Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Några fakta kring nedläggningen av Töcksfors badhus

Jag blir, som ledamot i kultur- och fritidsnämnden, uppriktigt sagt ledsen när jag läser hur Runar Patriksson på Facebook utmålar S-gruppen jag ingår i som ondsinta Töcksforshatare som jublar när ytterligare en av Töcksfors fantastiska tillgångar utraderas. Inte förvånad, eftersom det är Runars vanliga, uttjatade strategi, men bedrövad, över hur lågt och illvilligt den politiska debatten förs i denna kommun.

Jag kan personligen garantera att inget jubel hördes när denna fråga beslutades, eftersom jag, till skillnad från Runar, var närvarande, och, återigen till skillnad från Runar, har den minsta aning om vad jag pratar om, eftersom jag satt mig in i den faktiska sakfrågan.

I den upprörda stämning som piskats upp av några få personer (varav ännu färre ens satt sin fot i badhuset på åratal, gissar jag) kan det lätt glömmas bort ett antal fakta, som kan vara av intresse.

Fakta 1. Badhuset i Töcksfors utmålas som någon sorts fantastisk resurs. I själva verket är badhuset, vars bassäng är 10x12 meter stor (ungefär som småbarnsbassängen i Årjäng), mycket slitet och i stort behov av renovering. Kommunen står också inför lagkrav på tillgänglighetsanpassning av lokalen. Hela huset är fullt av trappor och andra tillgänglighetsproblem. Ventilation, fönster och en rad andra saker måste renoveras. Det rör sig sammanlagt om kostnader i miljonklassen, pengar de som vill ha badhuset kvar inte på något sätt har visat på var de ska tas. Att argumentera för ett bevarande utan att visa hur det ska finansieras är höjden av ekonomisk oansvarighet. Eller, med andra ord, borgerlig politik.

Fakta 2. Badhuset i Töcksfors har stått inför nedläggningsdiskussioner under flera år. Trots detta har inga tendenser till någon större vilja att använda badhuset kunnat utläsas. Besöksstatistiken är fortfarande mycket låg, siffror som inte ökat trots den positiva befolkningsutvecklingen i Töcksfors. De som bor i Töcksfors visar helt enkelt inte någon större vilja att faktiskt använda badhuset.

Fakta 3. På ett medvetet vilseledande sätt har vissa politiker underblåst missuppfattningen att detta beslut innebär att simundervisningen för Töcksfors-elever tas bort. Sanningen är givetvis att det aldrig varit tal om något annat än att denna undervisning ska fortsätta. Så har också medel har anslagits i budgeten för att tillgodose Töcksfors barn simundervisning i simhallen i Årjäng.

Fakta 4. Kultur- och fritidsnämnden har ett sparkrav på sig på ca 700 000 kr. I det läget valde nämnden förnuftigt nog att avveckla en verksamhet som under många år varit ett enormt pengaslukande hål, och som kommer att bli mångfalt dyrare inom ett par år. Inga ansträngningar har gjorts från de som förespråkar att bevara badhuset för att täcka detta budgetunderskott på något alternativt sätt, annat än att hoppas på guschelov, trots att flera av dem sitter i beslutande ställning. Trots att man inte lyft ett finger för att finna fortsatt finansiering av badhuset tycker man det är helt OK att högljutt demonisera nämndens ledamoter, som har tagit ett nödvändigt beslut i ljuset av de ekonomiska ramarna.

Somliga politiker har fastnat på en synnerligen irrationell käpphäst som går ut på att det skulle vara liktydigt med tro på utveckling att bevara badhuset i Töcksfors. Återigen, badhuset i Töcksfors kan inte tillgodose de krav som ett växande Töcksfors kan ställa på ett badhus, och går heller inte att utveckla eller förbättra utan miljoninvesteringar (och då handlar det fortfarande om att lappa och laga, inte bygga ut). Att krampaktigt hålla fast vid allt gammalt, trots att det är fruktansvärt dyrt, slitet och uttjänt och inte används i någon större utsträckning är själva motsatsen till utveckling i mina ögon.

Men den tråkigaste, och farligaste, käpphästen i denna diskussion är som vanligt den medvetna fokuseringen hos vissa att ställa Årjäng mot Töcksfors, samtidigt som man hävdar att det är "de andra" som gör sig skyldiga till denna osunda motsättningsskapande politik. Vi socialdemokrater, vars hela politik bygger på att vi ska utgå från hela kommunens behov och möjligheter, har pratat oss röda i ansiktet mot denna sorts tänkande, men utan att nå minsta framgång.

Istället för att ta ansvar för hela kommunen och dess ekonomiska realiteter och se till den verkliga verksamheten, så gapar man. Högt och ljudligt. Eftersom inga rationella argument finns så spelar man medvetet på bygdelojaliteter och sentimentalitet, och försöker piska upp en vi-mot-dem stämning. Jag är hjärtligt less på detta satans otyg.

Badhuset i Töcksfors avvecklas för att det är rätt åtgärd att vidta. Kommunen har en bra simhall, som också kan utvecklas och förbättras ytterligare, till alla kommuninnevånares fromma. Alla Töcksmarkingar är varmt välkomna att utnyttja denna, så som sellringar, karlandabor och blômskingar gör i dag.

Daniel Markstedt
Socialdemokratisk ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

6 september 2011

Skriv kommentar

Ja du Kenneth,

Jag fick mitt första kommunal uppdrag 1989, om du tittar vilka som har suttit längst i det nuvarande kommunfullmäktige tror jag att du blir förvånad. Jag tycker inte om att referera till historia, men kanske bör du rannsaka dig själv innan du skriver alltför mycket.2006 hade jag 64 personröster, du hade 3. Om du nu har bidragit med så mycket positivt, vad är det då som gör att inte flera stöder dig och dina ideer? Du sladdar återigen, som vanligt skulle jag vilja säga, på sanningen när du påstår att jag hoppar av när det bränns lite. Jag har ett jobb där jag under den föregående mandatperioden delvis bodde utom lands, i Polen. Jag gick in i den nuvarande mandat perioden och hade deklarerat att jag skulle göra ett försök att se om det var förenligt med politiska uppdrag att arbeta så gott som halva tiden utomlands. Jag försökte styra kombinationen jobb/politik på ett sådant sätt att det skulle vara möjligt att kombinera, men måste tyvärr säga att jag inte lyckades. I stället för att "bita" mig fast i politiska uppdrag tycker jag att det är mera renhårigt att kliva tillbaka och lämna över uppdragen till någon/några som på ett bättre sätt kan bidra till verksamheten och till kommunens bästa. Jag backar inte när det bränns, aldrig, däremot ställer jag krav på mig själv att leva upp till de förväntningar som ställs på mig. Om jag på grund av en så enkel sak som tidsbrist inte tycker mig kunna göra det, då är det bättre att någon annan tar min plats.

