Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Budgeten och framtiden


Under 2017 presenterade Centerpartiet en budget för prioriteringar och satsningar på renoveringarna av våra låg- och mellanstadieskolor i Årjäng och Töcksfors. Vi ville också satsa extra på hemtjänsten. Den styrande alliansen kritiserade då vårt budgetförslag men till vår glädje kan vi nu se att dessa i sin budget har anammat stora delar av våra förslag och prioriteringar.
Bättre sent än aldrig.

I Centerpartiet ser vi dessutom stora behov av att kommunen med större kraft tar itu med barn- och hälsofrågor, jämställdhet och integration.
I vår budget vad gäller förskolan, så tycker inte vi att man ska öppna en ny avdelning för de handfull barn det gäller. Detta borde gå att lösa inom befintlig verksamhet. Att öppna en ny avdelning kostar 1,8 miljoner. Om det visar sig att antalet barn i kö blir större så får vi naturligtvis öppna en ny avdelning för att undvika kö i barnomsorgen.

Köket på Nordmarkens skola byggdes ut för att tillgodose behovet hos samtliga förskolor i tätorten. Att då investera i ytterligare kök är inte ekonomiskt försvarbart med tanke på de stora skolinvesteringar vi står inför.

Vision för Årjängs kommun 2030 – av aktiva politiker anser vi att det krävs en vision om vilket samhälle vi vill ha i framtiden. En vision som sträcker sig längre än till perioden mellan valen och som kan ligga till grund för målsättningar och konkreta insatser. Vår vision är att vi vill skapa ett långsiktigt hållbart samhälle som vi med stolthet kan lämna över till våra barn och barnbarn. Vi vill ha ett tryggt och inkluderande samhälle där alla oavsett bakgrund bidrar till kommunens utveckling och vår välfärd.

För Centerpartiet i Årjäng

Kent Norman

Anette Eriksson
 

22 juni 2018

Skriv kommentar
Dela med andra!