Start

Vi har för närvarande 210 familjemedlemskap, 108 bryggplatser samt en gästhamn med 15 platser.

Välkomna!

Årjängs Båtsällskap

Besöksadress: Hamngatan 1, 67231 Årjäng

*******************************************************************

Postadress till kassören:

Årjängs Båtsällskap
C/O Thore Danielsson
Slämtegen 64
67292 Årjäng

ngtmk@telia.com

********************************************************************

        Organisation  
           
        Styrelsen:  
       

Ordförande: Morgan Skytt   0707707093

 
       

 

 
       

Sekreterare: Lennart Ohlsson              076-1041507       

 
       

Kassör: Thore Danielsson                               070-3811854     

 
        Ledamot: Bertil Wiik             072-2291639  
        Ledamot: Lars- Eric Bäck               0573-12385         
        Ledamot: Henrik Sköllerhag               0573-12140         
           
        Suppleant: Agneta Wiik               0573-711963         
        Suppleant: Erik Eide               0573-10441         
           
       
 
        Hamnkommittén:  
       

Ansökan om bryggplats sker på avsedd blankett och skickas till

Bertil Wiik, Gryttom 67291 Årjäng

 
           
       

Sammankallande i hamnkommitén:

 

 
       

Bertil Wiik               0573-711963   

Erik Eide

 

 

 

 

 

  

 
                 
       

   

 
               
       

       

 
       
 
        Festkommittén:  
       

Sammankallande:
       

 

 
       

Henrik Sköllerhag               0573-12140       

 
        Lars-Eric Bäck               0573-12385         
       
 
        Ungdomskommittén  
       

Sammankallande:
Lennart Ohlsson               0573-10415       

 
       
 
        Tävlingskommittén:  
       

Sammankallande:
Lennart Ohlsson               0573-10415       

 
           
       
 
           
                 
                 
       
 
        Miljöombud:  
        Se Hamnkommittén  
       
 
        Representant VVDK:s Båtförbund:  
        Owe Lindström <skype:span class="skype_tb_injection" context="0573-711127" durex="0" iamrtl="0" id="so


 

Dela med andra!