandatperioden går mot sitt slut och vi i Centerpartiet har arbetat med att driva vår politik och vi ser nu att den styrande majoriteten tagit till sig av våra prioriteringar och närmat sig vårt förslag till budget. Vi kan sammanfatta de senaste fyra åren och konstatera att vi i Centerpartiet fått gehör för några av våra frågor, bl.a:

• Prioriteringarna vid nybyggnation och renovering av Nordmarkens och Töcksfors låg- och mellanstadier.
• Säkerställa omfattningen av tjänster inom hemtjänsten.
• Säkerställa att maten som serveras i kommunens kök följer de svenska djurskyddskraven vilket innebär att köttet numera levereras från gårdar i Värmland och Dalsland.
• Centerpartiet har lämnat in en motion om renoveringsbehoven och framtiden för simhallen i Årjäng. En utredning har tillsatts för att kartlägga behoven och kostnader.
• En viktig fråga för oss är äganderätten och myndigheters agerande vid ingrepp i den. Därför arbetade Centerpartiet fram ett yttrande över länsstyrelsens remiss med åtgärder för miljökvalitetsmålen för Värmlands län och om Vattendirektivets påverkan för landsbygden.

Vi har dessutom lämnat in motioner om att öka trafiksäkerheten bl.a. att göra gång- och cykelväg på gamla järnvägen mellan Årjäng och Blomskog och att säkerställa gång- och cykelväg längs sträckan E:18 vid industriområdet i Töcksfors. Det saknas en sträcka som innebär att man hänvisas att gå längs E:18 vilket är mycket farligt med all trafik. Dessa förslag har vi tyvärr ännu inte fått gehör för men vår ambition är att fortsätta arbeta med frågorna för ett genomförande.

Vi står nu inför den stora investeringen av låg- och mellanstadier i Töcksfors och Årjäng. Vid stora byggprojekt är det vanligt att kommuner köper in den kompetens som behövs för att säkerställa att projektet genomförs tillfredsställande. Det är ett grannlaga arbete och orimligt, i all synnerhet för små kommuner, att tillhandahålla all den kompetens som krävs för att driva stora byggprojekt. Det som oroar oss nu är den styrande majoritetens hantering av genomförande och säkerställande av det stora skolbygget. Utan den tillsatta projektgruppens kännedom togs den upphandlade projektledaren bort från uppdraget.

I Centerpartiet går vi framåt med budskapet att det behövs ett nytt ledarskap för Sverige och vi i Årjängskretsen går in för att det behövs ett nytt ledarskap för Årjängs kommun. Ett ledarskap som bygger på långsiktighet, sunt ekonomiskt tänkande och framtidstro.

För Centerpartiet
Anette Eriksson, Kent Norman, Katarina Johannesson, Thord Andersson, Lise-Lotte Wignell, Esbjörn Andersson, Rolf Emanuelsson, Lisbeth Karlsson.
 

17 augusti 2018

Skriv kommentar
Dela med andra!