Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Goda förutsättningar och stort ansvar.

Årjängs kommun är tack vare det geografiska läget en kommun med bra förutsättningar. Investerare ser möjligheter och väljer att etablera sig här, det i sin tur ger möjligheter till en differentierad arbetsmarknad för människor i vårt område. I dag sträcker sig vårt arbetsmarknadsområde långt utanför kommunens gränser. Vi har många kommuninnevånare som pendlar till Norge och vi har många invånare från våra grannkommuner som pendlar in till vår kommun för att arbeta.

Vi ska vara ödmjuka inför vårt strategiska läge som ger oss som kommun goda förutsättningar och vi välkomnar dessa investeringar som innebär många nya arbetstillfällen. Men de innebär också att kommunen har ett stort investeringsbehov för att möta utvecklingen och att våra intäkter inte helt går i takt med detta investeringsbehov.

Under året har skolan i Töcksfors byggts ut, reningsverket är nu på gång. Ny räddningsstation är klar i Årjäng. Renovering och utbyggnad av räddningsstationen i Töcksfors planeras och en utbyggnad av Hagavallen står på tur. Detta innebär närmare 80 miljoner i investeringar och då tillkommer ett stort investeringsbehov på Silbodalskolan. Också vårt bostadsbolag projekterar för nyproduktion av lägenheter för att möta efterfrågan. Vi vill och behöver bli fler kommuninvånare.

Vi ser stora möjligheter framåt, men vi får inte glömma att vi är beroende av omvärlden. Kommunens intäkter grundar sig enbart på antalet invånare och på den konjunktur som råder i Sverige. Det förutspås att vi står inför ännu en lågkonjunktur och detta påverkar kommunsektorn direkt. Statens senaste skatteprognos påverkar oss med 3,5 milj i minskade intäkter. Vi är extra sårbara i och med att vi har en låg skattekraft och får en stor del av inkomstutjämningen från staten.

Dessa faktorer innebär att vi, precis som alla, måste prioritera. Kommunen har stora ansvarsområden som resurserna ska räcka till och vissa satsningar kommer på grund av konjunkturen att ta längre tid.

Sammantaget vill jag ändå avsluta med att vi har goda förutsättningar inför framtiden men att kommunens egen ekonomi måste förbättras för att göra oss mindre sårbara.

 

7 november 2011

Skriv kommentar

Ja i Hajom vet jag genom Räddningstjänsten att det är på gång . Jag har själv varit med och byggt flera av hantverkshusen i Töcksfors och på den tiden när dom byggdes så var kommuns motto att det alltid skulle finnas ett hantverkshus tillgängligt för verksamhet som väljer att etablera sig i Töcksfors .... Att ta fram industri mark är säkert inte det lättaste men kommun måste ändå va några år före i utvecklingen när det gäller att få in industrier och boende . likaså kommunala lägenheter det är också en sak som har halkat efter ... varför . Kommun måste ju ändå va dom första som ser en utveckling .

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 18 november 2011

Hej Jens! Det pågår arbete med att ta fram mer industrimark i Töcksfors. I Hajom pågår också planarbete. I Årjäng finns områden planlagda och färdiga. Det är viktigt att kunna erbjuda mark och planprocesser tar tid och de två tomterna i Töcksfors gick i stort sett på en gång.

Postat av Katarina Johannesson den 18 november 2011

Katarina du skriver att Investerare ser möjligheter och väljer att etablera sig här, då är frågan nu när Flexit har byggt sitt stora bygge och stenindustrin har börjat sitt bygge nu ....då är ju alla industri tomter bebyggda vad har kommun för tomter att erbjuda när det kommer fler som vill etablera sig här ? om det kommer en ny verksamhet som vill ha mark för att bygga ..

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 17 november 2011

Tack för det svaret . Ja byggdes det en ny station för att den gamla var i så dåligt skick så får man ju hoppas på att den gamla station rivs .

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 9 november 2011

Hej Jens! Det ligger i budgetförslaget för 2012 om utredning av räddningsstation i Töcksfors och för 2013 finns budgeterat för ombyggnation. När det gäller gamla brandstation i Årjäng har tekniska avdelningen fått i uppdrag att kommma med förslag på vad som ska hända med fastigheten.

Postat av Katarina Johannesson den 9 november 2011

Katarina du skriver att en Renovering och utbyggnad av räddningsstationen i Töcksfors planeras .. menar du inom en snar framtid eller är det bara lagt på framtiden ? sen en fråga till gamla brandstation i Årjäng ska den rivas eller vad blir det av den byggnaden ....

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 8 november 2011
Dela med andra!