Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Vi säger ja till ett nytt torg men inte med skattepengar!

Vi säger ja till nytt torg men inte med skattepengar!

I tisdags hade vi arbetsutskott och där beslutade den borgerliga majoriteten att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att säga ja till ett avtal med nuvarande fastighetsägare till gamla Claras-huset med mera. Avtalet innebär att fastighetsägaren river husen och att kommunen sedan köper tillbaka delar av marken för nästan 500 000 och också förbinder sig att anlägga ett nytt torg för en okänd summa pengar. Och det har också diskuterats att biblioteket ska in i det nya huset på gamla torget, något som när det presenterades för oss skulle innebära betydande merkostnader jämfört med hyran idag.

Vi yrkade avslag till förslaget och lämnade en protokollsanteckning. Det gjorde vi av två anledningar. För det första därför att vi inför 2011 är back 14 miljoner kronor i budgeten och vi kommer att tvingas till hårda prioriteringar. Det kommer att innebära färre personal såklart, vilket kommer att påverka både äldre- och barnomsorg och skolan. Att i det läget föreslå att det läggs miljoner kronor på att bygga ett nytt torg igen känns inte som rätt priorirtering. För det andra så har våra partimedlemmar varit tydliga med att vi inte ska vara med och fatta några som helst beslut där vi inte har en klar bild över konsekvenserna. Det har vi inte i den här frågan, där besluten nu innebär en kostnad på en halv miljon men där vi inte har en aning om vilka övriga kostnader som kommer.

Vi tycker att det är nuvarande fastighetsägare som äger problemet med det gamla torget som inte blev som tanken var. Det är för enkelt att komma och kräva våra gemensamma skattepengar.

Gunilla Svantorp (s) Gruppledare

 

31 maj 2010

Skriv kommentar

Beträffande förslaget gällande den nödvändiga förändringen av Årjängs katastrofala centrum så vill jag komma med följande konstruktiva förslag. Kräv att Conceptor säljer sin ägarandel i "Kjells lada" för en symbolisk summa. Montera sedan ner byggnaden och transportera den till Västra Fågelvik där den kan byggas om till seniorboende för pensionerade politiker. Återställ sedan vårt Torg!

Postat av Årjängstrollet den 2 juni 2010
Dela med andra!