Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Satsningar, Utveckling och Prioriteringar

Satsningar, Utveckling och Prioriteringar
Av Katarina Johannesson Årjäng Fredag 12 Augusti, 2011
Kommentarer (0)
Det sker mycket runt om i vår kommun nu. Satsningar från det privata näringslivet sker inom både industri och handel. Utvecklingen av handelsparken vid Lindudden är i full gång och det pågår industribyggnation i både Töcksfors och Årjäng. Detta innebär flera nya arbetstillfällen.

Privata satsningar på nya bostadsområden börjar också ta form där villatomter och bostadsrätter planeras.
Alla positiva etableringar innebär också att kommunen satsar. Årjängs Bostads AB har fått i uppdrag att projektera för nyproduktion av hyresrätter både i Töcksfors och Årjängs tätorter.

Det sker en utbyggnad av reningsverket i Töcksfors till en beräknad kostnad av 30 miljoner. Räddningstjänsten i Årjäng har fått nya lokaler, officiell invigning den 13/9, en satsning på ca 30 miljoner.I kommande diskussion om budgeten måste en investering på Räddningstjänstens lokal i Töcksfors tas med. Där saknas idag bl.a omklädningsrum för personalen och garage där räddningsfordon får plats. Säkerheten och tryggheten är viktig med tanke på den mängd människor som rör sig i området.

Samtidigt finns det en stor verksamhet på idrottsplatsen Hagavallen, Töcksfors, där c:a 15 ungdomslag tränar fotboll. Anläggningen där är bristfällig och behovet av större lokaler är stort. En investering för att anpassa och modernisera utrymmen här skulle komma många aktiva ungdomar till del. Här kommer investeringen på dryga 3 miljoner att tas med i budgetdiskussionen.

Silbodalskolan är i stort behov av upprustning och förslag håller på att arbetas fram. Beräknad investeringskostnad under de närmaste åren är på mellan 40-50 miljoner.
Nämnas kan att vi under året färdigställt en förskola/skolbyggnad i Töcksfors för 12 miljoner samt en utbyggnad av förskolan i Svensbyn på ca 3 miljoner.

Merparten av genomförda och planerade kommunala investeringar riktar sig till barn och ungdomar och prioriterar människors trygghet/säkerhet.
Som vi ser har vi ett mycket stort investeringsbehov i kommunen och att då göra prioriteringar är nödvändigt och ambitionen är att kommunens satsningar och investeringar ska ske med god ekonomisk hushållning av våra skattemedel och komma så många kommuninnevånare som möjligt till godo.

14 augusti 2011

Skriv kommentar

Ett stort fång ris med taggar på för dom som röstade för nedläggningen av badhuset i Töcksfors . en som väntar på nästa val .

Postat av den 6 september 2011
Dela med andra!