Om sedan väljarna inte tycker det är bra har jag full respekt för, och med facit i hand skulle man kanske inte ens ha försökt, tro mig, jag tycker det är ett personligt misslyckande. Att du sedan inte anser att jag bidragit till något positivt för Töcksfors, tar jag inte speciellt hårt på, med dina utspel kanske man snarare skall vara tacksam för att vi inte har alltför många gemensamma ståndpunkter, det finns de som i det fallet som skulle få mig att tänka efter långt mycket mer än vad du någonsin kan få mig att göra.

Postat av Sören Rundin den 24 november 2011

Sören!

Du tjatar med att det är borgerlig majoritet,

ja det är tur det, och att det är borgerligt

även i riksdagen är ännu bättre. Men Sören var ärlig, jag har suttit med i det kommunala

betydligt längre än du, jag har fortfarande inte sett eller hört något förslag från dig

som varit positivt för Töcksfors. Jag tror

att de väljarna som ev. röstade på dig, vill

att du för fram frågor som rör oss här. Du

väljs in i någon nämnd, sen hoppar du av när

det bränns lite, jag tror inte väljarna tycker

det är så värst bra.

Postat av Kenneth C den 24 november 2011

Att behöva upplysa kommun invånare om att det inte hamnar värst många kronor väster om tvärdalen tror jag inte behövs för det är bara för gemene man att låta bli att blunda när man kör igenom detta privata investerares lilla samhälle då ser man strax vart kommun väljer att lägga pengarna .

nu finns det politiker av båda sorterna här då kan man ju passa på att fråga . är det medvetet av kommun att välja att inte bygga kommunala lägenheter här i Töcksfors bara för att det ska tvinga folk att flytta till Årjäng ? är det medvetet av kommun att inte ha industri/hantverkshus eller industrimark färdiga som småföretagare kan hyra eller bygga på i Töcksfors bara för att tvinga dom till Årjäng för att där står det både tomma lägenheter och industrihallar färdiga att hyras ut ..

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 24 november 2011

Var jag otydlig Kenneth?

"Sossarna har inte lagt....."

Men det är klart, på sätt och vis har du rätt, det är den styrande borgerliga majoriteten i kommunen som under alltför många år haft möjligheten att ansvara för, och fördela, den kommunala budgeten. Du har uppenbarligen haft en ljus dag eftersom du konstaterat att jag bor i Töcksfors, jag kan även upplysningsvis meddela att jag också bor i Årjängs Kommun, något som åtminstone jag inte ser som ett motsatsförhållande. Om jag sedan bidragit till någon förändring eller inte, det är du helt enkelt inte kapabel att bedöma.

Postat av Sören Rundin den 23 november 2011

Men snälla Sören, vad jag påpekar är att

sossarna aldrig lagt en krona väster om

Tvärdalen och öster om travbanan. Detta är

ett faktum som man bör upplysa våra kommun-

invånare om. Inte i denna budget heller.

Du har själv heller aldrig bidragit till

någon förändring, vilket jag tycker är mycket märkligt eftersom du trots allt bor och lever

här i Töcksfors.

Postat av Kenneth C. den 23 november 2011

Ja det är ju tur att det är borgerlig majoritet så att högstadiet i Töcksfors fick vara kvar ......

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 18 november 2011

Ja jag hade också för mig att de var borgerlig majoritet i kommun .

Postat av kjell swahn den 5 november 2011

Men Kenneth, nu är du ju i vanlig ordning ute och cyklar.

DET ÄR EN BORGERLIG MAJORITET I ÅRJÄNGS KOMMUN

Politiska beslut i årjängs kommun kan inte tas om inte hela eller delar av alliansens representanter stöder dom. Kanske borde du rikta din frustration i den riktningen istället. Uppenbarligen har du inte stöd för dina synpunkter hos alla dina tidigare allianskamrater heller. Jag har sagt det förut och jag säger det igen, kan du sälja in det du säger till dina forna politiska kamrater så är det ju inga problem, då har du en politisk majoritet som stöder dig och dina lösningar, men uppenbarligen lyckas du inte med det.

Jag vet inte vad syftet med dina opportunistiska utspel är, men håll dig till sakförhållande, Årjängs kommun styrs av en borgerlig allians och ingenting annat. Om du sen inte delar deras uppfattning, det är något du får ta i den grupperingen

Postat av Sören Rundin den 4 november 2011

Vi kan bara konstatera och detta måste få genomslag i nästa val, sossarna lägger inte

en krona väster om Tvärdalen och öster om

travbanan. Jag hoppas att vi kan vara så eniga tills nästa val att vi kommer ihåg vilka som lägger ner. Jag har lämnat in

medborgarförslag om bla ombyggnation av

brandstationen och i samband med detta lägga

(tidigare ej gjorda)in underhållskostnader

för badhuset och kanske biblioteket mm. Detta

för att få bättre kostnadstäckning, men jag

har inte fått något svar på medborgarförslaget, finns ingen demokrati längre, diktatur ovanifrån.

Postat av Kenneth Ch. den 4 november 2011

Lars, frågor till redaktionen ska inte tas upp i denna blogg. Se våra Kontaktuppgifter under fliken "Kontakt".

Ovanstående blogginlägg handlar om nedläggningen av Töcksfors badhus. Har du andra frågor till Socialdemokraterna så finns deras kontaktinfo på deras hemsida.

Svara inte på denna kommentar.

Postat av red Årjängsportalen den 29 oktober 2011

RUNAR när NWT var vid badhuset och gjorde ett reportage så var det DU som svarade och visade ditt missnöje .. det var DU som visade papper på hur och vad som sas när Töcksfors var en egen kommun och byggde brandstation och badhuset .. det var DU som sa att kommun sponsrar bowlingen med 750.000 kr och tyckte det var fel av kommun ....

