Start

Vi har för närvarande 210 familjemedlemskap, 108 bryggplatser samt en gästhamn med 15 platser.

Välkomna!

Stadgar (2006)

Stadgar (2006) (pdf)

Dela med andra!