Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender
Nationaldagsfirande
2017-06-06 16:00
Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Nu sänker vi pensionärsskatten!

Den socialdemokratiskt ledda regeringen förslår en sänkning av pensionärsskatten för 1,4 miljoner personer över 65 år med upp till 2 500 kronor per år.

För att fira bjuder Socialdemokraterna Årjängs pensionärer på tårta på IOGTs lokal i Årjäng kl 11.45 måndag 27 mars.

Regeringen har sänkt pensionärsskatten en gång tidigare under mandatperioden, för pensionärer med de lägsta pensionerna. De nya förslaget innebär att 70 procent av alla personer över 65 år får sänkt skatt och skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare därmed sluts för alla med en inkomst upp till 14 000 kronor. 

Skattesänkningen kommer börja gälla 2018.  

23 mars 2017


Skriv kommentar

Årsmöte

Välkomna alla medlemmar på årsmöte söndag 19 mars kl 15.00 i Silen, kommunhuset, Årjäng.

Gäst är Ulf Engström från Kristinehamn, som visar bilder och berättar om sina upplevelser som volontär i det amerikanska valet 2016.

Vi bjuder på kaffe och förtäring.

Varmt välkomna!
/Styrelsen

16 mars 2017


Skriv kommentar

Nya budgetramar

Nu har kommunfullmäktige fastställt nämndernas budgetramar inför 2016. Här är kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützers inledningsanförande i budgetdebatten:

Herr Ordförande,

Mina grannar bjöd på grillfest i helgen och efter god mat och även en del dryck så säger en av gästerna: Du som är rådman jag ska ge dig ett råd. Nja, svarade jag, Jag är ordförer. Åh, ännu bättre svarade den norske gästen. Gör så här: Behåll allt som är bra och fixa allt som är dåligt!

Lite så är det att jobba med budgeten. Vi har i vår kommun massor med fina verksamheter som betyder mycket för de människor som tar del av dem. Det vill vi politiker så klart värna. Samtidigt finns det nya utmaningar som vi gärna vill möta. Dessutom så finns det saker som vi inte är så nöjda med som vi vill åtgärda. Men så kommer då ekonomin in i bilden och begränsar oss. Vi kan inte göra allt. Och politiken reduceras ofta till att göra prioriteringar. Men rätt genomförda så är dessa prioriteringar inte ett så tokigt sätt att driva politik på. De begränsningar som finns, tvingar oss att faktiskt tänka igenom vad som är bra och vad som är mindre bra och det tvingar oss att faktiskt formulera vad vi vill åtstadkomma, vad vi sätter överst på dagordningen och vad vi kan tänka oss att prioritera ner.

Ytterligare några helger tillbaka var jag i Stockholm på Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsårsmöte. Och jag skulle vilja citera Peter Wejderud, numer direktör för Alexandriainstitutet. Han beskrev det så här:

Jag älskar politik. Politik är för mig en konst. Det är musik som spelas på tre strängar. Det finns de som bara spelar på en eller två strängar, och man behöver inte vara särskilt musikalisk för att höra att politiken då klingar fattigt, falskt eller farligt. Men när alla strängar används, är politik ljuv musik som får oss att dansa, sjunga eller ger oss mod att förändra.

Sedan beskrev Peter den första strängen som den politiska visionen, viljan att förändra. För att beskriva den andra strängen citerade han Tip O’Neill, den legendariske talmannen i den amerikanska kongressen och som sa ”all politics are local”. Politiken måste ha en förankring. Politiken måste företräda något. Intresset kan vara baserat på geografi, kön, klass eller någon annan grupp som behöver politiken för att få sin röst hörd. Men politiken måste ha en förankring.

Den tredje strängen är förmågan att se det mogna ögonblicket. Insikten när tiden är mogen för förändring. Förståelsen och känslan för det rätta ögonblicket.

I majoritetens förslag till ramar har vi försökt förklara hur vi ser på framtiden för Årjängs kommun. Vår vision är Värmlands tillväxtkommun och då måste vi också satsa på tillväxtfrågorna. Därför lägger vi ytterligare en halv miljon till KS för att förstärka landsbygds- och projektutveckling.

Vi vill se ett öppet och inkluderande samhälle, ett Årjäng där det finns plats för fler och förstärker därför projektet Lika värde med ytterligare medel.

Vi ser stora behov i våra skolor och ökar investeringsutrymmet för att ge våra unga en riktigt bra start i livet.

För att ytterligare förstärka tillväxtmöjligheterna i hela kommunen tillför vi medel för att stötta vägunderhåll även för vägar som får statsbidrag.

Trots en fallande arbetslöshet så har vi en grupp människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Det är en förlust både för den enskilde individen och för kommunen. För att stärka dessa människor inrättar vi en tjänst som coach på AME. Det är min absoluta övertygelse att detta i längden är lönsamt!

Vi förstärker också budgetramen för Stöd och omsorg då vi vet att fler händer i vården verkligen gör skillnad för våra äldre.