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 26 oktober 2011

Va då lägg ner . Bara för man bor i t-fors måste man hålla med er då

Postat av Runar :) den 26 oktober 2011

Jasså du, och de pengarna står kommunen för? Tycker ändå att badhuset kanske inte var så viktigt, men gymmet och skolan hoppas jag verkligen får stanna kvar. Sedan vill jag även att kommunen lägger mer pengar på räddningstjänsten i töcksfors. För jag antar att köpcentren snart lär ställa krav på stationen. att stegbil/tankbil ska vara tillgängligt inom 5 minuter, och ifrån årjäng med en rejäl tankbil och stegbil (som inte töcksfors har) så är det 25 minuter.

Lär även inom 5 år vara betydligt mer höghus i töcksfors än i årjäng, så...

Förlåt om jag är negativ till årjäng, det är jag verkligen inte. men kommunen prioriterar helt fel, enligt mig.

Postat av Lars Pettersson den 26 oktober 2011

Kommuen kör hur de vill med töcksfors, de tar den ena verksamheten efter den andra. Vad ska vi berörda i väst göra?

Postat av Lars Pettersson den 26 oktober 2011

Lägg ner Runar, du som är en före detta riksdagsledamot bör väl ändå föregå med gott exempel? Är det någon här i töcksfors som borde hålla med om gymmet/skolan så är det väl du? Eller är det inte viktigt nu? En ny skola i årjäng för 50 miljoner ska byggas, och då läggs högstadiet i töcksfors ner. det kan man ju redan räkna ut, eller hur?

Och är du lika glad då? :)

Postat av Lars Pettersson den 26 oktober 2011

När forumet fanns så gjorde du några tappra inlägg där du endast kunde skriva dom orden ... eller har du glömt det .

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 26 oktober 2011

Runar i varje inlägg du kommer med så är det pajas eller att göra bort sig ... tycker du gör bort dig som inte kan komma med något vettigare saker än att skriva pajas och att göra bort sig .. förstår om kommun ser ut som den gör med såna som dig .

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 25 oktober 2011

Varför ska jag hjälpa er gnälla för ? Tanken på att göra bort er mer är visserligen frestande men avstår . Ni klarar göra bort er så bra själva

Postat av Runar Patriksson den 25 oktober 2011

Och om jag inte minns helt fel runar så var det väl ändå du som var huvudprotestanten mot nedläggning och töcksfors badhus, försök hjälpa oss istället för att försvara - vilket du tycks försöka med. Men trottsallt med dina insändningar till nwt och beklagar att allt är kattastrof

Postat av Lars Pettersson den 25 oktober 2011

Skoj Runar vad tror du vi kan få .....

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 25 oktober 2011

Fakta, runar, fakta menar du?

Postat av Lars Pettersson den 25 oktober 2011

Tror Lars och jens snart måste belönas för allt sitt gnäll .

Postat av Runar Patriksson den 24 oktober 2011

Undrar även när forumet är klart. Tror många folk har en hel del att komma med. Och då kan även politikerna själva få svara på frågorna. Ska bli MYCKET intressant att se vad de har för svar på alla frågor!

Postat av Lars Pettersson den 16 oktober 2011

Ja eftersom hotellet har tagits upp i någon tidigare tråd / trådar så måste man ju kunna få svara ? det går ju inte att starta något nytt inlägg om hotellet så det enda är ju att svara i denna tråd då ... nej jag tycker INTE det är irrelevant för hur många som äter eller bor där för grejen är den att det finns inte underlag för den sortens hotell i Årjäng men än en gång så är det lite storhetsvansinne som hägrar när det ska upp något nytt i Årjäng och i slutändan är det vi skattebetalare Töcksforsbor som ska stå för dessa kronor så badhuset ligger i grunden för detta svar men du ser inte texten badhus kanske men badhuset läggs ner medan bidrag till hotell går bra .

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 16 oktober 2011

Ok Jens. Ditt inlägg ligger kvar även fast det inte på något sätt reflekterar över ovanstående blogginlägg.

Hur många som äter på hotellet är helt irrelevant i sammanhanget kring nedläggningen av Töcksfors badhus.

Som vi sagt tidigare så är detta en blogg till vilken man kan kommentera blogginnehavarens inlägg. Inte en chatt eller ett diskussionsforum för fri debatt om allehanda ämnen.

Vill du diskutera hotellet eller något annat är du välkommen att sända in en egen debattartikel. Eller varför inte starta en egen blogg.

Postat av red Årjängsportalen den 16 oktober 2011

Jag har skrivit 2 st inlägg och båda har blivit borttagna hur i hela friden ska man skriva för att det ska få vara kvar när jag har skriver efter kraven ni har ...Ja man kan inte göra annat än att hålla med Patrik . och angående hotellet så åkte jag förbi där i fredags kväll kl 20 och 4 st bilar stod där på den stora parkeringen och i restaurangen satt det inte en enda person och käkade så frågan är vad kommun tar sig till när bidraget gått ut som patrik säger . ska bli hemskt intressant att följa det ..

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 16 oktober 2011

Håller med Patrik på alla punkter, grejen är den att det bara är tjat om årjängs torg hit och dit, snälla, varför lägger ni inte pengarna på vettigare saker? Som räddningstjänsten i töcksfors, få in ambulansen i årjäng till den nya stationen så snabbt som möjligt?

En fråga: När skulle den nya tullstationen stå klar var meningen? Var det inte beräknat att den skulle stå klar i höst 2011? Har väl inte ens börjat bygga på den ännu?

Och Töcksfors badhus hade öppet tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar har jag för mig. Vilket är alla vardagar utom en, och det är mycket! Hade det inte varit några badgäster där så hade det varit betydligt mindre öppettider.

Anser fortfarande att 5 miljoner till nya räddningstjänsten i töcksfors är dåligt. Kommunen kunde byggt en helt lik station i töcksfors som den ni har i årjäng, fast med mindre portar och mindre byggnad!

Postat av Lars Pettersson den 16 oktober 2011

"Besluten om ungas rätt till meningsfull fritid har saknats. Besluten som skapar en ansvarsfull kommun har saknats.

Det har saknats beslut om en kommun byggd på gemenskap och sammanhållning, om solidaritet och rättvisa."

Det är ett utklipp från sossarnas facebook sida " Ett annat Ärjäng är möjligt".

Hur mycket har ni tänkt att lägga i Årjäng i "Kommunens namn"?

