Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

När fibern kommer till byn

”När fibern kommer till byn”
Av Katarina Johannesson Årjäng Torsdag 23 December, 2010

Det var ett bra tag sen sist. Hösten 2010 har inte varit som andra höstar, valet och valresultatet har krävt sina funderingar. Men det känns så hoppfullt inför framtiden. Vi har en engagerad och offensiv ledningsgrupp i kommunen och det påbörjade arbetet med kommunens vision och mål känns helt rätt. Vi är en fantastisk kommun som har alla möjligheter att utvecklas positivt. Det känns positivare bland företagen och nyetableringar diskuteras, beslutet från Tillväxtverket om medfinansiering till stamnät av Fiber är jättepositivt. Byggs det Fiber i kommunen ökar möjligheten för våra innevånare att stanna och företagens framtid förbättras.

Än har inte Fibern kommit, det är nu det hårda arbetet börjar. Men i och med beslutet från Tillväxtverket finns nu möjligheten. Vi sökte 17,8 milj i medfinansiering av Tillväxtverket till stamnätet för fiber i kommunen och fick det. För att genomföra projektet är det tillsammans vi arbetar för att de lokala näten kan byggas och anslutas till stamnätet. Nu pågår rekrytering av projektledare för Fibern. Denna person kommer att arbeta nära de lokala föreningarna för att informera och engagera i arbetet med utbyggnaden. Vi har ett nära samarbete med Säffle kommun där de genomfört utbyggnad av fiber. Här har närmare 90% av hushållen på landsbygden anslutit sig vilket är jättebra. Arbetet med det lokala engagemanget påminner om hur det gick till när man elektrifierade landsbygden för decennier sedan, om man skulle få el på landsbygden fick man ta tag i det själv, så får vi också göra om vi ska få fiber.

I vår kommun har man bildat fiberföreningar i Östervallskog, Sillegårdsed och är på gång i Hämnäs. Så nu gäller det att vi engagerar oss över hela kommunen. Vi har mycket jobb framför oss och det är tillsammans vi gör det.

Nu har också förändringen av Årjängs Centrum startat i och med rivningen av gamla fastigheten. En ändring av detaljplanen ska nu ske så att den yta kommunen köper görs till ”allmän platsmark”. Arbetet med hur det ska se ut påbörjas snart. I samarbete med statsarkitekt och sakkunniga arbetas några alternativa grundförslag fram, därefter fortsätter diskussionen.

Det lackar mot jul och jag hoppas att alla kan få lite ledigt. Det är inte många helgdagar i år utan man får försöka ta semester, vi behöver alla en paus mitt i vintern. Vintern är här och kommer tydligen att stanna, hoppas ni får en riktigt God Jul!

Vi hörs igen, hälsningar Katarina.

23 december 2010

Skriv kommentar

Nu förändras Årjängs Centrum och man har börjat med rivningen av Clarahuset. Detta möjliggör att det öppnas upp i centrum och att det kan skapas en mötesplats där människor rör sig. Diskussionerna om att riva det nya huset fortsätter men tittar man på vilka kostnader det skulle innebära inser man att det inte är rimligt. Vi står inför faktum att det ser ut som det gör i centrum och är rörande eniga om att det inte blev bra. Det är dags att se framåt och skapa en ny mötesplats för att ge möjlighet till en positiv utveckling. När det gäller flytten av Biblioteket så stod vi inför stora renoveringar av befintlig lokal och därmed ökade kostnader. Genom flytten får vi nya lokaler anpassade för verksamheten till en rimlig hyra. Ett synligt beläget bibliotek kommer också att bidra till en ökad ström av besökare som i sin tur bidrar till ett levande centrum. Jag tycker det är hög tid att gå vidare och se framåt för att göra det bästa av situationen.

Postat av Katarina Johannesson den 27 december 2010

Ansökan om Fibersatsningen i Årjängs kommun innebär att kommunen sökt och fått bevlijat medfinansiering av ett stamnät. Vi är i full gång med att söka en projektör som ser över hur stamnätet bäst placeras runt om i kommunen. Utifrån stamnätet kommer sedan lokala föreningar att ansluta sina lokala nät. Det är engagemanget ute i bygderna som gör det möjligt att genomföra fiberutbyggnaden. Om det varit kommersiellt gångbart hade säkert någon operatör gjort utbyggnaden men det är samma situation som hela Sveriges landsbygd står inför, ska det bli något så får vi ta tag i det själva och söka de stöd som finns att söka. När det gäller anslutning via ADSL/telefonnätet anser man inte detta vara framtidens teknik varför Telia inte bygger ut det. Så om det ska bli verklighet av Fiber till alla så är det lokala engagemanget som är avgörande. Det är tillsammans vi utvecklar landsbygden.

Postat av Katarina Johannesson den 27 december 2010

Se då till så att alla får slippa det så kallade bredbandet först ( det trådlösa) och få ett fast bredband via telefonnätet först nord öst i årjängs komun finns inget bra alternativ.

hette det inte bredband åt alla ?

där inkluderar jag inte trådlöst !

Postat av Snigelband = trådlöst den 25 december 2010
Dela med andra!