Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

SPÄNNANDE ISPREMIÄR

När det då ganska nyombildade Nordmarks Härads Trafvaresällskap den 30 januari 1909 - för 111 år sedan - i strålande vinterväder kallade till start på Selbedalsvika ”hade anordnarna tack vare det vackra vädret att glädja sig åt ett särdeles stort antal deltagare och en talrik åskådareskara.”

Den gången inleddes festen med att musikkåren Lyran spelade en festlig marsch före lopp 1 för att sedan återkomma med musik mellan löpen.
”Täflingen blef utan gensägelse den i sitt slag största och intressantaste, som någonsin hållits i häradet.”

Nu på lördag, 11 januari 2020, får vi klara oss utan Lyran och nöja oss med lite popmusik som Ola Hallerstedt bandat och som vi får förmedlad till oss via högtalarna. Det är vackert så. Men en tanke bakåt i tiden kan vi väl kosta på oss nu när vår äldsta travklubb, Karlanda, öppnar istravssäsongen.

HUR SÅG DET UT 2000?
Göran Axelson, den historiskt bevandrade f d sportchefen, har plockat fram en lista över vilka som stod som segrare motsvarande dag för 20 år sedan. Här har vi den:

BAS Lotti - Sören Jakobsson
Victoria Swiss – J E Halvardsson
Bytrona – Gunnar Kylén
Sofisticated Lady - Christer O Andersson
Rocky Bunter – Lars Dunder
Gittan RB – Marita Arvidsson

Gunnar och Marita finns uppsatta i lördagsprogrammet. Chans till 20-årsfirande för bägge två!

Marita ser vi numera i chefsstolen på Travmuseet men inte så ofta i sulkyn, vilket också gäller även de övriga. Med ett undantag: Gunnar Kylén. När han styrde Bytrona till vinst (vilket på den tiden brukade rendera en brödrost) var han 52 år fyllda, vilket vi med miniräknarens hjälp översätter till 72 idag.

För ett par dagar sedan lade nämnde Gunnar på Facebook ut en anslående bild på fader Tykos första travare, Munter Tor, född 1934. Med Tyko i sulkyn tjänade denne sin första prispeng just i dagarna för 83 år sedan, den 10 januari 1937, då han i 3-åringsloppet på sin hemmabana Årjäng (som Tyko f ö själv varit med om att anlägga ett halvår tidigare) löpte in till en hedrande sjundeplats på den goda km-tiden 2.30,9/ 1140m. Därmed inhöstade Tyko 13 kronor, vilket kan låta mycket, penningvärdet var ju ett helt annat på 30-talet, men när man beaktar att anmälningsavgiften var 12 spänn så blir man kanske inte fullt så imponerad.


Munter Tor (Jeff- Tora) var med sin tjusiga bläs och rejäla sockar på bakfötterna en anslående uppenbarelse även på sin ålders höst. Här är han en mogen man, gott och väl 16 år fyllda. Längst fram på ryggen sitter Gunnar, istravschampion massor av gånger, i mitten syrran Gun Britt och längst bak kusin Ingvor.


PS. NÅGOT OM TRAVPUBLIK
Under ett antal år i måldomartornet hade jag en alldeles utmärkt överblick över publikplatserna. Det måste jag säga, att jag ytterst sällan, om ens någonsin,  i min kikare kunde zooma in personer som visade tecken på att vara överlastade av starka drycker. Möjligen sågs någon enstaka göteborgare i midsommartid ta ett eller ett par felsteg, men eljest, nej.

I forntiden var det inte lika väl beställt med nykterheten under travevenemangen. Karlstads-Tidningens referent påtalade faktiskt detta i sitt referat från istävlingarna på Stora Le i Holmerud 30 dec 1887, påtagligt irriterad som han var över att alltför många tillstädeskomna ägnade sig åt att dyrka Bacchus, vinguden.

”Någon synnerligen oreda kan man ej säga förekom vid denna täflingskörning, men önskligt vore att Bacchibröderna från de olika socknarne ville i och för sig sjelfva bestämma sitt möte någon annan dag än just då traftäflingen försiggår med Nordmarks härads trafvaresällskap.”

Krokens säkraste tips inför kommande lördag: Inte en Bacchibroder att se på Årjängstravet. Inte ens på Stallfiket klockan 12 då den nya stalläktaren invigs med Reinholds megatårta och vackert tal, kanske rent av av ordförande Alf (?)
Själva tävlingarna börjar klockan 11 med ponnylopp. Välkomna!

8 januari 2020

Skriv kommentar
Dela med andra!