För mig som småbarnsförälder så är Simhallen i Töcksfors en "fantastisk resurs".

Har du träffat någon Töcksforsing som beklagat sig över hur sliten hallen är?

Om inte jag kommer ihåg fel så var det ju ni sossar som ville att simhallen i Årjäng skulle vara öppet mer. Och då brydde ni er inte om att det kostade mer.. Vet du ens vilka öppettider simhallen i Töcksfors har?

Daniel, för att ta upp en annan sak, Vart var protestlistorna mot "nybygget" i Årjäng och rivningen av det Gamla Torget? Vad ska Årjäng ha ett torg till till? Räcker det inte med Claratorget? Det är väll knappast så att ni sliter ut det? Tror inte att biblioteket drar så mycket folk. Vad har det kostat oss som bor i Kommunen? Och vad tycker du att det nya torget ska få kosta?

2017 går Kommunens(Kjells) kontrakt med Hotellet och bowlingbanan ut. Hur kommer politiker ställa dig då? Om det nu visar sig att hotellet inte bär sig. Ska kommunen fortsätta pumpa in pengar där eller tycker du att det ska läggas ned?

Vart i kommunen har vi dom största privata företagen? Kan inte du ta reda på hur mycket privata investerare lägger på varje ort i kommunen?

Får väll dra fram en gammal länk igen för den slutar ju inte att vara aktuell..

http://www.nwt.se/ekonomi/article599192.ece

Du du Mr.Jay C.(Shawn Corey Carter) Du kan väll inte mena att du njuter av att gå förbi ert nybyggda spektakel vid storgatan i Årjäng? :P

Och om du nu inte är helt obildad så borde nog till och med du kunna förstå vad Lars menade med "LOKAR"

Sen är det ju lite kul att jag har hör nästan samma mening som dig fast då lät det "Årjänging är inget en kan bli, de är nåt en lytter väre" så lägg ner det där skitpratet.

Kan inte du skriva här om ditt arbete för kommunen?

Postat av Patrik Karlsson den 16 oktober 2011

Ska hålla mig till ämnet!

Som någon skrev i början av kommentarerna, badhusets nedläggning är tråkig, och i alla fall jag hade räknat med en del miljoner till brandstationen pga detta, nya bilar och framförallt ny byggnad och fräscha upp stället lite. Men fem miljoner lär ju KNAPPAST räcka till detta.

Tycker fortfarande att det är ett grymt vidrigt kap av kommunen

Postat av Lars Pettersson den 15 oktober 2011

Detta är inte ett forum. Här lämnas kommentarer som gäller ovanstående blogginlägg. Önskar ni föra debatt är ni välkomna att maila en egen debattartikel. Forumet är under konstruktion.

Postat av red Årjängsportalen den 14 oktober 2011

Jag kan inte hitta en plats där jag skrivit att Töcksfors är sämre för att det där finns jobb. Ditt påstående kanske är ytterligare symptom på dålig läsförståelse??

Genom att se din skrift och ditt fantastiska tänkande så börjar jag förstå vilken omöjlig uppgift jag har här.

Jag kommer att tänka på ett citat från en vis man som jag en gång hört:

" Töcksforsing är inget en kan bli, de är nåt en lytter väre"

Du Lars, ger detta citat en helt ny dimension.

Regards

Postat av Shawn Corey Carter den 14 oktober 2011

Jag skrev fel, "lokal" ska det stå.

Och sedan kan man väl gå i byn i töcksfors och njuta? finns aramz pizzeria, ny butik som har både kakor och dricka: det finns!

Men det jag menar, herr Shawn, är att bara för att årjäng är centralort så betyder det väl inte att det är precis DÄR allt ska ligga? Du klagar på att jag inte besvarar dina frågor, jag kunde inte direkt se några "svar" i ditt senaste inlägg precis. Däremot är det du som inte besvarar mina.

och är töcksfors sämre för att här finns det jobb? Hur många årjängare pendlar inte hit för jobb? hur många töcksforsingar pendlar till årjäng för jobb? inte många det du.

Och det var tingevi jag menade när jag pratade om skateboarding, du är väl knappast i töcksfors så du ser såpass, utan håller dig till "årjäng - thats life"?

Så du menar att årjäng är fint? Och inte töcksfors? Att leva i årjäng? Vad finns det att bo för i årjäng egentligen? Varken jobb eller "fin-het" i så fall, det enda man kan se från hotellet är ett stort fult troll. Vilken skönhet, inte sant? ;)

Postat av Lars Pettersson den 14 oktober 2011

Okej, nu sitter jag och funderar på varför inga svar sker till det som står skrivet på mitt inlägg, utan istället så svävar Lars Pettersson runt på moln omkring snackar om annat. Feghet? Nej, jag vet faktiskt inte.

Kanske beror på att läsförståelsen inte fungerar? Då skulle de ju inte endast vara där som det kniper, med tanke på: RÄDDNINGSTJÄNSTENS LOKAR I TÖCKSFORS.

Jag vet inte vad lokar betyder i detta sammanhang, det kanske är jag som är obildad?

Hur som haver.

Ni får gärna ha fabrikerna där borta mot gränsen, inte mig emot.

Det gör bara att Årjäng blir ännu gemytligare att leva i och kontrasterna mellan vackert och fult har aldrig varit tydligare.

För finns det en boende i Töcksfors som njuter av ta en tur på byn, gå förbi ett torg utan café och enbart kunna köpa ribbe.

Beträffande ditt inlägg angående skateboard, detta är väl ingen kultur som tidigare varit stor i vår kommun, men om du på sommaren släpar dig lite längre ner än bolaget så kommer du till Tingevi. I denna asfalterade hockeyrink kommer du att se fullt av barn och ungdommar på inlines och skateboard. Inte för att jag förstår varför just detta va så viktigt för dig men här har du ett SVAR!

Regards

Postat av Shawn Corey Carter den 14 oktober 2011

5 miljoner här och 35 i årjäng, kommunen har lyckats ordentligt!

Postat av Lars Pettersson den 14 oktober 2011

Ja man kan faktiskt bli riktigt arg och mörkrädd hur Årjängs kommun väljer att fördela pengarna i kommun .