För att möjliggöra dessa satsningar görs också ett antal besparingar. Det är våra politiska prioriteringar! Vi minskar på byråkratin i mellanledet för att slippa göra besparingar i de verksamheter som kommer närmast människors vardag och två chefstjänster plockas bort. Vi tar också bort en utbudspunkt inom barnomsorgen där vi ser att efterfrågan är liten.

Visionen är ett Årjäng som växer. Förankringen ligger i att se till hela Årjäng och inte ställa delar mot varandra. Tidsperspektivet är att inte vänta utan ständigt jobba på. För att citera Havamal: ”Sedan är ett försuttet tillfälle.”

Men hur har vi det egentligen med oppositionens förslag? Jag klarar av att läsa ut att vi ska ha ett resultat långt över 2% och att vi ska betala av på våra lån i högre takt än i majoritetens förslag. Men för övrigt? Vad är visionen? Vart vill Centern egentligen? Var är de politiska prioriteringarna? Det går inte ens att utläsa hur man kommit fram till de ramar som man föreslår? Ett är helt klart – man har över huvudtaget inte tagit hänsyn till den återrapportering som nämnderna har gjort. Den budgetprocess som vi nu har och som Centerpartiet varit med och arbetat fram struntar man fullständigt i. Det går inte på något vis att se hur man ska lyckas att spara 2,2 miljoner mer än majoriteten. Dessutom har man i media kritiserat besparingen på en av chefsbefattningarna så då är man uppe i 2,7 miljoner som ska redovisas.

Att dela ut ramar till nämnderna med stora svarta hål i är inte seriöst!

Det har också frågats om de riktade statsbidragen. Vi räknar inte in de i rambudgeten. Både intäktssidan och utgiftssidan saknar de riktade statsbidragen. Däremot i de underlag som vi, till skillnad från Centerpartiet presenterar, så visar vi på hur dessa ramar kan användas. Det är en viktig signal till verksamheterna så de vet att inga stora omvälvande förändringar väntar.

Vart ska Centerpartiet ta de 2,7 miljonerna? Var ska ni skära för att få er budget att gå ihop? Är det mindre personal i hemtjänsten? Är det färre vuxna i skolan? Är det fler nedläggningar av enheter? På detta ger Centerpartiet inga svar trots att frågan har ställts flera gånger nu. Det är fegt och därmed så missar man inte bara den första strängen – visionen. Man missar också den andra strängen om förankring för det är inte någon som vet vad förslaget innebär. Inte nog med detta – när man inte presenterar konkreta förslag så går det heller inte att tidsätta några åtgärder. Så jag konstaterar att vi kanske ska vara tacksamma att Centerpartiet inte spelar någon musik på en eller två strängar som klingar fattigt, falskt eller farligt. Man har helt gett upp och spelar ingen musik alls. Eller för att lämna metaforerna – man har ingen politik.

Fullmäktigekamrater – vi i majoriteten klarar inte att följa rådet från grillfesten att behålla allt bra och fixa allt dåligt. Men vi har en vision om ett Årjäng som växer och vi är tydliga i våra politiska prioriteringar. Därför yrkar jag med stolthet bifall till kommunstyrelsens förslag!

1 juli 2015


Skriv kommentar

Nu blickar vi framåt

Efter en månad av förhandlingar och samtal har en ny politisk majoritet bildats i vår kommun. Under de kommande fyra åren bildar Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna en majoritet medan Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet är partierna i minoritet.

Förhandlingarna har inte varit lätta och självklart vill alla få igenom så mycket som möjligt av sin politik. För oss Socialdemokrater var det självklart så att våra medlemmar fick avgöra hur vi skulle agera och beslutet om att bilda majoritet togs på ett välbesökt medlemsmöte med en stor majoritet för det här alternativet. Avgörande blev att vi klarade att lösa skolfrågan med Nya Alliansen samtidigt som Centerpartiet inte ville forma någon majoritet utan endast bilda en valteknisk samverkan utan en gemensam politik. Det skulle i praktiken innebära att Årjäng skulle fortsätta att styras av en svag minoritet i 4 år och vår bedömning var att det inte skulle vara bra för kommunen. Vårt motbud till Centern var att vi åtminstone skulle lägga fram en gemensam budget men det förkastades av Centern.

Det känns väldigt bra att den nya majoriteten är stark och stabil med 22 av 35 mandat i fullmäktige. Vi har också enats om våra främsta fokusområden där vi sätter näringslivspolitiken överst på dagordningen.

28 oktober 2014


Skriv kommentar

En varm omsorg. För alla!

När socialdemokraternas budget antogs i kommunfullmäktige avsatte vi en miljon extra till hemtjänsten. Döm om vår förvåning när vi får se stöd- och omsorgsnämndens förslag – där tar man 400 000 av dessa pengar till hyrbilar. Det kommer vi aldrig att acceptera. Självklart funderar vi mycket på hur kristdemokraterna som har ordförandeposten i nämnden har tänkt. De brukar säga att de vill värna om de äldre. Jag hoppas att de övriga allianspartierna kan övertyga kristdemokraterna om hur tokigt det här är.


