Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

TRAV PÅ STRUVEN

HOLMEDAL ALSTRAR NOSTALGI

När Holmedals Travklubb tutar i tävlingsluren, är det lätt att bli nostalgisk. Klubben i sitt nuvarande skick bildades i Bergeruds skola 1954, men man får för den skull inte tro, att det var första gången holmedalingarna samlades till ädel kamp på det som förr i världen kallades is och täckte våra sjöar och tjärn.

1954 hade travklubben varit i viloläge ett antal år och likadant var det den 27 januari 1911, då Holmedal ”afhöll sin första traftävling å sjön Strufven under synnerligen gynnsamma förhållanden, isen jämn och blank, vädret det härligaste man kunde önska sig. En stor mängd åskådare hade infunnit sig.”

LANTHÄSTLOPP
”Täflingarna försiggingo i sex särskilda löpningar eller klasser, hvaraf den sjätte var afsedd för arbetshästar, hvilka förut aldrig erhållit pris eller som under året icke deltagit i täflan.”

”Anmälningsafgifterna, 5 kr pr häst i klasserna 1-5 och 3 kr i klass 6, uppgingo till 168 kr tillsammans, och fördelades denna summa till priser åt dagens prisvinnare. I hvarje klass utdelade fyra priser, hvarje pris åtföljdt af en sleif (rosett) i de Svenska färgerna, och till 5:e häst en sleif. 36 ekipage deltogo."

STARTADE EN I TAGET
I första loppet (3-åringar 500 m) löpte hästarna en och en, i lopp 2 (4-år, 1000 m, två och två), i övriga lopp startade alla samtidigt men med rejäla tillägg för de bästa.

”Samtliga hästar voro af Norsk eller nordsvensk ras, alla vackra och pigga och i ypperlig kondition, ehuru en och annan presenterade sig väl fet. Nordmarkens raskaste hästar Jovial, Pålle, Stella och Ravn täflade i sina resp klaser.

BERNHARD STOD UPP
Dagens favorit var obetingat Pålle. Utom att han är en stor och vacker hingst, så presterar han ett i allo fint och rent traf. Trots sina 90 meters handicap tillryggalade han kilometersbanan på 2 min 6 sek, och inkom c:a 100 meter före andra pristagaren, under åskådarnes stormande jubel och hurrarop. Hade klubben haft ett extra pris att förfoga öfver, så hade detta utan tvekan blifvit tillerkänt denna hingst.
Särdeles lustigt var att se ägaren (Bernhard Andersson, Furskog) då han i stående ställning körde Pålle i tvenne lopp.
Efter täflingarna samlades täflare och klubbmedlemmar i Selen, där det bjöds kaffe och smörgåsar.”

Stamgäst vid Holmedals istrav var Frank Högberg som då oftast körde själv med skjortan lika öppen i halsen som här, även om gradstocken pekade på minus 12. Hästen är förstås Listjärn och kusken denna gång som så ofta Carl-Erik Kometen. Ordf m m Kjell Ericsson uppvaktar med anledning av att Listjärn år 1988 passerat miljonvallen i intjänade pengar. Men varför i hela världen ser gubbarna så trumpna ut? Kan det vara för att ingen är äkta holmedaling? Frank är göteborgare, Kometen från Silbodal och Kjell från V:a Fågelvik. Varifrån Listjärn själv är, har jag banne mej glömt. Han är nog från Holmedal? Vi bestämmer det.

PRIVILEGIERAD KLUBB
I nutid är det för de flesta travklubbar ett stort bekymmer att få ihop en frivillig stab funktionärer. Holmedal har i det avseendet sen urminnes tider haft något lättare än de flesta, särskilt som man kunnat förstärka med ett väl intrimmat par från Karlstad, Ingmar och Annika Gustafsson, den senare ursprungligen en tvättäkta holmedaling från Tveten.

1911 var det långt lättare att få folk att ställa upp. Då fanns ju inte Stjärnorna på slottet och slika frestelser. I de flesta hem fanns inte ens V75, i varje fall inte av den platta typen..
”Klubben beslöt att till prisdomare kalla Axel O. Eriksson, Hämnäs, Johan A. Trell, Rössbyn och Anders E. Andersson, Hän. Tidtagare: Albin Janson, Bäckevarv och Ernst Trell, Selen. Starter: Adolf Andersson i Kroken och ordningsman Levin Andersson, Gärdsbyn. Dessutom fanns givetvis hela styrelsen på plats: Ordf. klockare Norelius, v. ordf fanjunkare E. Lidén, Upsal, sekr Nils Olsson, Nygård, v. sekr. sergeant A. Danielsson, Tveten och kassaförvaltare Karl Oskarsson i Rössbyn.

Vem blir månne utsedd till ordningsman på lördag?

Hur konstigt det än låter har Björn Goop aldrig upplevt ett istrav som Holmedal arrangerat. Men han har gjort det bra eljest. Ett par Prix d ´Amerique och - framför allt - 14 championat i Årjäng. GRATTIS! Vi har grävt fram ett ungdomsporträtt, där han slipper tyngas av alla dessa meriter men i stället får kånka på en bag fylld av stövlar, dresser, extra kallingar och allt annat man måste ha med sig i jobbet, om man är travkusk. 

30 januari 2020

Skriv kommentar
Dela med andra!