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 13 oktober 2011

5 miljoner? Årjäng 35? Jag kan säga att jag inte blev ett dugg förvånad... man får ju knappt två villor för 5 miljoner, ska dessa miljoner räcka till ombygnad och bilar? Skrattretande alltså

roligt att töcksfors utvecklas så mycket som det gör - men det ändå dras ner här i väst. Hoppas inte nuvarande sitter länge till iaf i kommunen säger jag bara!

Postat av Lars Pettersson den 13 oktober 2011

Men Shawn snart har ju förorten gått om centralorten och vad händer då ? lägger kommun allt här då när ni i Årjäng är förorten till Töcksfors . det är snart så och ska bli skoj att se utvecklingen då

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 13 oktober 2011

Ja du har rätt där Lars . jag har hört att kommun sätter av 5 miljoner till station i Töcksfors . jag förstår att många Töcksforsbor jobbar i Norge OCH BETALAR SIN SKATT DÄR för här får dom ju inte valuta för några kommunala tillgångar ....

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 13 oktober 2011

Glömde (igen): 35 miljoner på årjängs station, töcksfors får knappast mer än 4-5 skulle jag gissa på, så som kommunen tänker

Postat av Lars Pettersson den 13 oktober 2011

Shawn:

Töcksfors har/är:

*En utav få värmlands mest framflytande bruksorter

*Vi har köpcenter (snart ett till som är större än bergvik i karlstad)

*Crossbana

Osv, årjäng har inte allt, men mycket

Och vad är det som säger att en centralort skall ha all aktivitet egentligen? Man får ju liksom se vilken/vilka orter som flyter på, och inte döende, eller hur? Hade kommunen kunnat dela med sig lite av det goda så hade det fungerat bra, men när allt ska läggas i årjäng så fungerar inte det.

Vi kan ta ett exempel: I töcksfors när jag är där och shoppar ser jag fullt med ungar som åker skateboard, i årjäng kan jag kanske se någon, inte många. Och vart är skateboardparken? Just det, det finns ingen, men om det skulle byggas en, vart tror du då den lär hamna? Det behöver vi väl inte ens diskutera om, tror jag. ;)

Tycker det snarare är årjäng som är en förort till töcksfors. Fanns en tråd på forumet flashback (vet inte om den är kvar) som någon hade skrivit att töcksfors och charlottenberg är som stockholmsförorter, aktiva och går bara frammåt. Det stämmer!

Jag har sagt det förut, och jag säger det igen: Dela på kommunen, det är från töcskfors det mesta utav skattepengarna kommer ifrån, synd bara att årjäng inte kan leva utan töcksfors. Nu när det nya centret kommer så lär över 400 personer (om de bor inom kommunen) skatta hit, så vad tjänar kommun egentligen på?

Golfbanan ligger i sillerud, för övrigt.

Vill även att du ska veta, Shawn att en centralort inte behöver vara aktivast jämt, och det är där allting ska ligga. Årjäng får bannemejen lära sig att dela med sig lite. Ska bli OERHÖRT roligt att veta hur mycket som lär spenderas på RÄDDNINGSTJÄNSTENS LOKAR I TÖCKSFORS! :)

Postat av Lars Pettersson den 13 oktober 2011

Till Lars Pettersson

Du får nog lära dig att skilja på lite olika begrepp: vad är en centralort, vad är en bruksort??

Som kanske även du känner till så finns det vissa saker att hitta på i denna kommun.

En fantastisk travbana ( ligger i årjäng)

En fantastisk golfbana ( ligger i årjäng)

Sporthallar med många möjligheter (i årjäng)

Värmlands finaste idrottsplatts (i årjäng)

Slalombacken ( den finns också i årjäng)

Om nu inte Herr Pettersson har tänkt att släpa dessa anläggningar på ryggen över bäckvarvsfjället så drar jag mina slutsatser att de blir kvar.

Då har vi kvar en centralort, och Töcksfors kan vi ju börja kalla för förort.

För inte har du en rykande fabrik mitt inne i Stockholm, fabrikerna ligger utanför och i kärnan har vi Globen ( Tingevi, Sporthallarna ), Gröna lund ( Máten) och Norrmalmstorg ( Storgatan).

Det är utanför allt detta som det ligger fabriker och köpcentrum. I Strôke!!

Regards

Postat av Shawn Corey Carter den 13 oktober 2011

Glömde en sak: Det beror inte något som helst på avundsjuka, men jag vill att brandkåren som har hand om distriktet där jag bor i skall ha resurser, inte en tankbil från 60-talet.

Tack för mig!

Postat av Lars den 12 oktober 2011

Nej, Shawn eller vad du nu heter, jag är förbannad över att alla pengar placeras i en håla som knappt går frammåt, det enda som det tjatas om är årjängs torg, det är bedrövligt att det inte finns något torg, oj så farligt. Nej, ett torg är väl skitsamma (?) när det gäller en ny räddningslokal i töcksfors som har ett, snart två center att sköta, var det ena är större än bergvik i karlstad, närmare bestämt värmlands största köpcenter lär placeras i orten töcksfors - och det är i årjäng det kommer en ny station? Jag vet inte om man ska gråta eller skratta

Jag är positiv till årjängs torg, men man kanske bör prioritera en räddningslokal före ett förbaskat torg, eller?

Sedan är det töcksfors som går framsteg i kommunen - det är här folk vill bygga hus, det är hit företag drar sig, och inte årjäng.

En fråga till någon inom räddningstjänsten: Hur kommer brandkåren i töcksfors klara av centren bl.a? Har de ens en tankbil över 5000 liter? Har hört att den bara rymmer 3000, skrattretande

Och om en ny tankbil skall investeras, då vet vi redan vart den nya lär hamna och vart den gamla lär hamna, eller hur? ;)

(den lär hamna i årjäng, den nya, såklart) :)

Postat av Lars Pettersson den 12 oktober 2011

Lars Pettersson - är du en avundsjuk person?

Om du tom. själv (som det iallafall verkar)nu förstår att det är bättre i Årjäng så är det nog inga problem med att flytta hit. Vi ska nog kunna göra plats åt dig.

Men jag måste ge dig en sak, du är väldigt duktig på att länka vidare dock.

