Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Helhetsgrepp över situationen med allt fler äldre


Med anledning av den stora ökningen av äldre över 80 år som väntas framöver och prognoser om stor brist på vård- och omsorgsutbildad personal har undertecknade centerpartister lämnat in en motion till kommunfullmäktige i frågan.

I motionen yrkar vi på att det görs en analys över hur behovet av äldreomsorg ser ut nu och i framtiden. En analys som förutom behov av vård och olika insatser för att leva upp till socialtjänstlagens krav på att ge äldre ett värdigt liv även innefattar behov av olika sorters boende.

Vi vill också att det tas fram en långsiktig strategi för hur kommunen ska ta sig an de framtida utmaningarna.
För att närmare fördjupa oss i frågan kommer vi i Centerpartiet att, som ett första steg, vid vårt månadsmöte i oktober att besöka Solgårdens äldreboende i Töcksfors för att ta del av deras erfarenheter.

Inför framtiden finns också behov av att analysera vilka krav den ökande andelen friska äldre kommer att ställa på vårt samhälle.

 


Rolf Emanuelsson, Esbjörn Andersson, Katarina Johannesson, Kent Norman, Lisbeth Karlsson

28 september 2017

Skriv kommentar
Dela med andra!