Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Fullmäktige 27 oktober

Det har varit fullt upp sedan valet, till exempel har en del har varit att nominera rätt personer till rätt platser och såklart budgetarbeten.

Måndag 27 oktober var det dags för det första fullmäktigemötet med nya ledamöterna. På plats var 34 av de 35 som hade blivit valda (ny ordning med 35 ledamöter istället för tidigare 41), med representanter från både Fp, M, Kd, S, C, Sd samt Mp. Från Folkpartiets sida var det Lars Gustafsson, Annika Sahlin, Magnus Andreasson samt Therése Gustafsson. Det var inte någon lång lista för dagen, utan främst var det fullmäktigepresidiet som skulle väljas, samt valberedning, sammanträdesdagar och en begäran om entledigande.

Till fullmäktiges ordförande valdes Kjell-Arne Ottosson (Kd), förste vice ordförande Gunilla Svantorp (S) och andre vice ordförande blev Katarina Johannesson (C). Med på listan av val fanns också en tredje vice ordförande men den platsen yrkades det utredning för borttagande av och lämnades därför vakant.

Valberedningen ska bestå av sju ordinarie samt lika många ersättare. Ulla-Britt Svensson (S) valdes till ordförande med Börje Liviken som vice. Övriga ledamöter blev Torgny Sjögren (S), Bengt-Olof Lorentzon (Kd), Magnus Andreasson (Fp) samt Kent Norman och Karl-Erik Andersson för (C). Som ersättare valdes Inger och Inge Digrell (S), Agneta Nilsson (Kd), Annika Sahlin (Fp), Kermith Andersson (M) samt Esbjörn Andersson och Rolf Emanuelsson (C).

Man antog de föreslagna sammanträdestiderna för kommunfullmäktige och godkände Jarl Luthanders begäran om entledigande från uppdraget som ledamot för Sd i kommunfullmäktige.

Nästa fullmäktigemöte är måndag 24 november då alla ledamöter samt ersättare till alla nämnder och styrelser ska väljas (http://arjang.se/Documents/Kommun_politik/Protokoll/Kallelser/2014/KF%202014-11-24%20Kallelse.pdf). 

19 november 2014

Skriv kommentar
Dela med andra!