Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender
Julmarknad i Hån
2018-12-02 12:00 16:00
Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

100-åringar, statssekreterare och grattis P-G.

Återigen har P-G satt Årjäng på kartan. Bra jobbat med gasen i botten samtidigt som du hållit dig på vägen. Grattis!!
Ordf i Jägarförbundets Årjängskrets Roland Kylén förärar Lennart Berglund med utmärkelse.


När Jägarförbundets Jaktvårdskrest i Årjäng hade årsmöte var IOGT lokalen fylld till sista plats. En stor uppslutning från alla kommunens jakt- och viltvårdsområden. Från Jägarförbundet Värmland deltog Bo Nilsson, Grums, som redogjorde för verksamheten på länsnivå och man poängterade bl.a vikten av viltvården. En redovisning från årets vargjakt lämnades. En väl organiserad och genomförd jakt. Beslutet från riksdagen om jakten är viktig för att säkerställa förutsättningarna för de områden i Sverige som är vargtäta och få en acceptans för de som är påverkade. Också för att ge förutsättningar för en livskraftig vargstam. Det handlar om att leva tillsammans i naturen och jägare har en viktig uppgift att fylla i viltvården. Själv har jag tydligen vid något svagt tillfälle lovat att ta jägarexamen, får se om jag prioriterar det, mitt intresse ligger i skog och natur så jag har nog ingen bra ursäkt, men jag kommer inte att lära mig skjuta.
Statssekreterare Leif Zettergerg vid den snart berömda korsningen vid Töcksmarks Kyrka tillsammans med aktiva kommunpolitiker.


Besök av Leif Zetterberg, statssekreterare för infrastrukturminister Åsa Torstenson. Infrastruktur är som tidigare nämnts (med risk för att bli tjatig) är nödvändig för vår existens och utveckling. Det man tittat på när det gäller bl.a E:18 är att bygga bort flaskhalsar och vi konstaterade att vi har lite flaskhalsar kvar på E:18 inom kommunen. Han fick detta medskick till departementet samt behovet av att stärka 172:an. Vägverket har c:a 40 övriga mil väg i kommunen varav hälften är grusvägar. Här påtalades också (med risk för att bli tjatig) vägen mellan Selen-Fölsbyn. Vi håller på att kartlägga dessa vägar tillsammans med vägverket så får vi se om vi inte kan få in en vägsträcka om året bara för att ha lite hopp kvar. Och sist men inte minst så behöver vi FIBER, detta är som bekant också infrastruktur.
Gunnar Wingskog fyllde 100 år på Annandag jul, uppvaktas här av Roland Kylén och Lisbeth Karlsson, med på bild är också sonen Börje Wingskog.


Centerpartiet fyller i år 100 år, det är 100 år av stort engagemang och ansvarstagande för vårt lands utveckling och inte minst vår landsbygd. En annan som uppnått denna aktningsfulla ålder är Gunnar Wingskog från Bryngelsbyn i Sillerud. Han fyllde på Annandag jul 100 år, så han är inne på sitt 101:a år. Gunnar är sedan länge medlem i centerpartiet och vid Centerkretsens årsmöte uppvaktade ordf Roland Kylén och Lisbeth Karlsson samt undertecknad Gunnar i hans hem.
Kerstin Andersson avtackas efter många år i styrelsen för Centerns Kommunkrets.


Årsmöte för Centerkretsen i Årjäng hölls i fredags och därmed vår avspark av 2010 års valrörelse. Ungdomsarbetslösheten är klart en av de största utmaningarna för oss. Vi måste få fler som vill skapa jobb, vem ska skapa jobben? Åtgärder som genomförts under mandatperioden för att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden är bl.a nedsatta socialavgifter. En annan åtgärd som skulle öppna dörrar för ungdomar är sänkta ingångslöner, bättre för självkänslan att försörja sig själv än att bli försörjd av bidrag. Inför stundande stora pensionsavgångar har regeringen genom Lyftet skjutit till pengar för att ungdomar redan nu ska komma in på arbetsmarknaden. Detta för att förberedas innan pensionsavgångarna börjar. Det är nu upp till näringslivet och offentliga sektorn att ta till sig möjligheten att förbereda ungdomarna för behovet av arbetskraft.

Möjligheten för människor att ta makten över vardagen är av det viktigaste som sker och förbättringar har skett genom jobbskatteavdraget. Det innebär bl.a att en metallarbetare eller en sjuksköterska får ungefär en extra månadslön i plånboken varje år. Pensionärerna har fått sänkt skatt i två steg genom att grundavdraget har höjts. För en garantipensionär betyder detta ytterligare c:a 3.500:–4.400:- per år. Men som redan påtalats finns förslag om ytterligare skattesänkningar för de pensionärer med lägst inkomst.
Detta glada gäng dök upp på bowlingbanan. Bestående av gamla (tidigare) arbetskamrater som hade drabbning om Bowlingpucklan mellan kontoren i Töcksfors och Årjäng, gratulerar Töcksfors till segern. (Saknar er).


Sammanfattningsvis har regeringens arbetsmarknadspolitik gått ut på att bryta utanförskapet och få fler i arbete, genom att till exempel göra det mer lönsamt att arbeta och sänka trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden. Ett tydligt bevis på att politiken varit framgångsrik är att hösten 2009(under kraftig lågkonjunktur) är fler sysselsatta i Sverige än hösten 2006 (under kraftig högkonjunktur).


Veckan avslutas med en välbesökt skidtävling i Holmedal. Härliga vinter.Här har Leo kusin Pelle på besök.
 

15 februari 2010

Skriv kommentar
Dela med andra!