Best Regards

Postat av Shawn Corey Carter den 11 oktober 2011

http://nwt.se/asikter/insandare/article980657.ece

Ännu en bra insändare

http://nwt.se/asikter/insandare/article979927.ece

och ännu en till

Så många insändare som det kommit in pga badhusets nedläggning så bör ni i kommun börja tänka om, det runar och stefan säger är ju sant. Menar, så många arbetstillfällen det lär komma så, även om inte kommun bygger så mycket lägenheter här så lär någon annan göra det; för folk kommer vilja flytta hit från när och fjärran pga arbetstillfällen, vänta och se :)

Postat av Lars Pettersson den 8 oktober 2011

Tack Walter Christofferson för en bra insändare i Nordmarksbygden angående att Årjängs kommun hyr bowlinghallen och måste stå för kostnaderna för mycket annat som inte är med i hyran ....

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 6 oktober 2011

Det roliga är att ni säger att ungdomar ska ha någonstans att gå till och kunna hitta på saker, och badhuset var en sak som ungdomarna i Töcksfors/Holmedal/ÖStervallskog/Fågelviks-folken verkligen gillade. Man kunde ta med sitt kära barn och låta det simma och ha kul medans en annan sitter i bastun och pratar med andra föräldrar, badhuset får även barn att komma närmare varandra, träffa nya vänner och så vidare. En riktigt dålig idé av kommunen att göra såhär, men det är ju som det brukar: det är vi i väst som drabbas, så har det ju alltid varit

Postat av Lars Pettersson den 1 oktober 2011

http://nwt.se/asikter/insandare/article976324.ece

ta en titt där, vi kanske inte är skattebetalare vi i väst?

Postat av Lars Pettersson den 29 september 2011

Urklipp från Nordmarkspartets program,

-Vår största resurs ungdomarna skall ha bra möjligheter till fritidsaktiviteter. Med dagens snabba utveckling måste vi vara lyhörda och kunna anpassa fritidsgård/ungdomshus och sportanläggningar efter de önskemål som kommer från användarna. Dessa resurser fyller en viktig social funktion i samhället och måste få kosta.

Vad säger ni om nedläggningen av badhuset.

Postat av Gunnar Nilsson den 15 september 2011

Ja, badhuset var inte roligt. men antagligen var det inte pga renovering, utan snarare att spara pengar på den nya stationen, för jag tror väl att de gör station av hela byggnaden...

Postat av Lars Pettersson den 15 september 2011

Kenny jag är ingen politiker men någon gång kommer droppen som får bägaren att rinna över och den gjorde det i och med nedläggningen av badhuset.

Att lägga ner en sån liten sak i en del av kommun som expanderar så mycke tycker jag är helt otroligt vi hade inget krav på en stor simhall med trampolin och vi var tysta och tyckte det var bra med den lilla som var

Jag har varit med i Räddningstjänsten i 20 år och inte en krona har det kostat på i dessa lokaler i Töcksfors och som också har varit under all kritik och jag tror inte många kommun invånare vet hur den ens ser ut . att kommun tog bort vårat lilla kök 1 dusch och 2 toaletter för snart 7 år sen är det heller inte många som vet .. sen klubbas det igenom en ny station i Årjäng ... inget fel i det och ja jag är avundsjuk på er brandgubbarna i Årjäng för station är helt tipp topp ...att göra det när vi brandgubbar i Töcksfors får åka hem för att duscha eller gå utanför väggen på station för att göra våra behov då blir man lite ledsen . eller ledsen man blir förbannad.

Och sen läser man att kommun bedriver välgörenhet till Bowlinghallen på 750.000 kr om året är helt absurt ..

varför inte ta bort sporthallen i Töcksfors också den är ju ändå så liten och sliten så vi töcksforsbor kan väll få några sena tider i någon av dom 2 full stora idrottshallarna i Årjäng .. kommun kan ju slå ihop resan till Årjäng med skolbarn från Töcksfors så kan dom först ha gymnastik sen kan dom bada .

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 15 september 2011

Ja i kommun har jag 4 röster på Folkpartiet i mitt hem .. sen kan det bli blanka på dom andra .

Postat av Jens Albinsson den 15 september 2011

Jag tror inte de har lov att ens lägga ner stationen i töcksfors, ett center till som är större än bergvik köpcenter, + att det som är nu byggs ut till dubbel så stort

tror nog kommunen får börja prioritera om lite, folk flyttar till töcksfors i rasande takt och då förväntar sig de en viss service,om nu allt ska bort (skola och så vidare) så lär det ta slut. men det är väl det kommun vill

Postat av Lars Pettersson den 15 september 2011

tror nog sen också att de var menat att dom kostar på en brandstation i årjäng för flera miljoner och lägger ner i töcksfors . Rimmar ju illa att satsa i årjäng på nedåtgående istället för i töcksfors som är på uppgående

Postat av kjell swahn den 15 september 2011

Jag tror Jens Albinsson menade inom Kommunen, herr Svensson

Postat av Lars Pettersson den 15 september 2011

Jens Albinsson,

jag går förvisso ifrån ämnet in på ett sidospår, och jag vill gärna ifrågasätta en liten sak.

Du nämner att du var socialdemokrat, numera folkpartist. Är anledningen ett badhus?

Har du totalt missat vad som händer i Sverige? Rika människor blir rikare, fattiga blir fattigare. Barnfattigdomen ökar med nästan 90-graders vinkel. Ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i Europa. Sjuka människor tvingas ut på arbetsmarknaden för att söka jobb de aldrig kan få.

Och du ändrar politisk övertygelse för en nedläggning av ett badhus, bara för att Folkpartiet körde populistvägen och ville bevara det? För mig är det oförståeligt.

Postat av Kenny Svensson den 15 september 2011

Svårt att höra på alla dessa sparkrav kommun kommer med när det i andra änden bedrivs en välgörenhet till både det ena och andra ..

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 13 september 2011

Enligt kommunalrådet Katarina Johannesson så har kommunen ett 10-årigt kontrakt med Hotell Årjäng AB gällande bowlinghallen, som är skrivet 2007. Fler detaljer i ärendet (samt vilka partiföreträdare som var med och klubbade avtalet) bör finnas protokollfört på Årjängs kommuns hemsida, arjang.se. Jag har full förståelse för Jens Albinsson och alla andra Töcksmarksbor som ifrågasätter hyresavtalet mellan kommunen och hotellet, det gör även jag själv. Tyvärr så är det som Daniel Markstedt nämner i debattartikeln, att det bland annat fanns ett större renoveringsbehov av badhuset - i mångmiljonklassen. Således hade det inte spelat någon större roll även om hyreskontraktet till bowlinghallen inte funnits.

