Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

2013 är igång

2013 är igång och vi har mycket framför oss. Planeringen av det efterlängtade nybygget av Silbodalskolan pågår. Detta är en av de största investeringar vi har gjort i kommunen och det är viktigt att satsningen blir bra, den ska hålla under många år framöver.

Andra stora investeringar som skall igång under 2013 är räddningsstationen i Töcksfors och Årjängs nya torg.

Under våren kommer ett samarbete mellan skolan och näringslivet att inledas. Näringslivets framtida behov av kompetens och rekrytering av arbetskraft kommer att diskuteras. Tillgången på utbildad arbetskraft kommer att betyda mycket för företag och nya etableringar framöver. Som bekant så är möjligheten till försörjning mycket viktig för att människor ska bo och verka i kommunen.

Ytterligare en faktor som blir alltmer nödvändig är tillgången på infrastruktur. Vi förflyttar oss allt mer både fysiskt och via nätet. Pågående Fiberprojekt med snabbt bredband är därför en oerhörd viktig satsning för både boende och näringslivet. Det är många ideella krafter som jobbar hårt med detta nu.

Frågan om hur vi skapar framtidens skola i Årjängs kommun pågår för fullt. Kommunfullmäktige har gett barn o utbildningsnämnden i uppdrag att utreda en ny skolorganisation som klarar de ökade kraven som ställs på kommunen. Den nya skollagen infördes 2011 och innebär bl.a behöriga lärare, stöd till barn med särskilda behov, alla elevers rätt att nå målen och individuell utveckling, tillgång till elevhälsa osv. Vi är idag inte självförsörjande på lärare och har svårt att rekrytera behöriga lärare till en del ämnen. Idag pendlar flera lärare in till kommunen, bl.a från Karlstad. En utredare arbetar med underlaget och kommer att presentera förslag för barn o utbildningsnämnden i slutet av januari.

Vi är i allra största grad beroende av omvärlden och dess kojunktur. Vi har i vår kommun trots detta bra möjligheter till arbete och vi har lägst arbetslöshet i Värmland. Detta mycket tack vare vår arbetsmarknad i Norge. Vi jobbar vidare med våra utmaningar och ser fram emot ett spännande år.
 

25 januari 2013

Skriv kommentar
Dela med andra!