Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Rapport från Centerpartiets riksstämma

Undertecknade fick förmånen att representera Årjängskretsen vid Centerpartiets riksstämma i Malmö sista helgen i september. Stämman var den största i partiets historia med över 600 motioner att ta ställning till.

Det blev några mycket intensiva men mycket roliga och givande dagar. Stämmans svar på Årjängskretsens två motioner om tolkningen av art- och habitatdirektivet och vattendirektivet blev att partiet kommer att fortsätta ha fokus på äganderätten och myndigheters agerande och arbeta aktivt för att inte enskilda näringsidkare ska drabbas av myndigheternas övertolkningar av de båda direktiven.

Vi röstade också för ett förslag från Ola Persson, Sunne, att Centerpartiet ska verka för att beslut om strandskydd ska ligga hos kommunerna, något som partiet nu kommer att arbeta för. Småföretagens villkor var också frågor som vi engagerade oss i.

Stämman arbetade i stort samförstånd fram ett program om miljöansvar och grön tillväxt, trygghet i hela landet, en ansvarsfull internationell agenda och sist men inte minst hur vi ska förhindra den klyvning av landet vi nu ser.

Anette Eriksson, Thord Andersson

25 oktober 2017

Skriv kommentar
Dela med andra!