Vänligen,

Postat av Chriztian Hansson, S den 13 september 2011

Självklart får man sig ett gott skratt när man läser att kommun väljer lägga ner badhuset här i Töcksfors men att lägga 750.000 kr i bidrag till bowlinghallen varje år är helt ok ... fortsätt lägga Årjängs och dess centrum i Respirator för jag tror det kan behövas mot utvecklingen här i Töcksfors . före detta Socialdemokrat men nu mera folkpartist.

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 12 september 2011

Jag tycker denna diskussion + alla andra som handlar om töcksfors mot årjäng blir bara roligare och roligare läsning för varje gång . Fortsätt så man får ett gott skratt

Postat av kjell swahn den 12 september 2011

Svar till Geir Greni . jag håller med dig i allt du säger geir . Årjängs kommun är ganska enkelspåriga när det gäller att satsa pengarna på dessa 2 orter i Kommun och bara för att Årjäng är centralorten så innebär det att det är där pengarna ska läggas . Jag för min del kommer att åka till Askims badhus och bada det är ju ändå ett roligt badhus och bara 10 km längre ...

Postat av Jens Albinsson den 12 september 2011

Daniel! Nu har jag funnit 100 000 till.

Vill du ha hjälp med var dessa siffror kommer i från så ring mig. Kunde egentligen göra

det väldigt enkel för mig och säga stäng

bowlinghallen och för över de 750 000 som

kommunen måste betala och satsa på ungdomen i Töcksfors, men så enkelt skall det inte vara,

det finns pengar för båda delarna om viljan vore like stark för Töcksfors som för Årjäng hos er sossar.

Postat av Kenneth C den 12 september 2011

Hei,

Er det en ting jeg er helt enig i, er det at vi må se fremover, og forbi Årjäng/Töcksfors problematikk. Vi må tenke på hva som gagner kommunen best. Det som er sikkert fra der jeg står, er at det er én måte å sikre en større inntjening til kommunekassen, og slik få mer penger til både Årjäng og Töcksfors. Vi må satse mer på Töcksfors!!! At vi fremdeles ikke har et systembolag i Töcksfors gjør at vi ikke egentlig er konkurransedyktige i forhold til Charlottenberg og Strömstad. Ved å flytte systembolaget til Töcksfors (det betyr jo ikke at man ikke kan ha et i Årjäng også), og heller satse penger her, vil vi potensielt ikke behøve å fortsette å tenke på de røde tallene hva gjelder hele kommunen.

Men...det krever en holdningsendring. Jeg forstår at det har vært en pågående sak i ett utall år dette mellom Årjäng og Töcksfors, men nå er det på tide å innse at tidene har forandret seg, og at en potensiell gullkantet fremtid hviler på hva som skjer i Töcksfors. Dette handler ikke om at Årjäng dør uten systembolag, men hva som er best butikk for kommunen som helhet.

Og, ja, midt oppe i dette kommer badhuset. Det er ikke veldig mange tilbud i dag her i Töcksfors, og for meg som far og innbygger her, virker idéen med å nedgradere det lille vi har av tilbud som et tilbakeskritt - det burde jo være motsatt!!!

Det er ikke slik at det er det samme at det finnes et badehus i Årjäng. Selv har jeg tre barn, og to av dem kan nå gå alene til badhuset (og det er stort for dem, samt letter trykket på oss foreldre). Det er ikke så fryktelig mye man kan gjøre alene her i byen, så det at det finnes ett tilbud er mye bedre enn at det ikke finnes noe. Jeg mener at man ikke nødvendigvis behøver å forholde seg til om man skal stenge eller pusse opp badhuset akkurat nå - kanskje man kan la det være som det er en stund, og så se etter penger igjen om noen år (når man kanskje har begynt å tjene mer:)

Postat av Geir Greni den 11 september 2011

Runar,

Jag antar att du även har investeringsbudgeten liggandes 'bredvid din dator'. Där är 3,5 miljoner av i underkant 6 miljoner budgeterat för Hagavallen 2012, och ytterligare 3 miljoner 2014. Det satsas visst i Töcksfors, att säga något annat är lögn. Budgeten i helhet kan inte räknas procentuellt, utan hellre proportionellt. Ett exempel är att fritidsgården i Töcksfors är föreningsdriven, Tingshuset är kommunalt, därmed mer pengar till Tingshuset. Eftersom ett borgerligt parti har styrt Årjängs kommun i så många år så kan du knappast beskylla Socialdemokraterna för att det satsats för lite i den västra delen av Töcksfors.

Respekt - det gav du inget för i en uppdatering på det sociala forumet Facebook för ett par dagar sedan där du bl.a uttrycker dig, ur min synpunkt, väldigt ledsamt om en borgerlig ledamot för att denne valt att rösta för en nedläggning och i den följande debatten där agerar respektlöst mot oss i (s), det är heller inte att visa respekt när man kallar S-gruppen för en skam pga ett beslut som inte enbart togs av oss, utan av en majoritet i nämnden (utan jubel). Det är tråkigt när en f.d riksdagsman och nämndordförande inte låter demokratin ha sin gång.

Vill till sist tacka Daniel Markstedt för en mycket saklig och välskriven förklaring som totalt bör släta ut alla frågetecken för de som inte är insatta och kanske vill sätta sig in i resonemanget som beslutet grundade sig i.

Vill allra allra sist påminna om att vi är EN kommun, jag hoppas innerligt att nästa generations kommuninvånare kommer att se den ur det perspektivet. Min förhoppning och tro är att den här nedläggningen är något positivt för ALLA i kommunen, och att det kan vändas från en tråkig (men nödvändig) avveckling till trevliga besök i Årjängs kommuns simhall i framtiden.

Vänligen,

Postat av Chriztian Hansson (s). ledamot KFN den 9 september 2011

Folkpartiet här i kommun har fått fyra nya medlemmar i min familj inför nästa val ..

Postat av Jens Albinsson Töcksfors den 8 september 2011

Information

Kommentarsfunktionen är under omkonstruktion. Fram tills det är färdigt krävs fullständigt namn vid kommentarer i bloggar.

