Start

Årjängs Jaktvårdskrets
545 medlemmar
50 St Vvo
600 älgar i senaste avskjutning
 

Anordnar KRETSKAMPEN 2013

Kontakt

ÅRJÄNGS Jaktvårdskrets
Stallarbyn Hagen
672 94 Årjäng


Ordförande: Morgan Zetterqvist 0573-230 83/070-55 83 017

Vice ordförande: Willy Bjerke 0573-240 17/073-03 84 062

 
Sekreterare: Carina Carlsson 0573-230 83/070-66 88 422

Kassör: Lennart Berglund 0573-213 88

Ledamot: Stefan Granath 0573-312 10/070 68 78 747 och Thomas Persson


Utbildningsansvarig: Carina Carlsson 0573-230 83/070-66 88 422

Ungdomsansvarig: Linda Albinsson 072-20 28 488

Medlemsansvarig: Styrelsen

JAQT: Hanna Andersson 072-24 29 836

Hundansvarig: Willy Bjerke 0573-240 17/073-03 84 062

Kontaktman rovdjur: Jens Zetterqvist 070-355 10 49 och Johnny Andreasson 0573-321 18/07065 86 551

Medie- och Webbansvariga: Linda Albinsson 072-20 28 488 och Hanna Andersson 072-24 29 836

Skytteansvariga: Håkan Johannesson 070-20 92 488 ochJens Zetterqvist 070-355 10 49 

Viltövervakning: Johnny Andreasson 0573-321 18/07065 86 551

Viltprovare: Stefan Granath 0573-312 10/070 68 78 747


Eftersök trafikvilt: Morgan Zetterqvist 0573-230 83/070-55 83 017

Valberedningens sammankallande: Lars Gustafsson 0573-321 62

Repr LRF: Christer Adolfsson 0573-531 60/070-655 05 21
Repr skogsbruk: Johnny Andreasson 0573-321 18/070-658 65 51
Repr kommun: Alf Davidsson 0573-77 00 67/076-817 63 17
Ansv fällor: Mårten Karlsson 0573-122 84/070-559 22 84

Dela med andra!