Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

En helhetssyn på skolan

 

Svar till Katarina Johannesson: 

Socialdemokraterna i Årjäng arbetar för en helhetspolitik som utgår från medborgarnas behov, en politik som inte skräddarsys för att hålla en privat friskola under armarna eller dikteras av en suspekt fastighetsfirma. 

EN NY HÖGSTADIESKOLA

Eftersom vi ser till hela kommunens samlade verksamhet när vi arbetar fram våra förslag i öppenhet, har vi i opposition lagt fram balanserade budgetmotioner två år i rad där bygget av en högstadieskola är realistiskt finansierat. Under tiden har borgarna låtit kommunen gå med miljoner i förlust varje år. Någon plan för hur renovering av två nedgångna byggnader ska finansieras har inte borgarna presenterat. 

Vi arbetar för en helhetslösning för hela kommunens alla barn, som vi anser förtjänar att gå i en modern, ändamålsenlig, energismart högstadieskola med alla hjälpmedel och resurser samlade, istället för att de ska tillbringa skolgången i två uttjänta, lappade och lagade skolor som tvingas dela på resurserna. En god skolmiljö bidrar till bättre studieresultat och en större vilja att fortsätta läsa. Vi anser också att det är viktigt att ungdomar från hela kommunen möts, som ett led i att stänga klyftan mellan våra olika kommundelar. Det är några anledningar till att vi vill bygga en ny gemensam högstadieskola; det finns många fler. 

BEVARA UNGDOMSGYMNASIET

"Alliansen står för en annan politik", skriver Katarina. Ja, det kan man gott säga. En politik där kommunens företrädare i hemlighet för samtal om ÅGYs framtid med Region Värmland, med Kyrkerud, med gymnasieskolans "konkurrent" Baggium, ja, med alla utom kommunens medborgare, skolans elever, lärare och föräldrar. Under hela denna process har man nogsamt hållit både gymnasieskolan, skolchefen och Barn- och Utbildningsnämndens ledamöter ovetande. Det är skamligt, Katarina. Skamligt, men symptomatiskt för er politik och er syn på demokratisk process. 

Nej, Katarina, vi socialdemokrater har inget emot att elever söker sig till praktiska utbildningar - vi vänder oss emot att kommunen lämnar de ungdomar som inte vill söka till Praktiska i sticket, och istället ägnar sig åt att (i likhet med äldreomsorgen) undanröja all konkurrens till det privata "alternativet".

Vi ser i stället till alla Årjängs ungdomar och deras valmöjligheter; ja, Katarina, även de vars föräldrar inte har råd att skicka sina barn till skolor utanför kommunen ifall de vill söka en teoretisk studieförberedande utbildning, för vi vill se fler Årjängsungdomar som läser vidare på högskola och universitet, inte färre. Om ETT enda barn till de "2-3 familjer" (i verkligheten många fler) du så lättvindigt avfärdar läser vidare, Katarina, är det en seger och enorm samhällelig vinst. Men du och borgarna driver som bekant "en helt annan politik". 

Årjäng ligger bland de sämsta kommunerna i landet när det gäller att läsa vidare på högskolenivå - att i det läget lägga ner de  studieförberedande linjerna på ungdomsgymnasiet är fullständigt vanvett.

Det är bara en av anledningarna till att vi motsätter oss en nedläggning av ungdomsgymnasiet på ÅGY. En annan är att det inte är 14 elever som kommer gå på ÅGY, som Katarina låter påskina, det är omkring 150 personer som gemensamt använder lokalerna och lärarresurserna. Vi vill utveckla ÅGY, kostnadseffektivisera arbetet enligt lärarnas förslag och utnyttja dessa gemensamma resurser på bästa sätt, inte slänga dem i sjön. 

UTREDNING AV BIBLIOTEKET

Slutligen, eftersom Katarina dessutom tog upp biblioteksfrågan; Vi ser till bibliotekets och dess verksamhets helhet, när vi starkt ifrågasätter att Konceptors krav på hyresgäst i sina tomma lokaler ska vara det som bestämmer var biblioteket ska inhysas. 

Vi tycker det beslutet främst ska dikteras av verksamhetens behov, och opponerar oss starkt mot sättet beslutet att flytta har stressats fram under sommaren, återigen utan att kommunens medborgare, kultur- och fritidsnämndens ledamöter eller bibliotekets personal ens informeras om planerna förrän de i princip ställs inför fullbordat faktum. 

Ja, hur var det där med "en helt annan politik" nu igen? En politik i det fördolda, utan respekt för den kommunala verksamhetens personal, en politik som låter sig styras av ett privat bolags intressen är en annan politik än den vi socialdemokrater företräder, det är sant. 

Förhastade beslut utan god demokratisk process har satt kommunen i klistret förut - din företrädare, Katarina, han som sitter i Konceptors styrelse du vet, kan säkert berätta hur det gick då. Därför föreslår vi att bibliotekets placering bör utredas grundligare och beredas i god demokratisk ordning. 

Vi ser också en möjlig helhetslösning när vi föreslår en utredning av om biblioteket kan samsas i samma lokaler som ÅGY. Ett kombinerat skol/kommunbibliotek kan vara en lösning som för med sig fördelar både för biblioteket och ÅGYs elever. Att ÅGY är en kommunägd byggnad medför inte minst kostnadsmässiga fördelar. Vi vet inte om det är den ultimata lösningen, men tycker det är en utmärkt, spännande idé som bör genomlysas, om biblioteket överhuvudtaget alls ska flyttas. Det är några anledningar till att vi föreslår en utredning av detta förslag. 

Ja, ni står verkligen för en helt annan politik än oss socialdemokrater, Katarina - och ingen är gladare för det än vi. 

Daniel Markstedt

30 augusti 2010

Skriv kommentar
Dela med andra!