Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Vi har säkrat hotellet, nu måste E18 prioriteras

På kommunfullmäktige 21/3 togs beslutet att Årjängs Bostadsbolag AB köper hotellet i Årjäng, med i affären ingår även kommunhuset. Det är viktigt för Årjängs kommun och för utvecklingen av Årjängs näringsliv att ha ett hotell.

E18 är viktig för oss och vi reagerar starkt mot att man föreslår att sträckan Töcksfors-Valnäs ska bli en 80km väg. Den utredning som är på gång måste snabbas på och sträckan måste prioriteras, det är en tungt trafikerad väg med få omkörningsmöjligheter vilket skapar många farliga situationer. På Liberalerna Årjängs årsmöte gjordes därför följande uttalande;

Årjäng 20160314
"Europaväg 18 är vår viktigaste pulsåder för åtkomlighet och tillväxt i Årjängs kommun. Standarden på E18, speciellt sträckan Årjäng – Töcksfors, är eftersatt, trafikfarlig och undermålig. När förslag ligger om en sänkning av hastigheten till 80 km på sträckan så bevisar detta det ohållbara i dagens situation. En ökad internationell trafik av långtradare och bussar samt den stadigt ökande gränshandeln och arbetspendlingen, i båda riktningarna över gränsen, gör att E 18 genom Årjängs kommun till Valnäs måste snabbutredas och prioriteras."

Lars Gustafsson
Liberalerna Årjäng

28 mars 2016

Skriv kommentar
Dela med andra!