Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Gunilla AWilja, Bra Barnomsorg, Budget, Infrastruktur och Årjängs kommun år 2021

Gunilla AWilja, Bra Barnomsorg, Budget, Infrastruktur och Årjängs kommun år 2021
Av Katarina Johannesson Årjäng Lördag 28 Maj, 2011
Kommentarer (0)


Gunill Andersson har fått årets företagskvinna i Årjäng. Gunilla mottog priset den 17 maj vid en festlig tillställning på Mariebergskogen. Gunillas engagemang och drivkfraft för hela vårt näringskiv är oerhört viktigt. Ett stort grattis till dig och tack för ditt otroliga engagemang för att hjälpa och stödja andra medmänniskor och att du utstrålar positivitet!


Kommunchef Ingemar Rosén uppvaktar Gunilla Awilja.

Skolinspektionen har besökt Årjängs kommun och granskat skolan och barnomsorgen. Skolinspektionens uppdrag är att granska brister och påvisa förbättringsområden inom våra verksamheter. Inom skolan har vi områden vi måste arbeta med och förbättra, framförallt på Silbodalskolans högstadium. Vi har fått kritik vi måste åtgärda. En bättre arbetsmiljö för elever och medarbetare är nödvändigt här. En del är bättre lokaler för Silbodals högstadium och BUN´s arbetsutskott har nu beslutat om att gå vidare med utredningen att bygga nytt vid befintliga lokaler.

Omdömet för Barnomsorgen var väldigt roligt att höra, nämligen att vår barnomsorg är utan anmärkning! Det är stort! Vid Skolinspektionens förra besök i Årjäng så fick man ett antal förbättringsområden att arbeta med och det har vår barnomsorg gjort vilket resulterade i den fantastiska rapport.På ett personalmöte i aulan firades det med tårta. Ett stort tack till alla er som jobbar och ställer upp för att skapa denna bra barnomsorg i kommunen. Det är tillsammans vi når framgång!

Nu pågår budgetarbetet för fullt. Budgetprocessen startade i mars med en omvärldsdag där våra förutsättningar presenterades, vi tittade bl.a på hur demografin ser ut framåt och skatteprognosen. Utifrån denna information satte sig budgetberedningen och lämnade förslag på budgetramar till de olika nämnderna. Budgetberedningen, bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott, har träffat samtliga nämnders arbetsutskott för att diskutera förutsättningarna för budgetåret 2012. Som vanligt har vi en summa av skatteintäkter att fördela och det är nu vi måste fatta beslut om prioriteringar. Skatteprognosen innebär att vi inte får full kostnadstäckning för verksamheterna. Vi måste tillsammans se hur vi kan förändra och arbeta annorlunda för att få det bästa till våra kommuninnevånare för våra skattekronor. Tidsplanen är att fullmäktige fattar beslut om nämndernas ramar i juni. Därefter fördelar och prioriterar nämnderna inom sina ramar.Värmlands framtida infrastruktur. Hur gör vi för att förverkliga infrastruktursatsningar? Dessa viktiga frågor diskuterades på ett möte i Karlstad anordnat av SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och Region Värmland med Regionråd Tomas Riste.


En framtidsvision av Årjängs kommun år 2021.Hur vill du att Årjängs kommun ska se ut år 2021? Denna utmaning ställde Westra Wermlands Sparbank i Årjäng till 4:e klassare. Det hade kommit in många förslag och idéer om hur vår kommun skall se ut. Det var modeller, skrifter och ritningar. En kommentar som värmde var ” Vi vill ha gladare människor, då blir Årjäng en bättre plats att bo” . Barn är otroligt kloka, det handlar mycket om inställning och attityd för att må bra. De gjorda förslagen kommer att vara utställda på Biblioteket om ni vill gå och se på hur Årjäng skall se ut år 2021.


Sune spanar in våren.

28 maj 2011

Skriv kommentar

Håller med inlägg den 29 maj, vi måste ligga i och arbeta för en förbättring av E 18, framförallt sträckan mellan Töcksfors - Årjäng. När det gäller utbyggnaden i och omkring Töcksfors så är Räddningstjänsten en av de viktigaste verksamheterna att prioritera. Detta kommer att diskuteras i investeringsbudgeten.

Postat av Katarina Johannesson den 3 juni 2011

Viktigt med infrastrukturen förutom vård,skola omsorg att vi är med och trycker på för en bättre E18 skärskilt mellan Årjäng-Tcksfors. E18 ligger ju med i den nationella vägplanen och då kommer den nog ganska långt bak skulle jag tänka då är det viktigt att man är med och trycker på skärskilt då man planerar ett Logistikcenter i Hajom i Holmedal. Region Värmland prioriterar ju Rv 61 för den Regionala satsningen. Korsningen vid kyrkan i Töcksfors måste också få en prioritering. I budgetarbetet måste man få med en uppgradering av Brandstationens lokaler i Töcksfors det vore ju bra om kan ta sig in med lastbilar av nyare modell som idag är större an de som finns där idag.

Postat av den 29 maj 2011
Dela med andra!