Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Utredning om skolan i Årjängs kommun

Den svenska skolan är stadd i ständig förändring. Den nya skollagen ställer högre krav vilket påverkar på flera plan, pedagogiskt för eleverna, yrkesmässigt för lärarna och organisatoriskt och ekonomiskt för kommunen.

Med den nya skollagen måste alla lärare ha behörighet i de ämnen de undervisar i och de måste vara legitimerade för att få sätta betyg. I dagens skola har vi dessutom en mer individualiserad undervisning och för att kunna hantera detta så arbetar lärarna i arbetslag. I den nya skollagen finns också skärpta krav på rätt till stöd för elever med särskilda behov.Kommande stora pensionsavgångar i lärarkåren, samtidigt med lågt intresse att utbilda sig i yrket blir dessutom en stor utmaning för hela landet. Till det kommer den arbetsmarknadssituation vi har i våra gränstrakter där en lärare kan tjäna ca 100 000 kr mer genom att i stället arbeta i Norge.De ökade kraven på skolan samtidigt som antalet grundskoleelever minskar gör att kommunen måste se över organisationen. Centerpartiet har därför lagt ett förslag på en fullmäktigeberedning där man utreder förutsättningarna för att vår skolverksamhet även på sikt ska kunna motsvara de nationella målen och kravnivåerna. Det är kommunfullmäktige som har statens uppdrag att vara huvudman för skolan. Resultatet av den utredningen är av intresse för alla kommuninvånare i hela kommunen och det är därför viktigt med en bred politisk förankring för att få en långsiktig strategi för vår skola.

En bra skola är dessutom en förutsättning för att kommunen ska vara attraktiv både för oss som redan bor här och för de som är intresserade av att flytta hit.Centerpartiet i Årjäng arbetar för en skola som ger ALLA barn likvärdiga förutsättningar att nå de nationella kunskapsmålen.Centerpartiets kommunkrets i ÅrjängKatarina Johannesson, kommunalråd

Annika Holmstrand, ordförande BUN

17 februari 2012

Skriv kommentar

Tänkte höra om inte Futab = Företagsutveckling i Töcksfors AB kunde tänkas göra en nyemission av sina aktier så fler Töcksforsbor kan va med och påverka Töcksfors framtid och bli ännu mera självständiga inför vad som komma skall ,för som det är idag så har ju kommun siktet inställt på en enda sak och det är att plocka bort allt från Töcksfors ..... badhuset var det ju ingen intresserad av att ta över sa katarina så därför läggs det ner ( hmm konstigt ) nu står väl högstadiet på tur att bli bort plockad . inte konstigt att fler väljer att bli Friskolor . hoppas det blir fler såna .Nej Futab gör en nyemission så är jag 100 % säker på att många i Töcksfors kommer lägga sina sparpengar på att va med och rätta upp kommun ..

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 15 mars 2012

I stort sett all norsk gränshandel sker i Sverige och 52 procent av den sker i Strömstadregionen. I Charlottenberg/Arvika görs 19 procent av inköpen medan 8 av handeln sker i Töcksfors/Årjäng. Då är ju frågan om inte kommun ska slåss mot dessa i ställe för att slåss mot Töcksfors . Är det inte bättre att kommun försöker locka dessa köpglada Norskar hit till töcksfors i ställe för att va avundsjuk och plocka bort det ena efter det andra bara för att det ska bli attraktivt i Årjäng centrum igen .... det hjälper inte att det är centralorten när dessa stora herrar väljer att lägga sina handelsområden i Töcksfors ..satsa positivt i hela Kommun skrivs det i debatt spalten ovan .. skriv inte bara en massa trams utan gör det då

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 6 mars 2012

Det är mycket som är en katastrof i denna kommun helt klart . avundsjuka och stolthet är det som kommun lägger focus på .. hur någon kan skriva att en förutsättning för att kommunen ska vara attraktiv både för oss som redan bor här och för de som är intresserade av att flytta hit är helt sjukt ... vad hjälper det om någon är intresserad av att flytta hit när det inte finns BOSTÄDER ..

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 2 mars 2012

Men Kenneth, har du ens satt dig in i vad den nya skollagen innebär, och vad det får för konsekvenser? Det är inte socialdemokraterna som drivit igenom det, utan en borgerlig regering.

Postat av Kenny S den 2 mars 2012

Är en katastrof som centerparitet med kommunalrådet i spetsen, behandlat Bo Malm i skolfrågor. Det går alldeles utmärkt att bedriva bra skola i bygdeskolor. Bygdeskolor är viktiga och måste bevaras, allt som skrivs om att inte bygdeskolor skulle fungera är skrämselpropaganda.

Postat av Kenneth Ch. den 2 mars 2012

Katarina skriver att Det viktiga är inte vad vi tycker om varandra utan att skaffa kommunen den bästa framtiden, och det jobbar vi för, säger kommunalrådet.

Mycket Skönt att Bo Malm är tillbaks igen och strider för att behålla högstadiet i Töcksfors ...

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 29 februari 2012
Dela med andra!