Postat av red Årjängsportalen den 8 september 2011

Men Kenneth,

Jag tycker kanske att du bör skruva ner tonläget en aning, mig veterligen är det alliansen som har majoriteten i Årjängs kommun, och således även i Kultur- och fritidsnämnden. Om nu lösningen är så enkel som du låter förespegla förstår jag inte varför du inte förmedlat detta till dina politiska fränder, då skulle ju aldrig detta kunnat ha hänt. Uppenbarligen har du inte lyckats med detta. Att ställa ett minoritetsparti till svars för ett majoritetsbeslut verkar ju något befängt.

Jag är från Töcksfors, och ja, jag har besökt badhuset, jag har också varit förtroende vald i Årjängs kommun sedan 1988. Som Socialdemokrat i Årjäng har jag under dessa år fått lära mig att beslut fattas som går stick i stäv med både min personliga och politiska åsikt, tro mig. Även om beslut fattas, som kanske strider mot den personliga övertygelsen, tycker jag att man bör ha en respekt för den demokratiska processen och beslut fattade i demokratisk ordning och inte fara ut i anklagelser om både det ena och andra. Att man sedan fortsätter kämpa för en fråga man brinner för har jag stor respekt för.

Postat av Sören Rundin den 7 september 2011

Det är väldigt vad insatta alla personer som inte varit på mötet är i Kultur-och fritidsnämndens göranden. Du har dock fått flera saker om bakfoten, Kenneth.

Den kommentar som du felaktigt påstår föll efter beslutet (det var under debatten) var, "om det nu skulle komma någon som vill ta över driften av badhuset om ett tag, så är det ju inte som att vi spränger bort skiten samma ögonblick beslutet är taget" som svar på Kjell-Arnes Ottossons ospecifika utspel om att inte alla möjligheter till alternativ drift varit uttömda.

Jag ångrar, och bad nämnden om ursäkt för, kraftuttrycket, men andemeningen var alltså att badhuset fysiskt kommer att stå kvar ett tag, ifall någon sådan utomstående entreprenör dyker upp och vill driva det vidare. Jag ser dock inte att några sådana alternativa möjligheter presenterats under alla år badhuset stått under nedläggningshot, och tvivlar på att någon kommer att anmäla intresse att ta över lokal och drift, med tanke vilket skick badhuset är.

För du har även fel i ditt antagande att jag aldrig har varit på badhuset. Jag har varit där flera gånger. Jag har inte badat där, men jag har gått i de smala, krokiga trappor som leder ner till, och upp från kvinnoavdelningen, jag har gått i de trappor som leder ner till bassänghallen från herrarnas, jag har sett de fönster som i princip trillar ur karmarna, jag har sett bassängen tömd på vatten eftersom botten varit undermålig och måste lagas.

Jag lägger märke till att du inte närmare specificerar dina 300 000 (inte ens hälften av nämndens sparbeting) och vilken verksamhet som måste skäras ner eller läggas ner i sådana fall. Jag antar att det inte vore opportunt.

Vi har full respekt och förståelse för de medborgare som protesterar mot beslutet. Det är dock ni borgerliga partier i majoriteten som har satt Kultur- och fritidsnämndens budgetramar, men ni låtsas som att vi trots det har alla pengar i världen, och att sossarna ensamma drivit igenom en nedläggning i onödan. Jag vidhåller att detta är ett cyniskt spel för gallerierna, tomma ord och krokodiltårar - för sådan politik har jag svårt att visa respekt.

Socialdemokraterna har klart och tydligt uttryckt sin politiska inriktning, en ansvarsfull politik som repekterar satta budgetramar - vi anser att de pengar som skulle behövas för att rusta och driva badhuset vidare inte finns i nuvarande budget, samt att pengarna som sparas genom en avveckling av badhuset behövs och gör mer nytta på annat håll, för hela kommunens nytta.

Postat av Daniel Markstedt den 7 september 2011

Om viljan hade funnits hos Er socialdemokrakter att behålla badhuset i Töcksfors så hade detta inte varit något problem, eftersom du själv sitter i nämnden

och har större möjlighet att granska kostnaderna som finns på de olika konton så hade du lätt tagit fram de summor som

det rör sig om, jag satt på 30 minuter och fann direkt 300 000 som skulle kunna tagits

bort, men sossarnas vilja att behålla badhuset finns inte. Din kommentar när klubban var slagen är slående,nu är skiten borta, och som du sen bad lite förenklat om

ursäkt för, visar bara din och dina kamraters

syn. Menar du något så var med och påverka en

förändring till KSAU, det kommer vi andra att

göra. Du tillhör väl också de som aldrig har besökt badhuset. 522 personer protesterade

visade ni någon respekt för dessa, dvs halva invånarna i Töcksfsors?

Postat av Kenneth C den 7 september 2011

Med all vederbörlig respekt,

Runar, jag kan inte undgå att lägga märke till att du inte på något sätt bemöter de fakta jag beskrivit.

Eftersom du är så fantastiskt insatt (påläst) i Kultur- och fritidsnämndens budget, så antar jag att du har ett svar på var de 700 000 som nämnden ålagts att spara ska tas, samt de miljonbelopp som skulle krävas för att driva badhuset vidare. Från vården kanske? Skolan? Äldreomsorgen?

Något svar på denna fråga har inte de som högljutt skriker om badhuset, för de är mycket väl medvetna om att några sådana ekonomiska ramar inte existerar - deras krokodiltårar handlar bara om att vinna lättköpta politiska poänger, inte för ett ögonblick om att ta ansvar för kommunen.

RESPEKT är något man vinner, och något man lätt slösar bort. All heder och respekt till de borgerliga ledamöter som valde att sitt ansvar, och agera för hela kommunens bästa.

Postat av Daniel Markstedt den 6 september 2011

Ett bra beslut! Satsa pengarna på en ny brandstation i Töcksfors istället...

Postat av Jan-Erik Axelsson den 6 september 2011

Din artikel är GRYMT OSAKLIG. Beskyll mej gärna för partiskhet men att jag skulle var Dåligt Insatt (Påläst)i detta eller andra ärenden gör mej ARG. Bredvid min dator just nu ligger Kultur och Fritids bugdet 2012 genomlyst i VARJE KRONA. 14,7% till Väst som växer. Kanske min 36 åriga erfarenhet av Årjängspolitiken ändå är värd Lite Respekt. Respekt har jag för många Socialdemokrater! Töcksfors Badhus och nuvarande S-gruppens agerande är en SKAM.

Postat av Runar Patriksson den 6 september 2011
Dela med andra!