Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Motion från Centerpartiet

MOTION

Datum: 2018-02-23

MOTION FRÅN CENTERPARTIET ÅRJÄNG ANGÅENDE
UNGOMARS MÖJLIGHET TILL JAKT

YRKANDE
Centerpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutaratt kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att se över möjligheten för Årjängskommun att arrendera ut jaktmark till ungdomar.

MOTIVERING TILL MOTIONEN: Idag ser man en ökning av jaktintresset och intresset för jägarexamen bland ungdomarna. Det finns även en medvetenhet om närproducerade livsmedel. Jaktintresset främjar även friluftslivet och folkhälsan.

Idag har ungdomar svårt att få tillgång till jaktmark på grund av att man i de flesta jaktvårdsområden har regeln om påbörjat 50ha för ytterligare en jakträtt i familjen. Tänker man sen på familjer som inte äger mark så finns det ingen möjlighet för de ungdomarna att få jaga och det kan också vara en ekonomisk fråga.

Därför ställer Centerpartiet frågan om det finns möjlighet för Årjängs kommun att via eget eller stiftelsernas markinnehav arrendera ut jaktmark till ungdomar som har svårt få jaktmark. Detta för att öka Årjängs kommuns attraktivitet gentemot ungdomar och deras jaktintresse.

 

 

 

Anette Eriksson gm Centerpartiets
fullmäktigegrupp
    

27 mars 2018

Skriv kommentar
Dela med andra!