Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Köpet av hotellet i Årjäng

Köpet av hotellet i Årjäng, på det förslag som nu föreligger, riskerar att bli en mycket kostsam affär för Årjängs kommuns skattebetalare och det under lång tid framöver.

Om köpet genomförs såsom Daniel Schützer, S, och hotellbolagets majoritetsägare vill, så kommer man i första läget att få skriva ner fastigheterna med 22 miljoner och samtidigt subventionera driften på hotellet med 900 000kr/år = 9 miljoner under en tioårsperiod. Om räntan ökar till 3 % så kommer subventionen att öka med ytterligare 1,5 miljoner/år. Om vi räknar med oförändrat ränteläge de första fem åren och utgår från att räntan höjs till 3 % under de sista fem åren i tioårsperioden så kommer subventionen vara (5x0,9+5x2,4) 16,5 miljoner. Om vi sen räknar samman de 22 miljonerna i nedskrivningar med subventionen 16,5 miljoner och det aktiekapital på 6 miljoner som kommunen satsade i bolaget vid bygget av hotellet så riskerar affären att bli en kostnad för skattebetalarna på 44,5 miljoner och då finns inga avsättningar med i uträkningen för det eftersatta underhåll som finns i de båda fastigheterna.


Daniel Schützer, S, är alltså beredd att skänka bort 38,5 miljoner mer än det tidigare satsade aktiekapitalet på 6 miljoner. Det är pengar som behövs bättre i kommunens egna verksamheter som skola, omsorg och service som alla kommuninvånare är förtjänta av. Om affären genomförs med det förslag som nu föreligger så kommer det inte inom avsevärd tid att ges möjligheter till nödvändiga reparationer av kommunens egna fastigheter och än mindre bli möjligt att bygga nya bostäder.


Normala spelregler vid en affär är att alla finansiärer tar sin del av förlusten men här försöker majoritetsägarna undkomma genom att låta kommunen/ skattebetalarna ta hela smällen. Centerpartiet är berett att ta ansvar för kommunens del av ägandet men anser att övriga ägare också bör ta sitt ansvar och inte, som man gjort nu under en längre tid, hota med att göra om hotellet till flyktingboende för att på så sätt förmå kommunen att ställa upp på deras villkor.
 

24 februari 2016

Skriv kommentar
Dela med andra!