Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Ett hot mot kommunens utveckling!

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt i december 2013 om att i Årjäng ska vi ha en ”god ekonomisk hushållning”. Det innebär att kommunen ska ha ett resultat som motsvarar 2 % av kommunens skatteintäkter, för 2015 blir det 10,7 miljoner kronor. Vidare får inte kostnaderna öka mer än kommunens intäkter och soliditeten ska inte understiga 50 %. Sunda regler helt enkelt! Detta beslut är förutsättningen för att vi skall klara av byggandet av både den nya högstadieskolan och förskolan samt de kommande renoveringarna av låg- och mellanstadieskolorna i Töcksfors och Årjäng. Centerpartiet och socialdemokraterna var då helt överens om att skattehöjningen på femtio öre oavkortat skulle gå till skolinvesteringarna.

Nu, knappt ett halvår senare har socialdemokraterna, under ledning av Daniel Schützer, tydligen glömt även den här överenskommelsen och fullmäktiges beslut. De presenterar nu ett förslag till budget för år 2015 – 2017 som bryter mot alla regler som gäller för en ”god ekonomisk hushållning” och som innebär att man lovar bort större delen av de nödvändiga resultaten för de här åren. Inte ens år 2017 när det spås att vi är inne i en högkonjunktur kommer det att bli några pengar över om deras förslag går igenom. Överskott är nödvändiga för att finansiera investeringar. Utan ett ordentligt plus i kassan varje år finns det inte heller något utrymme för reformer och kommunen har ingen buffert för oförutsedda händelser.

Vi vet att våra kommuninnevånare förstår att vi inte kan göra av med mer pengar än vi får in. En sådan politik raserar allt som byggts upp de senaste åren och är ett stort hot mot kommunens framtida utveckling. Vi vet också att det snart krävs satsningar inom äldreomsorgen. För att kunna genomföra dessa krävs att vi har ordning på ekonomin.

Vi i Centerpartiet frågar nu våra kommuninnevånare: Vill ni att kommunen ska styras av kortsiktig populism eller vill ni ha en närodlad politik med ansvar för en långsiktig hållbar utveckling av vår kommun? Nu är det upp till er väljare, det är din röst som avgör!

Katarina Johannesson, Kent Norman, Marita Arvidsson, Roland Kylen, Annika Holmstrand, Rolf Emanuelsson.
 

18 juni 2014

Skriv kommentar

Information om vad Centerpartiet uträttat de senaste åren för att skapa de ekonomiska förutsättningarna som krävdes för de stora investeringarna vi beslutat om:

* Sanering av industrifastigheter. Dessa har årligen gått med underskott upp till 10 miljoner per år. Fastigheterna hade ett för högt bokfört värde vilket innebar en dold förlust och för hög soliditet i kommunens balansräkning. Dessa förluster har vi tagit de senaste åren när vi avyttrat de mest olönsamma fastigheterna. I dagsläget har vi minskat den årliga förlusten till 1,2 miljoner.

* Arbetat hårt med nämndernas ramefterlevnad och införandet av nya rutiner och uppföljningar. De senaste 10 åren har överskridandet av ramar varit c:a 10 miljoner per år. År 2013 kom ett tydligt trendbrott med ett totalt ramöverskridande på 1 miljon.

* Från och med budgetåret 2014 gäller den uppdaterade kostnadsutjämningen som innebär ökade skatteintäkter för Årjängs kommun med i snitt 15 miljoner per år!

Med detta i ryggen – sanering av industrifastigheter, nämndernas ramefterlevnad, skatteutjämning, skattehöjning 2013 och bra konjunktur – har möjligheterna aldrig varit bättre än nu för att lägga en budget enligt fullmäktiges beslut i dec 2013 om 2% i resultat för en god ekonomisk hushållning. Ett beslut som dessutom var förutsättningen för att starta satsningen på nya högstadiet.

Allt är bäddat för en stark budget. Att då som socialdemokraterna inte våga lägga en budget som lever upp till uppgörelsen i fullmäktige är inte ansvarsfullt. Men Centerpartiet står fast vid uppgörelsen från dec 2013 och lägger ett budgetförslag i enlighet med en god ekonomisk hushållning.

Postat av För Centerpartiet i Årjäng, Katarina Johannesson den 24 juni 2014

Jag skall inte kasta mer ved på brasan i den har diskussionen, men kanske borde ni (c) rannsaka er sjalva nar ni talar om god ekonomisk hushållning.

Redovisa istallet utfallet från de många år som C styrt kommunen och se hur många år ni nått upp till de 2% av skatteintakterna som definieras som god ekonomisk hushållning. Hittar ni något år så vænligen redovisa det før mig och de andra kommuninnevånarna Ekonomi ær inte ett område dær ni på något sætt kan slå er på brøstet, er record imponerar inte...

Postat av Søren Rundin den 24 juni 2014
Dela med andra!