Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Budget 2015

 

Följande budgetförslag har träffats inom
Nya Alliansen FP, KD och M

Vår kommun växer och Nya Alliansen anser att den har alla förutsättningar för att kunna växa ännu mer, vilket är anledningen till att vi utgår från en befolkningsökning och räknar med 9900 invånare vilket ger ökade skatteintäkter. För att öka befolkningen ytterligare krävs det att det byggs bostäder och att nybyggande underlättas.

Vi vill behålla högstadiet i Töcksfors och Böns skola då vi anser att en nedläggning inte ger några besparingar. Nedläggningar ger också fel signaler i ett expansionsområde. För att fylla den nya högstadieskolan i Årjäng föreslår vi att man flyttar in årskurs 6 tillsammans med årskurs 7-9, och på så sätt skapa mer utrymme i mellanstadieskolan. Detta anser vi innebär minskade kostnader för renoveringen/utbyggnaden av låg- och mellanstadiet.

Då krav finns på kommunens soliditet och resultat vill vi minska investeringsutrymmet med 15 000 000 kr från ca 90 000 000 kr till ca 75 000 000 kr.

Ramtilldelning

Barn- och utbildningsnämnden: + 9 000 000 kr (220 199 000) Stora kostnader har nyligen tillkommit och gör att BUN inte klarar den preliminära ramen. Vi vill dessutom göra en del satsningar.

Töcksfors högstadieskola och Böns skola, 2 000 000 kr.
Det är viktigt för oss att redan fr o m januari 2015 återinföra de 25 % tjänsterna i barnomsorgen som togs bort 2009,
motsvarande 1 600 000 kr.
Vi vill fortsättningsvis bedriva förberedelseklass, 700 000 kr.
Start av ny förskoleavdelning i Årjäng, 1 300 000 kr.
Ny upphandling av skolskjutsarna beräknas uppgå till 3 400 000 kr.

Kostnaden för återställande av lägenheter efter barnomsorgen läggs förslagsvis på innevarande år.
Om den eventuella friskoleetableringen ger ökade kostnader kommer det påverka resultatet.

Stöd- och omsorgsnämnden: + 2 300 000 kr (188 730 000)
Då nya behov inom den lagstadgade verksamheten kommer att uppstå under 2015 krävs det att ramen förstärks med 1 300 000 kr.
Detta för att kunna behålla tjänsten som familjebehandlare samt demensverksamheten Oasen.
I tillägg vill vi avsätta 1 000 000 kr till förstärkning inom den högt belastade hemtjänsten.

Kultur- och fritidsnämnden: +-0 (19 225 000)
Budgetramen fastställs enligt det preliminära förslaget.

Bygg- och miljönämnden: +-0 (2 003 000)
Budgetramen fastställs enligt det preliminära förslaget.

Kommunstyrelsen: – 2 000 000 kr (93 220 000)
Vi anser att besparingar inom KS verksamhet kan göras på 3 757 000 kr och då främst på tjänster. Tjänsten som personalstrateg tillsätts inte.
Vi anser även att en utredning tillsätts som ser över kommunstyrelsen verksamhetsområde.
Däremot vill vi inte göra de besparingar på 1 757 000 kr som tjänstemännen föreslår då vi anser att det är viktiga poster. Dessa löses inom ram;

Landsbygdsutvecklare 246 000 kr
Friskvårdskonsulent 127 000 kr
Lönebidrag 230 000 kr
Beläggningsarbete 300 000 kr
Partistödet 171 000 kr
Glesbygdsservice 133 000 kr
Personaldagen 50 000 kr
Driftsbidrag enskilda vägar 500 000 kr

3 september 2014

Skriv kommentar

Lycka till!! Min röst får ni i vart fall inte.

Postat av Göran K den 10 september 2014

Ser att ni vill ta bort lönebidraget. det är idag ett 10% bidrag på ungdomsföreningarnas lönebidrag. Blir en hel del pengar för föreningar som idag tar hand om kommunens ungdomar! Hur tänkte ni där? Vore intressant att veta/gå ut med i dessa valtider!

Postat av Mårten Karlsson drabbad föreningsmäniska den 5 september 2014
Dela med andra!