Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Årjäng - en liten kommun med stora möjligheter

En inte alldeles självklar beskrivning men den stämmer bra in på vår kommun. Årjängs kommun har idag knappt 10.000 invånare och här råder bra förutsättningar för en positiv utveckling. Orsakerna till detta är bl.a. läget vid gränsen till Norge, E 18:s genomfart och traditionen av småföretagande och entreprenörskap. Det är ett ovanligt stort intresse för investeringar i kommunen, många av dem är privata men det finns också offentliga.

Kommunen satsar 35 miljoner på reningsverk i Töcksfors. Totala satsningar inom räddningstjänsten med c:a 30 miljoner, en ny räddningsstation i Årjäng och det planeras upprustning i Töcksfors. Staten satsar hela 25 miljoner i Årjäng av de 45 miljoner som avsatts för tillväxt i Värmland. Till det kommer närmare 18 miljoner för Fibersatsningen i kommunen. Den kommer att ge goda möjligheter för internet, telefoni och TV även utanför tätorterna. Bra försörjningsmöjligheter och arbetstillfällen är förutsättningar för en bra utveckling och vår arbetsmarknad är idag en del i en större region. En annan positiv satsning är de 23,4 miljoner som Trafikverket avsatt under 2012 för åtgärder på vägnätet, 500-501 Stommen-Båstnäs, 503 Holmedals k:a-Upsal, 505 Selen-Fölsbyn, 641 Sillerud-Finntorp och 172/177 Ström-Vännacka mot Koppom. Inga investeringar utifrån, vare sig privata eller statliga, kommer hit med automatik. Bakom dem ligger hårt arbete från kommunens sida med information och uppvaktningar.

Från kommunens sida är det viktigt att vi ser de behov våra invånare har men vi måste också lära oss att prioritera så att den kommunala servicen håller god kvalitet. Kommunens inkomster grundar sig på hur många som bor här och vi har, i motsats till andra kommuner i vår storlek, klarat att hålla en stabil befolkningsnivå genom åren. Vi gör nu satsningar genom nybyggnation av Silbodalskolan, en av kommunens största satsningar genom tiderna. En bra skola är nödvändigt för att vi ska vara en kommun som man vill bo i. Att ge bra förutsättningar för barn och unga kommer alla till del.

Vi är, med dagens mått mätt, en relativt liten kommun. Det är viktigt att vi tillsammans ser möjligheterna och lägger energin på att skapa en hållbar framtid med de medel vi har. Förödande för denna möjliga positiva utveckling är intern splittring och bypolitik som exempelvis försöker skapa motsättningar mellan Töcksfors och resten av Årjängs kommun. Kommunsammanslagningen som skedde 1974 var tvingande därför att man redan då, för snart 40 år sedan, insåg att för små kommuner inte klarar sina åtaganden. Det finns ingen vinnare på att se Töcksfors- Årjäng som varandras motsatser. Vi är idag en kommun med goda förutsättningar att möta framtiden om vi väljer att tänka positivt och lägga bypolitiken åt sidan.

Katarina Johannesson Kommunalråd ( C ) 

9 augusti 2012

Skriv kommentar

Det fanns ett uttryck när man deklarerade som kallades "utgifter för inkomsternas förvärvande".. Att vara sparsam är en dygd, men med vårat geografiska läge och förmånen att ha investeringsvilliga investerare som bär hit pengar utifrån för att bygga upp handel och industri, ter det sig lite knepigt att föstå att sparsamhet är hela lösningen. Boendet är ett problem som kommunen gladeligen överlåter till privata entereprenörer. Men dessa vill förståeligt nog helst bygga större och dyra lägenheter och hus för att göra bästa möjliga affär på jobben. "Det finns ingen bostadskö" uttalas det, men det finns heller inget utbud av billiga små instegslägenheter för ungdomar och för den del också den gruppen människor som idag pendlar in i kommunen för att jobba. Jag är övertygad om att man strax kunde organisera en bostadskö för dylikt boende. Jag hade lätt kunnat hyra ut halva garaget till pendlarboende, om jag bara hade hunnit bygga det färdigt... ;o) På köpet kanske man får skattebetalare i kommunen också.

Läste i tidningen om att Thongruppen vill ta upp kampen med Nordby genom att utöka kraftigt i Charlottenberg. Tankarna går mot en undran: varför inte här ?

Jag tror det beror på snabbare och bättre bemötande där. Jag ser också lite hur man tänker med planeringen av byggandet av bron däruppe, som dom vill göra i egen regi. Uppenbarligen för att ytterligare snabba på och undvika trög administration.

Här i kommunen vill man också utöka, men det är uppenbart att vi har bromsarna liggande på.

Jag tillbringar en del sommardagar i Strömstad och ser en del av kommersen där. Nyligen invides ett nytt "Supersystembolag" vid infarten till staden. Tredubbla köer utanför har det varit de flesta gånger jag har varit i strömstad. dessutom har man ytterligare en butik ca 500 m därifrån. Man måste vara väldigt blind för att inte förstå att detta gynnar övrig handel. Varför får vi inte ett i Töcksfors ?? Det har talats om att såna beslut tas hos systembolaget centralt och att dom av princip inte öppnar butiker för Norskarna. Skitsnack!! Hur förklarar man då bolagen i Strömstad ? Att fösäljningsstatistiken inte visar ett behov kan möjligen förklaras med att utlämningsställets försäljning packas i Forshaga och kommer dom tillgodo.

Jag håller helt med Katarina om att vi måste börja jobba som en kommun, släppa Jante och skippa motsättningarna Töcksfors-Årjäng. Förr fanns dom naturligtvis också, men då på föreningsnivå och med en liten glimt i ögat. Problemet har kommit när Jante har fått en plats på politisk nivå.

Postat av Lasse i Parkstuga den 17 augusti 2012
Dela med andra!