Start

Utvecklingens vindar blåser över Årjäng!

Utvecklingens vindar blåser över Årjäng!
 

Förväntansfull personal på nya posten i Sillerud.

Den 4 april öppnade åter posten i Sillerud. Det är 38 år sedan den förra stängdes. Det har länge pågått samtal mellan Posten, ICA och Rickard. Tack vare idogt arbete och framtidstro av Rickard Ohlin har man fått posten tillbaka. Ju mer service det finns att tillgå desto säkrare är det att människor bor kvar och flyttar till en byggd. Det är sådana här tecken på satsningar som ger framtidstro och utvecklingsmöjligheter för vår kommun. Grattis Sillerud,
Kommunchef Ingemar Rosén och Riksdagsman Erik A Eriksson (c) på postinvigning.

Nästa invigning denna vecka skedde lördagen den 9 april. Årjängs nya Folkbibliotek invigdes med fullt hus och förväntansfulla kommuninnevånare. Biblioteket har varit stängt drygt en månad och när dörrarna öppnades fylldes snart den nya lokalen. Det var en positiv stämning i lokalen och gammal som ung möttes i denna vår nya ”mötesplats”. För även med dagens teknik och modern media behöver vi alla det personliga mötet och jag hoppas att, med det centrala läget kommer att bli en naturlig mötesplats för alla. Personalen bjöd på fantastisk ”mingelmat” och vi underhölls bl.a av Urbandet. Även här hade Rickard O ett finger med i spelet och rattade volymen.
En strålande dag i Årjäng med bibliotekschef Lars Erik Johansson tillsammans med arkitekterna för biblioteket.

I den nya lokalen sitter en förslagslåda att lämna idéer på vad vi ska använda vårt nya torg till. Så alla som vill och har förslag kan lämna in dem på biblioteket i Årjäng och Töcksfors samt även i kommunhusets medborgarkontor.Det blåser också nya vindar för vindkraften i vår kommun. För att klara de nationellt uppsatta målen, ska vi år 2020, ha minst 50% av vår totala energiförbrukning med förnyelsebar energi. I vår översiktsplan för vindkraft har vi angivit några av de områden i kommunen som har bra lägen för vindkraft. En ansökan har lämnats till Länsstyrelsen för vindkraftsetablering inom område Nordost. Området som utpekats ligger mellan Mörtnäs och Djuv. Jag tycker det är viktigt att vi satsar på etableringar av förnyelsebar energi för att klara en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Kommunen har fått den för yttrande och KS/AU tillstyrkte förfrågan och den skall vidare till Kommunfullmäktige. Sedan tillbaka till Länsstyrelsen för beslut.Det händer mycket positivt nu med ytterligare etableringar inom handel och industri. Vi står också för inför diskussion och beslut om skolans utveckling som är den absolut viktigaste satsningen för att vara en framtidskommun.

 

11 april 2011

Skriv kommentar
Dela med andra!