Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Sent ska majoriteten vakna.

På kommunfullmäktige i december beslutades äntligen att kommunchefen återigen ska få vara chef och ta ansvar för förvaltningen. Det tidigare beslutet från den 22 januari 2014 som nuvarande majoriteten, bestående av S, L (fd FP), KD och M, fattade innebar en återgång till en otidsenlig organisation där politiskt tillsatta verksamhetschefer hamnade i beroendeställning till politiker. I Centerpartiet ser vi därför nu mycket positivt på att nuvarande majoritet äntligen har tagit sitt förnuft tillfånga och därmed bifallit vår motion.

På kommunfullmäktige i november behandlades KD´s motion om att bevara barnomsorgen i Blomskog och Östervallskog. Det enda inlägget i debatten gjordes av en ledamot för KD som uttrycker ”att lägga ner skolor är samma sak som att utrota barn”. Att jämföra nedläggning av allt för små skolenheter med ”att utrota barn” är mycket anmärkningsvärt och upprörande när världen upplever krig, terror och våld som i stor utsträckning drabbar barn. Ledamoten för KD fick inte heller bifall för motionen varken från sitt eget parti som skrivit motionen eller de andra partierna i majoriteten. Vi kan senare i en artikel i NWT läsa att BUN´s ordförande Therese Gustavsson (L) kommit till insikt om att det inte går att bedriva en bra barnomsorg med för få barn. Bättre sent än aldrig men synd att inte den insikten funnits tidigare så vi hade kunnat slippa den uppslitande skoldebatten.
Ovanstående beslut kan tyckas vara självklara och det är bra att delar av majoriteten kommit till insikt om hur verkligen ser ut.

En levande demokrati kräver en aktiv opposition. Som numera enda borgerliga alternativet i Årjängspolitiken ser vi som vår roll som opposition att bevaka den politiska ledningen och att genom bl.a motioner försöka påverka besluten.

Centerpartiet i Årjäng.
 

22 januari 2016

Skriv kommentar
Dela med andra!