Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Vi lägger inte ner ÅGY

I förra Nordmarksbygden (och på debattplats här på arjang.nu) föreslog borgarna en nedläggning av Årjängs Gymnasieskola, ÅGY. Vi socialdemokrater vill att ÅGY ska vara kvar, och tillsammans med en ny högstadieskola utvecklas till ett modernt, attraktivt lärcentrum. Vi vill att Årjängs ungdomar ska ha fler möjligheter, inte färre.

Efter skoldebatten som ägde rum den 24/8 står det klart att borgarna driver en politik där inte alla ska få tillgång till samma möjligheter. Barn från mindre bemedlade familjer som inte har möjlighet att läsa teoretiska studieförberedande linjer på annan ort lämnas helt i sticket. I stället för att ta tillvara på de resurser som ÅGY har, ägnar majoriteten sig i vanlig ordning åt att sopa banan för den privata friskolans vinstintressen, som (liknande äldreomsorgen) inte får utsättas för marknadsmässig konkurrens från kommunal verksamhet.

  • Socialdemokraterna vill gärna se, och har sedan tidigare föreslagit, en utveckling av vuxenutbildningen och ett fördjupat samarbete med Kyrkerud, men vi anser det lika viktigt att Årjängs ungdomar erbjuds studieförberedande teoretiska gymnasielinjer som ger behörighet till högskolestudier, vilket Baggiums praktiska linjer inte gör utan att tvinga eleven till extra studier.
  • ÅGYs personal har utarbetat ett flertal välgenomtänkta förslag till kostnadseffektivisering av verksamheten, ett arbete borgarna har slängt direkt i papperskorgen. Socialdemokraterna vill att ÅGY fortsätter och utvecklar detta arbete.
  • Vi vill också undersöka möjligheten att låta Årjängs bibliotek flytta in i en del av ÅGYs lokaler, som är kommunalt ägda, och skapa ett kombinerat kommun/skolbibliotek. Det skulle innebära sänkta kostnader för båda verksamheterna, och vara en fantastisk resurs för eleverna i både grundskolan och gymnasieskolan. Vi föreslår en utredning kring detta förslag.

Den 19 september bestämmer du!

24 augusti 2010

Skriv kommentar

Min uppfattning, gällande stora kommande politiska beslut i vår kommun, är att skolfrågan är av yttersta betydelse för vår, och våra barns framtid.

Det är därför bra och glädjande att nu inför Valet, de två olika blocken inom kommunen, tydligt deklarerat sin uppfattning och strategi inför framtiden.

Den andra stora frågan, som engerat nästan alla invånare, är centrumutvecklingen, främst Årjängs centrum men även Töcksfors trista utveckling. Om man inom det Borgliga blocket verkligen vill respektera demokratin och ge folk en chans att påverka utvecklingen, så borde de styrande självklart bordlägga alla beslut till efter Valet. Jag efterlyser även att Vänsteralliansen presenterar sitt förslag till lösning och inte bara kommer med kritik.

Den tredje stora framtidsfrågan är enligt mig och många, hur skall vi förhålla oss till framtida exploatering av vår natur och miljö, speciellt när det uppstår en konfliktsituation mellan våra egna medborgare och penningstinna exploatörer som bara vill komma hit och tjäna pengar. Att det Borgliga blocket hittils totalt ignorerat folkviljan och konsekvent gått emot sina egna väljare, det har de med all önskvärd tydlighet visat. Att bl.a Centern även deklarerat i sitt lokala partiprogramm att man enbart ser positivt på framtida exploateringar, hoppas jag att alla noterat.

Postat av Per Eric Gillberg den 30 augusti 2010

Eftersom flytten av biblioteket verkar vara klart, så skynda på med att begära en utredning rörande förslag enl ovan! i frågasätt var de tar de ca 4 miljoner som det kostar att iordningställa affärslokalen på torget för att de ska kunna flytta in!vill gärna veta hyran på denna lokal..det är ju brukligt att hyresvärden iordningställer lokaler innan uthyrning!i SVERIGE!

Postat av Theres den 27 augusti 2010
Dela med andra!