Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

”Prix de Torg”, Trafik, Utveckling och Valborg.

”Prix de Torg”, Trafik, Utveckling och Valborg.
Av Katarina Johannesson Årjäng Söndag 8 Maj, 2011


På Travsällskapets årsmöte presenterade Travskolans chef, Johanna Karlin, verksamheten. Travskolan har haft en väldigt bra utveckling och har i dagsläget ett 40 tal som aktivt deltar i aktiviteterna. Johanna berättade också om de värderingar och normer som travsporten står för där hästens väl är i centrum. Årjängs kommun och Travskolan planerar för Årjängs stora ”Prix de Torg” i samband med storhelgen i sommar. Ett ponnylopp med kända och okända kuskar som drabbar samman på vår centrala grusplan. Travskolans verksamhet är ännu ett exempel på det värdefulla ungdomsarbete som bedrivs ideellt i vår kommun.


Chefen för Travskolan Johanna Karlin berättar om verksamheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott träffade Trafikverket för det årliga mötet där planer och projekt gås igenom. Tjällossningen har varit märkbar på flera av våra vägar, främst grusvägar.. Den ständigt återkommande sträckan Selen – Fölsbyn har varit med i planen och hamnat utanför dels p.g.a att man omdisponerat medel till järnväg. Nu är den åter på gång att åtgärdas under 2012. Den vägen som närmast kommer att åtgärdas är sträckan E:18-Hämnäs som kommer att asfalteras under maj. E:18 genom kommunen är inte med i den nationella planen vilket absolut inte är bra. Vi måste här jobba för att få vissa farliga sträckor åtgärdade och att t.ex få byggt stigningsfält en del sträckor för att undvika farliga omkörningar. Utbyggnaden fortskrider i Töcksfors. Genomfarten E:18-Töcksfors behöver också åtgärdas och Trafikverket/Kommunen tar fram en förstudie på hela sträckan för att få ett samlat grepp på genomfarten.
Centrumutveckling på dagordningen.

Arbetet med centrumutveckling, som startade hösten 2008, fortsätter. Där ingår handlare, fastighetsägare och kommunen. Strategigruppen, med rep från de olika grupperna, ska ta fram en plan på hur vi utvecklar hela Årjängs centrum. En småort som Årjäng, bör för att lyckas, vara unik och olik allt annat. Det är ett bra samarbete med stort engagemang hos de inblandade och utvecklingen av centrum har bara börjat. Utbyggnaden i Töcksfors fortsätter, dels på industriområdet vid östra infarten, samt handelsområdet på Lindudden i västra delen. På Prästnäset iordningställs villatomter och tomt för bostadsrätter. På Högalid, mellan E:18 och skolan, planeras också för byggstart av bostäder. För Töcksfors centrum ska en diskussion tas om att tillsätta en gruppering av handlare, fastighetsägare och kommunen. Töcksfors centrum har unika möjligheter med sitt läge vid Dalslands Kanal, ett besöksmål med kvalité och upplevelse.
Borgåskören sjunger in våren.

Så har Valborg kommit och gått. Det var nästan som att hälsa in sommaren men lagom till Valborgsmässoaftons kväll slog blåsten och kylan till. Fick uppleva valborgsmässoeld och vacker körsång på Kloppa och Borgåsen.
Brasan värmde.

8 maj 2011

Skriv kommentar
Dela med andra!