Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Nya budgetramar

Nu har kommunfullmäktige fastställt nämndernas budgetramar inför 2016. Här är kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützers inledningsanförande i budgetdebatten:

Herr Ordförande,

Mina grannar bjöd på grillfest i helgen och efter god mat och även en del dryck så säger en av gästerna: Du som är rådman jag ska ge dig ett råd. Nja, svarade jag, Jag är ordförer. Åh, ännu bättre svarade den norske gästen. Gör så här: Behåll allt som är bra och fixa allt som är dåligt!

Lite så är det att jobba med budgeten. Vi har i vår kommun massor med fina verksamheter som betyder mycket för de människor som tar del av dem. Det vill vi politiker så klart värna. Samtidigt finns det nya utmaningar som vi gärna vill möta. Dessutom så finns det saker som vi inte är så nöjda med som vi vill åtgärda. Men så kommer då ekonomin in i bilden och begränsar oss. Vi kan inte göra allt. Och politiken reduceras ofta till att göra prioriteringar. Men rätt genomförda så är dessa prioriteringar inte ett så tokigt sätt att driva politik på. De begränsningar som finns, tvingar oss att faktiskt tänka igenom vad som är bra och vad som är mindre bra och det tvingar oss att faktiskt formulera vad vi vill åtstadkomma, vad vi sätter överst på dagordningen och vad vi kan tänka oss att prioritera ner.

Ytterligare några helger tillbaka var jag i Stockholm på Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsårsmöte. Och jag skulle vilja citera Peter Wejderud, numer direktör för Alexandriainstitutet. Han beskrev det så här:

Jag älskar politik. Politik är för mig en konst. Det är musik som spelas på tre strängar. Det finns de som bara spelar på en eller två strängar, och man behöver inte vara särskilt musikalisk för att höra att politiken då klingar fattigt, falskt eller farligt. Men när alla strängar används, är politik ljuv musik som får oss att dansa, sjunga eller ger oss mod att förändra.

Sedan beskrev Peter den första strängen som den politiska visionen, viljan att förändra. För att beskriva den andra strängen citerade han Tip O’Neill, den legendariske talmannen i den amerikanska kongressen och som sa ”all politics are local”. Politiken måste ha en förankring. Politiken måste företräda något. Intresset kan vara baserat på geografi, kön, klass eller någon annan grupp som behöver politiken för att få sin röst hörd. Men politiken måste ha en förankring.

Den tredje strängen är förmågan att se det mogna ögonblicket. Insikten när tiden är mogen för förändring. Förståelsen och känslan för det rätta ögonblicket.

I majoritetens förslag till ramar har vi försökt förklara hur vi ser på framtiden för Årjängs kommun. Vår vision är Värmlands tillväxtkommun och då måste vi också satsa på tillväxtfrågorna. Därför lägger vi ytterligare en halv miljon till KS för att förstärka landsbygds- och projektutveckling.

Vi vill se ett öppet och inkluderande samhälle, ett Årjäng där det finns plats för fler och förstärker därför projektet Lika värde med ytterligare medel.

Vi ser stora behov i våra skolor och ökar investeringsutrymmet för att ge våra unga en riktigt bra start i livet.

För att ytterligare förstärka tillväxtmöjligheterna i hela kommunen tillför vi medel för att stötta vägunderhåll även för vägar som får statsbidrag.

Trots en fallande arbetslöshet så har vi en grupp människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Det är en förlust både för den enskilde individen och för kommunen. För att stärka dessa människor inrättar vi en tjänst som coach på AME. Det är min absoluta övertygelse att detta i längden är lönsamt!

Vi förstärker också budgetramen för Stöd och omsorg då vi vet att fler händer i vården verkligen gör skillnad för våra äldre.

För att möjliggöra dessa satsningar görs också ett antal besparingar. Det är våra politiska prioriteringar! Vi minskar på byråkratin i mellanledet för att slippa göra besparingar i de verksamheter som kommer närmast människors vardag och två chefstjänster plockas bort. Vi tar också bort en utbudspunkt inom barnomsorgen där vi ser att efterfrågan är liten.

Visionen är ett Årjäng som växer. Förankringen ligger i att se till hela Årjäng och inte ställa delar mot varandra. Tidsperspektivet är att inte vänta utan ständigt jobba på. För att citera Havamal: ”Sedan är ett försuttet tillfälle.”

Men hur har vi det egentligen med oppositionens förslag? Jag klarar av att läsa ut att vi ska ha ett resultat långt över 2% och att vi ska betala av på våra lån i högre takt än i majoritetens förslag. Men för övrigt? Vad är visionen? Vart vill Centern egentligen? Var är de politiska prioriteringarna? Det går inte ens att utläsa hur man kommit fram till de ramar som man föreslår? Ett är helt klart – man har över huvudtaget inte tagit hänsyn till den återrapportering som nämnderna har gjort. Den budgetprocess som vi nu har och som Centerpartiet varit med och arbetat fram struntar man fullständigt i. Det går inte på något vis att se hur man ska lyckas att spara 2,2 miljoner mer än majoriteten. Dessutom har man i media kritiserat besparingen på en av chefsbefattningarna så då är man uppe i 2,7 miljoner som ska redovisas.

Att dela ut ramar till nämnderna med stora svarta hål i är inte seriöst!

Det har också frågats om de riktade statsbidragen. Vi räknar inte in de i rambudgeten. Både intäktssidan och utgiftssidan saknar de riktade statsbidragen. Däremot i de underlag som vi, till skillnad från Centerpartiet presenterar, så visar vi på hur dessa ramar kan användas. Det är en viktig signal till verksamheterna så de vet att inga stora omvälvande förändringar väntar.

Vart ska Centerpartiet ta de 2,7 miljonerna? Var ska ni skära för att få er budget att gå ihop? Är det mindre personal i hemtjänsten? Är det färre vuxna i skolan? Är det fler nedläggningar av enheter? På detta ger Centerpartiet inga svar trots att frågan har ställts flera gånger nu. Det är fegt och därmed så missar man inte bara den första strängen – visionen. Man missar också den andra strängen om förankring för det är inte någon som vet vad förslaget innebär. Inte nog med detta – när man inte presenterar konkreta förslag så går det heller inte att tidsätta några åtgärder. Så jag konstaterar att vi kanske ska vara tacksamma att Centerpartiet inte spelar någon musik på en eller två strängar som klingar fattigt, falskt eller farligt. Man har helt gett upp och spelar ingen musik alls. Eller för att lämna metaforerna – man har ingen politik.

Fullmäktigekamrater – vi i majoriteten klarar inte att följa rådet från grillfesten att behålla allt bra och fixa allt dåligt. Men vi har en vision om ett Årjäng som växer och vi är tydliga i våra politiska prioriteringar. Därför yrkar jag med stolthet bifall till kommunstyrelsens förslag!

1 juli 2015

Skriv kommentar
Dela med andra!
Facebook
Bloggar

Anslagstavla sponsrade länkar