Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Nej, vi vill inte flytta ÅGY-skolan

Socialdemokraterna i Årjäng har beslutat att säga nej till att genomföra förflyttning av ÅGY.

Bakgrund. Under en längre tid har diskussioner förts inom barn & utbildningsnämnden(BUN) för Årjängs kommun att genomföra en förflyttning av det kommunala gymnasiet (hädanefter kallat ÅGY) med omfattande verksamhet såsom ungdomsgymnasium, SFI, KOMVUX, grundvux, särvux m.m, med totalt 300 elever till delar av Kyrkeruds folkhögskolas lokaler, 3,5 km utanför Årjängs centrum. Från majoritetens sida har man varit inställda att till varje pris som helst genomföra flytten, medan man från oppositionen efterlyst konsekvensbeskrivningar med tanke på avstånd, mindre lokalyta och andra praktiska saker.

Samtidigt arbetar socialnämnden för Årjängs kommun målinriktat på att använda delar av/samma lokaler till mottagande av ensamkommande flyktingbarn, vilket vi från oppositionen ställt oss positiva till.

Idag, 2 maj, fick BUNs arbetsutskott (AU), besked om arkitekten som ska ta fram förslag på hur ÅGY skulle kunna ta plats i Kyrkeruds lokaler, på totalt 800m2, anser att den ytan är på tok för liten. Med idag räknar man att man bör ha 14m2/elev till yta, men att det i en eventuell flytt skulle bli 7m2/elev. Kostnaden för detta vill inte arkitekten ge, men mellan tummen och pekfingret sägs det att kostnaden inte blir under 5-6 miljoner – för att anpassa nuvarande lokaler till gymnasieverksamhet. Majoriteten har dessutom tagit på sig att bygga om folkhögskolans lokaler, som beräknas kosta, mellan tummen och pekfingret, 4 miljoner kronor.

Samtidigt ser vi hur det idag saknas resurser i grundskola. Störtdykande skolresultat, förfallna lokaler och ständig personalbrist. Två högstadieskolor som antingen är i behov av att rivas, och bygga nytt, eller kraftfulla renoveringar av de båda. Dessutom, tvingas BUN spara 3,4 miljoner – per år!

Efter många samtal, både inom Socialdemokraterna, men också med elever, lärare och annan personal inom Årjängs gymnasieskola beslutade vi inom Socialdemokraterna att säga nej till en flytt av ÅGY. Vi har länge sökt en blocköverskridande överenskommelse om skolans framtid i kommunen men har inte fått positiva resultat. Vi anser att det idag är viktigare att investera i grundskolans framtid, för den unga generationen och investera i ungdomsgymnasiet för att göra det till en attraktiv utbildning, och därmed inte belägga det 3,5 km utanför centrum, med total avsaknad av infrastruktur och närhet till slöjdsalar och idrottshallar.

Varför väljer vi att säga nej?

- Avståndet. Det är inte rimligt att förlägga ett gymnasium 3,5 km utanför centrum utan att ha svar på hur man löser de praktiska problemen. När vi idag har problem där elever ska äta lunch, promenera 2-3km till badhuset och vara i plurret på 40 minuter, hur ska det då inte bli med ett ungdomsgymnasium på Kyrkerud?

- Kostnaderna. Med en kostnad på troligtvis över 10 miljoner för att investera i en folkhögskola som det inte finns garantier för om den är kvar om tre år, samt att tränga in ett gymnasium med 300 elever på 800m2, är att sätta sprätt på skattepengarna – helt utan att ta hänsyn till hållbar och långsiktig utbildning i kommunen.

- Vi har ett större behov av att genomföra åtgärder för sjunkande betyg i grundskolan, fallfärdiga lokaler och personalbrist. Små barngrupper där man är ensam i sin årskull eller en klass med 30 elever, är inte hållbart. Vi är i större behov av att skapa och investera i en gemensam högstadieskola som skulle kunna svara på dagens utbildningsbehov, som skulle kunna vara en trygg plats för elever.

Från Socialdemokraternas sida, ser man, utöver att bygga en högstadieskola för kommunen, att tilltänkta lokaler till ÅGY, hellre används till lokaler för ensamkommande flyktingbarn. Boende, uppehållsrum och lokaler som krävs för personal och för att kunna ge möjlighet till en trygg start i Sverige och Årjäng. Det ultimata vore att vi kunde integrera både gymnasielever med nyanlända – men vi upplever att ytan som krävs för båda verksamheterna är allt för begränsade för att det ska bli positiva resultat av det.

Dessutom, blir vi inte från oppositionens sida, mer övertygade av att en riskfylld flyttcirkus, är rött väg, när vi ser att majoriteten ständigt aldrig slutar att förvåna. Ena dagen sägs en sak, nästa dag sägs en annan. Idag påstår man att det inte ska bli några problem alls med saker och ting, imorgon har man ändrat åsikt totalt. Vad de tycker i en fråga får vi inte reda på i sammanträdesrummen – utan i morgontidningen. Det är ansvarslöst, omdömeslöst och brist på både verklighetsförankring och respekt för elever och lärare. Det är inte boskapsdjur vi talar om, utan människor. Behandla dessa med respekt.

Vi tror på en hållbar utveckling, framtidsinriktad, med foten i verkligheten och med ansvar för varje elev och varje lärare. Ingenting annat.

Kenny Svensson
Gruppledare för Socialdemokraterna i barn&utbildningsnämnden för Årjängs kommun
 

3 maj 2011

Skriv kommentar
Dela med andra!