Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Kommunfullmäktige måndag 24 november

Dagordningen för kvällen var utav den längre sorten, med hela 56 punkter att avhandla. Efter diverse ekonomiska beslut, några motioner samt medborgarförslag stod så en hel rad med personval på listan. Ledamöter, ordförande och vice ordförande till samtliga nämnder och styrelser skulle tillsättas, och valberedningen hade lagt fram namn till nästintill alla posterna. För Folkpartiets del så fick vi följande poster (inklusive samtliga ordförande- och vice ordförandeposter):

Kommunstyrelsen:
Ordförande: Daniel Schützer (S)
Vice ordförande: Kjell-Arne Ottosson (Kd)
Ordinarie ledamöter: Lars Gustafsson (Fp)
   Annika Sahlin (Fp)
Ersättare: Magnus Andreasson (Fp)

Barn- och utbildningsnämnden:
Ordförande: Therése Gustafsson (Fp)
Vice ordförande: Daniel Markstedt (S)
Ordinarie ledamot: Bo Eriksson (Fp)
Ersättare: Robin Karlsson (Fp)
   Jessica Danielsson (Fp)

Bygg- och miljönämnden:
Ordförande: Bengt-Olof Lorentzon (Kd)
Vice ordförande: Åke Nilsson (S)
Ordinarie ledamot: Gunnar Henriksson (Fp)
Ersättare: Jonas Berglund (Fp)

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Lennart Nilsson (Kd)
Vice ordförande: Kristina Kristiansson (S)
Ordinarie ledamot: Magnus Andreasson (Fp)
Ersättare: Urban Johansson (Fp)

Stöd- och omsorgsnämnden
Ordförande: Birger Pettersson Wiik (S)
Vice ordförande: Jessica Danielsson (Fp)
Ersättare: Torbjörn Lewin (Fp)

Hjälpmedelsnämnden i Värmland
Ordinarie ledamot: Jessica Danielsson (Fp)

Valnämnden
Ordförande: Anna-Lena Knutsson (Fp)
Vice ordförande: Nils-Erik Thorell (S)
Ersättare: Sven Johansson (Fp)

Direktionen för Värmlands läns vårdförbund
Ersättare: Jessica Danielsson (Fp)

Årjängs Bostads AB
Ordförande: Börje Liviken (M)
Vice ordförande: Jonas Åhs (Kd)
Ersättare: Sven Johansson (Fp)

Årjängs Nät AB
Ordförande: Björn Karlsson (S)
Vice ordförande: Kristina Kristiansson (S)
Ersättare: Robin Karlsson (Fp)

Gränskommittén Värmland-Östfold
Ordinarie ledamot: Lars Gustafsson (Fp)

Stiftelsen Dal Västra Värmlands järnväg
Ordinarie ledamot: Bengt Andersson (Fp)

Stiftelsen Glaskogens naturreservat
Ordinarie ledamot: Bo Malm (Fp)
Ersättare: Bo Eriksson (Fp)

Gode män vid fastighetsbildningsförrättning
Magnus Andreasson (Fp), valdes även som jord- och skogsbrukssakkunnig för Fp.

Nämndeman Värmlands tingsrätt
Sven Johansson (Fp)

Årjängs Jaktvårdskrets
Ordinarie ledamot: Lars Gustafsson (Fp)

Följande återremitterades:
Revisorer för Årjängs kommuns räkenskaper och förvaltning
Lekmannarevisor för Årjängs Bostads AB:s räkenskaper och förvaltning
Lekmannarevisor för Årjängs nät AB:s räkenskaper och förvaltning
Lekmannarevisor till kommunens stiftelse

Antal ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder fastställdes till:

Kommunfullmäktige: 35 ledamöter, 18 ersättare
Kommunrevisionen: 5 ledamöter
Valberedning: 7 ledamöter, 7 ersättare
Kommunstyrelsen: 11 ledamöter, 11 ersättare
Barn- och utbildningsnämnden: 11 ledamöter, 11 ersättare
Stöd- och omsorgsnämnden: 11 ledamöter, 11 ersättare
Bygg- och miljönämnden: 7 ledamöter, 7 ersättare
Kultur- och fritidsnämnden: 7 ledamöter, 7 ersättare
Valnämnden: 5 ledamöter, 5 ersättare

Det fullständiga protokollet från kommunfullmäktige finns att läsa här: http://arjang.se/Documents/Kommun_politik/Protokoll/Kommunfullm%C3%A4ktige/2014/KF%202014-11-24%20Protokoll.pdf

Nästa kommunfullmäktige är planerad till onsdag 17 december. Kom ihåg att alla fullmäktigemöten är offentliga och därmed öppna för allmänheten! 

4 december 2014

Skriv kommentar
Dela med andra!