Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Inför valet 2018

Mandatperioden går mot sitt slut och det är knappt ett år kvar till nästa val. I Centerpartiet har vi under denna mandatperiod arbetat i opposition och den möjlighet vi då har att väcka och driva frågor är genom att ställa motioner till kommunfullmäktige. Våra motioner har bl a handlat om behovet av en strategi för hotellfastigheten, simhallens framtid och renoveringsbehov, möjligheter för boende på landsbygden att åka kollektivt, behovet av samverkan med andra kommuner för att klara den kommunala servicen, hänsyn till jämställdhet vid budgetering, gång/cykelbana på järnvägen Kyrkerud/Blomskog och hur vi möter framtidens utmaningar med att klara en bra omsorg för våra äldre. Det sistnämnda är en av framtidens största utmaningar och därför är det hög tid att arbetet påbörjas och att behoven analyseras för att hantera utmaningarna på bästa sätt.

En annan stor och viktig fråga för oss i Centerpartiet är hur arbetet med skollokalerna vid Årjängs och Töcksfors låg- och mellanstadier går vidare. Vi i Centerpartiet besökte under våren båda skolorna och träffade personal för att informera oss om behoven. Sammanfattningsvis är vår bedömning att de akuta behoven är störst på Årjängs låg- och mellanstadieskola så där föreslog vi en nybyggnad. Vid Töcksfors skola finns akuta behov som snarast behöver åtgärdas men där saknas en helhetsgenomlysning för att skapa en sammanhållen och fungerande skolmiljö så där föreslog vi att de akuta behoven åtgärdas och att det görs en totalplanering av skolan för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för hela skolmiljön.

Vi har också under vår tid i opposition ställt direkta frågor till kommunstyrelsens ordförande gällande den politiska ledningens agerande i vissa frågor som bl a den om den nersläckta vägbelysningen och hur kommunledningen tänker hantera den för landsbygden så viktiga frågan om EU:s vattendirektiv.

För oss i Centerpartiet är det viktigt att kunna ta hem pengar från EU när det gäller olika projekt. Då vi erfar att inga större EU-projekt, liknande fiberprojektet, har initierats under mandatperioden har vi vid två tillfällen ställt frågor till KF:s ordförande om detta. Svaret vi fått är att kommunen är medfinansiär i olika mindre projekt.

Andra viktiga frågor för oss är äganderätten och myndigheters agerande vid ingrepp i den. Därför arbetade vi fram yttrande över länsstyrelsens remiss med åtgärder för miljökvalitetsmålen för Värmlands län och om Vattendirektivets påverkan för landsbygden.

Centerpartiet går in i valrörelsen med budskapet att det behövs ett nytt ledarskap för Sverige och vi i Årjängskretsen går in för att det behövs ett nytt ledarskap för Årjängs kommun. Ett ledarskap som bygger på långsiktighet, sunt ekonomiskt tänkande och framtidstro. Vi är mycket motiverade och engagerade och ser fram till en konstruktiv och bra valrörelse.

Centerpartiets fullmäktigegrupp gm Kent Norman, gruppledare
 

25 oktober 2017

Skriv kommentar
Dela med andra!