Start

Vi har för närvarande 210 familjemedlemskap, 108 bryggplatser samt en gästhamn med 15 platser.

Välkomna!

ARBETSKVÄLLAR 2017

Här kommer snart arbetskvällarna att publiseras gällande hösten !************************************************************************************************************************************************************

 

 

Det är beslutat att vi ska ha 2 arbetskvällar / bryggplats i år. Plus att dom som använder hamnområdet, stora planen, området innanför staketet och magasinen som uppläggningsplats vintertid skall göra 1 extrakväll vid valfritt tillfälle nedan.


VIKTIGT INFORMATION TILL ATT ALLA SOM GÖR ARBETSKVÄLLAR.

Ni måste skriva i ERA NAMN samt VAR och VAD för arbete ni gjort på arbetskvällen i en journal som finns hos den som leder arbetskvällen.

SKRIV TYDLIGT!

Journalen ligger till grund för det bidrag som föreningen söker hos kommunen.


Vi kommer att dela upp arbetsgrupper efter bryggplatser som tidigare år.

 

HA KOLL PÅ ANSLAGSTAVLAN I HAMNEN IFALL DET BLIR EXTRA INSATTA ARBETSDAGAR


Ta med egna verktyg till div. snickeriarbeten etc,

Vid ev. frågor ring.
Bertil Wiik               0573-711963       
 

Dela med andra!