Centern har vi nämligen inget hopp om i den här frågan. När vi socialdemokrater i kommunstyrelsen protesterade mot dessa planer och yrkade på att nämnden skulle komma tillbaka med ett förslag som stämmer överens med kommunfullmäktiges beslut så reserverade sig Centern. De vill alltså hellre se pengar till hyrbilar än till fler händer i vården? Eller hur tänkte man när man reserverade sig? Inte alls?

9 september 2014


Skriv kommentar

En modern skola där alla elever trivs!

Har du sett vår valfilm om skolan?

 

http://www.youtube.com/watch?v=9btBgLU6XWI

12 augusti 2014


Skriv kommentar

Synd att ni inte lever som ni lär i den egna kommunen.

Min son kanske också vill bli läkare, men det kanske blir kämpigt när han får tillbringa så mycket av sin högstadietid i en skolbuss.

Var har det blivit av solidariteten ?.

Kermit Andersson.

Postat av Kermith Andersson. den 12 augusti 2014

Missa inte Urtanternas återkomst

Vi sparkar igång valrörelsen med de fantastiska Urtanterna på Nya Claras Torg, kl 15 på lördag. Vi bjuder på fika och våra företrädare finns på plats för att svara på frågor om vår politik.

 

7 augusti 2014


Skriv kommentar

Glad sommar!

Det är hästkraftsvecka med massor av evenemang i vår fina kommun. Motorsport och trav står i fokus och engagerar många här i Årjäng.

I politiken har vi tagit beslut om budgeten. Väljarna har tre tydliga alternativ i årets val. Nya alliansen som med låtsaspengar lovar allt åt alla. Centerpartiet som är förblindade av 2%-målet och inte satsar alls. Vi socialdemokrater ligger däremellan. Vi använder inga låtsaspengar i form av uppblåsta befolkningssiffror eller odefinierade sparbeting men inser behovet av strategiska investeringar. Vi satsar på förskolan, på hemtjänsten och på näringslivsarbetet. Men vi använder inga fiktiva medel och vi har inga odefinierade luckor i vår budget. Det ger ett något lägre resultat. Trots detta så är det den starkaste budgeten som har antagits i Årjängs kommun på 10 år.

9 juli 2014


Skriv kommentar

Vad tycker du?

I år firar vi 1:a maj på vårt nya fina torg. Kom och ställ frågor, lyssna på musik och hör på våra talare. Det är ett bra tillfälle att få träffa våra företrädare i både kommunen, landstinget och riksdagen.

Gå också gärna in på vår Facebooksida: Socialdemokraterna i Årjängs kommun. Senaste inlägget där ser ut så här:

Vad tycker du? Vi sliter just nu med kommunens budget. Nya alliansen vill lägga pengar på att bevara Böns skola och två högstadieskolor. Vi känner att det behövs en förstärkning av hemtjänsten. Vad tycker ni? Vilket område i kommunen ligger er varmast om hjärtat?

30 april 2014


Skriv kommentar

For å få en bra skole må dere först innrömme at dere har et problem med mobbing på skolen.

Dere kan jo ikke gjöre noe med problemet mobbning, om hele skolen, ledelsen etc nekar for at problemet eksisterer.

Mvh en lycklig utflyttad familie:-)

Postat av Bente Akermann den 29 oktober 2014

Tack för svaret.

Att skolan blir bra är väl en självklarhet.

Även att det blir mycket bättre för dom barn som bor inom rimligt avstånd till skolan.

Men svaret är en klen tröst för dom barn som får orimliga transporttider till en bra skola, samt den mycket höjda olycksrisk som det innebär att bussa så många barn tr Årjäng på en hårt trafikerad E18.

Och detta med en besparing, enl era egna siffror på endast ca 1,7 % av BUNS budget.

Tycker detta är en klen besparing, med tanke på dessa konsekvenser.

Men än en gång tack, för att jag äntligen får ett rakt svar.

Nu är det upp till våra väljare, om dom tycker att denna klena besparing, är värd det vi får offra,om ni lägger ned högstadiet i Töcksfors.

MVH Kermith Andersson.

Postat av Kermith Andersson. den 13 juli 2014

Att säkerställa en bra skola för alla barn i hela kommunen är oerhört viktigt för oss. Vår åsikt är att det blir bättre med en ny högstadieskola!

Postat av Daniel Schützer den 9 juli 2014

Väntar fortfarande på ett svar.

Kermith.

Postat av Kermith Andersson den 27 juni 2014

Ville gärna ha ett rakt svar på varför ni inte tänker på hela kommunen i er politik.

Vad vill ni säga till dom barn som kommer i kläm pga er politik.

Med vänlig hälsning Kermith. A.

Som kommer från den delen av kommunen ni inte vill veta av.

Postat av Kermith Andersson den 26 juni 2014


Dela med andra!