Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Vårt långsiktiga arbete börjar ge resultat

Äntligen kan vi i Centerpartiet se att vårt mångåriga och långsiktiga arbete med att få ordning på kommunens ekonomi börjar ge resultat. Vi fick kämpa hårt för att få ordning på ekonomin och vi hade modet att driva och fatta beslut om förändringar i skolorganisationen. Tack vare det långsiktiga arbetet, mer i statsbidrag och dagens låga räntor har nu kommunen ett bättre utgångsläge än på många år. Investeringar som nya räddningsstationer i Töcksfors och Årjäng, reningsverk i Töcksfors, förskolor i Töcksfors, Svensbyn och Årjäng och Nya Nordmarkens skola är frågor som vi drivit och investeringar som beslutats om sen tidigare. Vi drev målmedvetet investeringen i Fibernätet på landsbygden. Det projektet är nu slutredovisat och gav kommunen 17 miljoner i EU-bidrag. 

I Centerpartiet fortsätter vi arbetet med att påverka den politiska majoriteten i kommunen för en hållbar utveckling av vår kommun. Följande frågor är några av de som vi arbetat med som påverkat kommunens beslut:
• Svensk djurskyddslagstiftning – Centerpartiet fick i kommunens inköpspolicy fastställt att produktionen av livsmedel, som köps i kommunen, ska följa svensk djurskyddslagstiftning.

• Yttrandet angående Vattendirektivet – I Centerpartiet är vi oroliga över konsekvenserna av förslaget till vattendirektiv då beräkningar visar att landsbygdens invånare och markägare i vår kommun kommer få kostnader på minst 150 miljoner kronor om åtgärdsprogrammet genomförs. Centerpartiet engagerade sig i frågan om vattendirektivet och fick kommunen att anta vårt yttrande.

• Gång- och cykelväg Årjäng-Blomskog – Efter medborgarförslag och vår motion ska nu kommunen utreda möjligheten till EU-finansiering för ombyggnad av järnvägen.

• Motion om simhallens framtid – Det är hög tid att frågan kommer upp och att man planerar för renoveringsbehoven.

• Motion om laddningsstationer – Med utvecklingen av eldrivna fordon måste tätorterna kunna erbjuda laddningsmöjligheter för boende och besökare.

• Motion om Genderbudgetering, det vill säga att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget.

Några viktiga framtidsfrågor som vi jobbar med:
• Renovering, om- och tillbyggnad av skolorna i Töcksfors/Årjäng – Det är hög tid att de styrande presenterar planerna så att arbetet med renoveringen av låg- och mellanstadieskolorna i Töcksfors/Årjäng kommer igång.

• Boende – Behovet av trygghetsboende för äldre kommer att öka så det är viktigt att planeringen av dessa kommer igång snarast.

• Hotellets framtid - För att undvika att ytterligare skattemedel behöver tillskjutas måste kommunen snarast ta fram en långsiktig strategi för användningen av hotellfastigheten och kommunhuset.

Centerpartiets uppdrag är att arbeta för en ansvarsfull förvaltning av skattebetalarnas pengar och att skapa långsiktigt hållbar utveckling av vår kommun.

 

Centerpartiets kommungrupp i fullmäktige
 

5 maj 2016

Skriv kommentar
Dela med andra!