Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Den politiska processen i Årjäng

Idag kan det vara lite svårt att förstå vad som händer i Årjäng. Vi tänkte här försöka reda ut begreppen lite och förklara hur processen kommer att se ut framöver.

DEN POLITISKA SITUATIONEN 

Den borgerliga majoritet som tillträdde efter valet 2010 i Årjängs kommun sprack efter ett tag och har sedan bestått av två delar, dels några centerpartister och ett par moderater i ena hörnan och dels folkpartiet, kristdemokraterna och några andra moderater samt några s k politiska vildar som lämnat centerpartiet i andra hörnan. Och mellan dessa har vi socialdemokrater och vänsterpartiet utgjort en tredje grupp. Centerpartiet valde att fortsätta styra kommunen i minoritet, vilket innebär att de måste ha stöd från andra partier när beslut ska fattas. Centerpartiet och vi socialdemokrater har haft bra diskussionforum mellan våra partier sedan dess. Vi kom överens om en offensiv investeringsbudget och var eniga om 100-miljonerssatsningen  på ett nytt högstadium och förändrad skolorganisation och lyckades också att besluta detta i kommunfullmäktige under c-kommunalrådet Katarina Johannessons ledning. För oss socialdemokrater är beslutet om en ny högstadieskola oerhört viktig, då det var vårt stora vallöfte. Men före jul så uppstod ett problem då vi inte såg likadant på styrning och ledning. Vi försökte verkligen reda ut det och hitta en lösning, men det lyckades inte och därmed var brytningen med centern tyvärr ett faktum.

Nu är vi i läget att centerpartiet har tagit sin hand från allt vad ansvar heter, de uttalar i media att allt är vårt fel och att de tänker jobba för att utveckla Årjängs kommun. Det kan man ju tycka att de haft alla chanser att ha gjort under de år de styrt den här kommunen. Och de kunde också ha fortsatt att göra det tillsammans med oss om de varit lier mer benägna att kompromissa om styrningen och ledningen.

TILLFÄLLIGT KOMMUNALRÅD

Eftersom både kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Katarina Johannesson, centerpartiet, och vice ordförande Esbjörn Andersson, moderaterna, valt att lämna sina poster så är det just nu den ledamot som har tjänstgjort flest antal år i kommunstyrelsen som träder in som kommunstyrelsens ordförande och alltså kommunalråd. Och det är socialdemokraten Kristina Kristiansson.

Hon kommer att fungera som kommunalråd fram till dess att en majoritet av kommunfullmäktige väljer nytt kommunalråd och nya ordförande och vice ordförande i stället för de centerpartister som valt att lämna sina poster.

DEN FORTSATTA PROCESSEN

Just nu pågår ett demokratiskt arbete i alla partierna och vår förhoppning är att kommunens politiska partier ska komma överens brett om att lösa den här situationen så bra som möjligt fram till valet i september. Partiernas samtal måste dock få ta lite tid.

I vårt parti har vi en utsedd gruppledare i form av Daniel Schützer och det finns ett enhälligt stöd för honom som vår kommunalrådskandidat.

Idag vet vi inte vem som blir vald till nytt kommunalråd. Det vi vet är att Kristina är utsedd enligt kommunallagens paragrafer och att hon kommer att sköta det utmärkt fram tills kommunfullmäktige väljer att utse ett ordinarie kommunalråd som ska inneha den posten fram till valet.

Och i valet i september blir det du som bor i Årjängs kommun som väljer vilket parti du vill ska företräda dig i kommunpolitiken.

28 januari 2014

Skriv kommentar
Dela med andra!