Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Fiber, fiber, fiber give me fiber…..

Fiber, fiber, fiber give me fiber…..
 

På måndag morgon bar det av till huvudstaden och möte med Telia och SKL (Sveriges Kommuner & Landsting) angående borttagningen av koppartråd i Töresbyn-Strömmer. Från kommunens sida försöker vi få garantier för att tillgängligheten när det gäller telefoni inte försämras. Detta garanterar Telia och man har gjort mätningar i området och man har förstärkt masterna. Telia är idag ett kommersiellt bolag och existerar på en konkurrensutsatt marknad. Borttagningen av fast telefoni som Telia aviserat till sina abonnenter är juridiskt en uppgörelse mellan Telia och kunden. Det är därför av yttersta vikt att de som påverkas av förändringen kontaktar Telia för att få det abonnemang som passar den enskilde brukaren bäst. När det gäller utbyggnaden av bredband så är koppartråd inte framtidens teknik, utan för att få teknik som håller måttet är det FIBER som gäller. Idag finns ADSL i en del områden av kommunen men inte över allt. Säffle kommun har ett projekt med fiberutbyggnad på landsbygden. Så nu får vi ta tag i det här ochvi kommer att träffa representanter från Säffle för att se på våra möjligheter att bygga ut fibernätet. Återkommer med lägesrapport, detta är en av förutsättningarna för en levande kommun!
Pär Näslund, landsbygdsrådgivare, och Ronny Svensson, SmåKom, i Holmedal på landsbygdsutveckling.
Boendemöjligheter på landsbygden efterfrågas. För att ta del av vad man gjort på andra ställen var Ronny Svensson från SmåKom i Holmedal. (SmåKom är en sammanslutning av kommuner med c:a 11.000 invånare och färre.) På mötet fanns representanter från alla delar av vår kommun. Bl.a berättades det om olika driftsformer för hyresrätter/bostadsrätter, finansiering och lite om ekonomi i byggandet. Från kommunens sida deltog Pär Näslund, landsbygdsrådgivare och Årjängs Bostads AB. För att komma vidare och samordna frågeställningarna är Pär Näslund kontaktperson på kommunen.
Kvällsfika i Gbg under våra kommundagar. Daniel från Säffle, Henrik från Halmstad, Henrik och Hanna från Karlstad.
”Det är bättre med en öppen dörr till arbetsmarknaden för våra ungdomar än en hög tröskel.”
Vår partiledare Maud gjorde fantastiska framträdanden.
Avspark av 2010 års valrörelse hade vi i Göteborg under veckoslutet. Ungdomsarbetslösheten är klart en av de största utmaningarna för oss. Vi måste få fler som vill skapa jobb, vem ska skapa jobben? Kan konstatera följande efter inspirerande dagar:

•Inser värdet av att både stad och land behövs. Ingen motsättning utan komplement.

•Lättare för ungdomar och nyanlända att komma in på arbetsmarknaden bl.a genom sänkta arbetsgivaravgifter. Viktigt för att minska utanförskapet.

•Lägre ingångslöner och avstampsjobb.

•Jobbskatteavdrag.

•10 reformer i trygghetssystemen för företagare har introducerats.

•Sänkta egenavgifter för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag.

•Sänkt bolagsskatt.

•Satsar på teknikutveckling inom energikällor. ”Det är inte bilen vi är emot, det är utsläppen”.

•Genom energiuppgörelsen har man sett till att förnyelsebar energi kommit på banan.

•Sverige ligger före i utvecklingen av bioenergi,

•Sverige är skickligast på att använda bioenergi.

•Satsning på teknikutveckling inom förnyelsebara energikällor genererar jobb inom den gröna sektorn, nämligen landsbygden.

•Är ”Miljö-görare” och inte bara ”Miljö-pratare”=MP.

•”Matlandet”. Att intresset för mat ökar är givetvis något jag välkomnar och något som vi bör ta fasta på för att höja människors livskvalitet och stärka Sverige som matland. Att jobba för att den mat som serveras inom den offentliga sektorn ska genomsyras av kvalitet och matglädje. Centern har tagit fram en handbok i offentlig upphandling ”Ta makten över maten”.
Maud delar ut "Guldklövern".


Detta är bara något av vad som genomförts under mandatperioden. Centern har varit bra en leverantörer av reformer under mandatperioden men är sämre på försäljning, nämligen att berätta om vad som faktiskt gjorts. Sammanfattningsvis tycker jag Centern är det mest kompletta paritet, tagit ansvar för beslut som innebär en långsiktigt hållbar utveckling.
Värmlänningar på kommundagarna i Gbg.
Al Gore har vid något tillfälle fått frågan om vilket land som kommit längst i arbetet med koldioxidutsläpp och han svarade: ”Sweden is the country who did the best job”. Det är ett bra resultat på miljöarbetet.


Ännu en vacker vinterdag med utsikt över Struven.
 

8 februari 2010

Skriv kommentar
Dela med andra!